Mikä on paras tapa selvittää taloyhtiön katon todellinen kunto?

Kirjoittanut Kattotutka Oy 14.2.2020
Kuvat: Kattotutka Oy / Studio Timo Heikkala Oy

Valitettavan yleinen virhe on teettää katolle ”ilmainen kuntoarvio”, koska sellainen ei anna riittävän täsmällistä ja todellista kuvaa katon kokonaistilanteesta. Ilmaista kattotarkastusta ei ole olemassa, sillä tarkastuksen tulisi olla aina ammattitaidolla ja -ylpeydellä asiallista korvausta vastaan tehty työ.

Ilmaiseksi tehtävien tarkastusten päämäärä on usein vain kattoremontin tarjoaminen taloyhtiölle. Todellisuudessa oikein tehdyssä tarkastuksessa saatettaisiin nähdä, että kiinteistön vesikatolla on elinkaarta jäljellä jopa vuosia eteenpäin.

Kuntoarvio, kuntotarkastus, kattotarkastus, katon tarkastaminen… aiheesta käytetään kattoalalla hyvinkin kirjavaa termistöä, mikä omalta osaltaan sekoittaa helposti taloyhtiöpäättäjien ajatukset. Olipa palvelun nimi mikä tahansa, oikealla tavalla tehtynä katon tarkastaminen on puolueeton, toteava ja aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin pohjautuva sekä laajuudeltaan tarvepohjaisesti mitoitettu.

Miksi vesikaton kunto pitäisi tarkastaa?

Vielä tänä päivänäkin kohtaamme ajattelua, jossa katto ei sen kummempaa seurantaa tarvitse. Onneksi tällainen ajattelutapa on jatkuvasti vähenemässä, ja vesikaton merkitys viidentenä julkisivuna koko kiinteistön kunnossapidossa tunnistetaan jo aiempaa paremmin. Vesikatolle asetetaan karkeasti ottaen vain kaksi vaatimusta, mutta ne ovat sitäkin tärkeämmät alapuolisten rakenteiden kannalta: katon tulee olla vedenpitävä ja alapuolisen tuuletuksen pitää toimia. Muutoin luvassa on ongelmia käytännössä aina.

Suomessa syys- ja talvimyrskyt koettelevat vesikattojen rakenteita joskus kovallakin kädellä. Katteen löystynyt kiinnitys voi pettää jo seuraavan myrskyn aikana. Niin uskomattomalta kuin se vuonna 2020 voi kuulostaa, joka talven jälkeen maassamme on satoja, ellei tuhansia kattoja, joista löytyy reikiä lumenpudottajien tekemänä.

Alun perin väärin tehty, toimimaton kattorakenne tai säännöllisen kattohuollon puute. Siinä muutamia yleisimpiä perusteita vesikaton kunnon tarkastamiselle.

Tarkastuksen avulla voidaan ajoissa havaita sellaiset virheet ja puutteet, jotka voivat ajan mittaan aikaansaada kiinteistön rakenteissa mittavia ja vaikeasti korjattavia vaurioita. Erityisesti jos taloyhtiöllä ei ole vesikaton korjauksista tai seurannasta käytettävissään riittävän ammattimaisesti dokumentoitua tietoa, on katolle suositeltavaa teettää tarkastus mahdollisimman pian. Erään kokeneen isännöitsijän sanoin: ”Taloyhtiöillä ei pitäisi olla varaa pitää huonoa kattoa”.

Vesikaton ylläpidon perustana tulisi aina olla ajantasainen tieto katon tilanteesta.

Vesikaton tarkastuksen oikea päämäärä

Oikealla tavalla tehty katon tarkastus antaa tilaajalle, eli esimerkiksi taloyhtiölle ja isännöitsijälle, asiallisen ja puolueettoman faktatiedon rakennuksen vesikatteen ja sen alusrakenteiden materiaali- sekä rakennusteknisestä kunnosta, vesivahinkoriskeistä, korjaus- ja huoltotarpeista sekä mahdollisista katon toimivuuteen ja turvallisuuteen olennaisesti liittyvien sadevesijärjestelmän ja kattovarusteiden puutteista ja virheistä. Yhtään liioittelematta tai vähättelemättä todellista tilannetta – joskus lopputulos voi olla myös se, että katto on kaikin puolin hyvässä kunnossa!

Oikein tehty katon tarkastus antaa puolueettoman faktatiedon vesikaton tilanteesta.

Tarkastusta suoritettaessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistön historiatietoihin, haastatellaan kiinteistöstä vastaavia henkilöitä sekä tehdään koulutetun kuntotarkastajan ammattitaidolla katon rakenteita rikkomaton tarkastus katemateriaalin mukaan valitulla tarkastusmenetelmällä. Tarkastusvaiheessa käydään järjestelmällisesti läpi yläpohja, koko katto ja sen varusteet, aina piippujen sadekatoksiin saakka. Erityistä huomiota kiinnitetään veden poistumiseen katolta ja sadevesijärjestelmän toimivuuteen.

Katemateriaali siis vaikuttaa tarkastusmenetelmiin. Esimerkiksi rivipeltikatolla saumaustyön laatu ja peltimateriaalin kunto tutkitaan saumanavauskokeella. Mikäli tarkastuksessa saatujen havaintojen perusteella on syytä epäillä laajempia vaurioita, voi myös katteen avaaminen tulla kysymykseen, jolloin asiasta sovitaan toki erikseen tilaajan kanssa.

Tarkastustyön tuloksena laadittavasta, taloyhtiölle toimitettavasta tarkastusraportista pitäisi käydä yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi sekä kirjallisesti että valokuvin dokumentoituna tarkastajan tekevät havainnot, vesikatteen, alusrakenteiden, kattovarusteiden ja sadevesijärjestelmän kunto sekä rakennustekninen toteutus.

Olennainen osa tarkastuksen ja sen raportoinnin puolueettomuutta ovat raportissa kerrotut mahdolliset toimenpide-ehdotukset ja hinta-