Taloyhtiön hallituksella on lain mukaan monia vastuita – näin niistä selviää

13.3.2018 ja päivitetty 7.5.2019

Asunto-osakeyhtiön hallituksella on monia lain määräämiä vastuita. Mitkä ovat taloyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut, ja miten niistä selviytyy?

Taloyhtiön hallituksessa pääsee konkreettisesti vaikuttamaan elämänsä suurimman sijoituksen, asunnon, arvon säilymiseen ja nousuun – samalla toki moneen muuhunkin asiaan.

Mutta kun hallituksella ja hallitusjäsenellä on niin paljon vastuita! Onhan niitä, mutta yksikään ei ole ylivoimainen. Tätä osoittaa jo se, että noin 300 000 suomalaista tekee taloyhtiöiden hallituksissa koko ajan arvokasta työtä, ja lähes jokainen heistä on maallikko.

Kun hallitusjäsen toimii rehellisesti, kaikki on kunnossa.

Kunhan hallitusjäsen paneutuu tehtäväänsä ja toimii rehellisesti, kaikki on kunnossa. Jos päätöksenteossa sattuu virhe, avuksi tulevat vastuuvakuutukset. Huolellisen hallitusjäsenen päätyminen korvausvastuuseen on todella harvinaista.

Hallitus valvoo, isännöinti hoitaa

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on

  • huolehtia hallinnosta
  • huolehtia kiinteistön ja rakennusten hoidosta
  • huolehtia muusta toiminnasta
  • järjestää taloyhtiön talouden valvonta
  • varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat riittävästi tietoa.
Asianajaja Marina Furuhjelm

Asianajaja Marina Furuhjelm Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä avaa määritelmiä näin:

Hallinnosta huolehtiminen tarkoittaa, että hallitus järjestää juoksevien asioiden hoidon. Siis sen tyyppisiä asioita kuin että laskut maksetaan, kirjanpidosta huolehditaan, taloyhtiöllä on lain vaatima osakeluettelo ja muutostyörekisteri on kunnossa.

Rakennusten hoidosta huolehtiminen tarkoittaa kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa. Ennen ajateltiin, että taloa korjataan, kun jokin osa menee rikki. Nykyisen lain henki on ennakoiva. Hallituksella tulisi olla käsitys oman talon kunnosta ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma laadittuna.

Muusta toiminnasta huolehtiminen sisältää kaiken muun, mikä liittyy yhtiön johtamiseen. Kyse on vaikkapa asumisviihtyvyyteen liittyvistä asioista.

Hallituksella tulisi olla pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.

Talouden valvonnan järjestäminen tarkoittaa käytännössä aina sitä, että hallitus palkkaa isännöintiyrityksen tai tilitoimiston hoitamaan talousasioita. Furuhjelmin mukaan hallituksen olisi tärkeää päästä tutkimaan yhtiön taloustietoja reaaliaikaisesti. Ainakin taloustilanne tulisi käydä läpi jokaisessa hallituksen kokouksessa.

Riittävä tiedottaminen on määritelmistä vaikein, tiedottamisen tarve kun on erilainen eri taloyhtiöissä. Ison remontin aikana tiedotettavaa on myös enemmän kuin normiarjessa.

Vaikka hallitus vastaa näinkin monien tehtävien järjestämisestä, sen ei tarvitse hoitaa tai edes järjestellä niistä välttämättä yhtäkään – paitsi isännöinti. Isännöintiyrityksestä löytyvät usein niin kirjanpitäjät, isännöitsijät kuin yhteistyöverkostojen kautta huoltofirmat, remonttien suunnittelijat, urakoitsijat, valvojat ja niin edelleen.

Muista jäävätä itsensä

Toimitusjohtaja Ari Laaksonen

On kuitenkin joitakin yksittäisiä tärkeitä asioita, jotka ovat hallitusjäsenten harteilla. Loimaan Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Ari Laaksonen mainitsee ensimmäisenä päätöksentekijöiden esteettömyyden.

Hallitusjäsenen on itse ymmärrettävä jäävätä itsensä päätöksenteosta, jos hän on vaikkapa osaomistajana taloyhtiölle urakkatarjouksen tehneessä firmassa tai firman omistaa hänen sukulaisensa. Laaksosen mukaan pulmaan törmää tyypillisesti pienillä paikkakunnilla, joissa ihmisillä on paljon kytköksiä toisiinsa.

Toinen on salassapitovelvollisuus. Hallitusjäsen ei saa kertoa kaikista keskeneräisistä asioista ulkopuolisille, ei edes oman taloyhtiön osakkaille.

Niin ikään hallitusjäsenen on ymmärrettävä, että hän ajaa hallituksessa yksinomaan taloyhtiön etua, ja joskus yhtiön etu on toinen kuin hallitusjäsenen oma etu. Asianajaja Marina Furuhjelmin mukaan tämä on toisinaan vaikea asia.

Puhdas oman edun tavoittelu on aika harvinaista.

Toisaalta käytännön hallitustyötä pitkään tehnyt isännöitsijä Laaksonen kiittää hallituksia:

– Puhdas oman edun tavoittelu on aika harvinaista.

Vastuuvakuutus perälautana

Palvelujohtaja Jani Korhonen

Jos huolellisesti toiminut hallitus tai hallitusjäsen tekee kaikesta huolimatta virheellisen päätöksen, joka johtaa vahingonkorvausvaateeseen, turva löytyy vastuuvakuutuksista.

Toiminnanvastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, joista taloyhtiö on korvausvastuussa.

Varallisuusvastuuvakuutuksesta taas korvataan tapauksia, joissa vahingonkorvausta haetaan hallitukselta tai hallitusjäseneltä siksi, että jokin hallituksen päätös aiheutti jollekin osapuolelle taloudellista vahinkoa.

Molemmat vakuutukset sisältyvät yleensä taloyhtiön kiinteistövakuutuspakettiin. Vakuutusyhtiöiden tarjoamien pakettien oheen voi ostaa lisäturvaa.

– Useinhan hallitustyöskentelystä ei makseta mitään tai vain vähän. Siksi minusta on vähintäänkin kohtuullista, että hallitusjäsenten vakuutusturva on hyvällä tasolla, palvelujohtaja Jani Korhonen Howden Finlandilta toteaa.

Yhtiökokous päättää vastuuvapaudesta

Vastuuvapaus tarkoittaa, että taloyhtiön johto vapautetaan vahingonkorvausvastuusta edellisen tilikauden osalta. Vastuuvapaus myönnetään enemmistöpäätöksellä.

Myönnetty vapautus ei päde, jos päätös tehtiin virheellisillä tiedoilla. Tällöin on mahdollista esittää vahingonkorvausvaatimus jälkikäteen. Vahingonkorvauskanteen nosto edellyttää erillistä yhtiökokouspäätöstä.

Vastuuvapaus voidaan evätä myös yksittäiseltä hallituksen jäseneltä.

Käräjille joutuminen on harvinaista

Vaikka hallitus ja hallitusjäsenet ovat juridisessa vastuussa päätöksistään, hallituksen tai yksittäisen hallituksen jäsenen joutuminen oikeuteen tai rahalliseen korvausvastuuseen on todella harvinaista.

– Tällaista on sattunut esimerkiksi, kun hallitus ei kilpailuttanut urakkaa, ja se maksoi arvioitua enemmän. Tai kun hallitus unohti periä vuokrat, vastikkeet tai työnantajamaksut. Esimerkkejä löytyy, mutta tapaukset eivät ole tavallisia, kertoo asianajaja Marina Furuhjelm Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

Furuhjelmin mukaan ylipäätään pitää ensin pohtia, onko tapauksessa huolimattomuutta. Ja jos on, mitä se tarkoittaa? Onko aiheutettu vahinkoa vai ei?

– Usein väitetään, että hallitus toimii väärin, kun urakan loppuhinta nousi. Tällainen asia ei kuitenkaan välttämättä edes ole hallituksen vaikutusvallan piirissä. Usein väitteistä puuttuu konkretia.

Hallitukseen innostuvia Furuhjelm neuvoo: Ottakaa tehtävä tosissaan. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Käyttäkää asiantuntijoita. Vastuita ei tarvitse pelätä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Vastuu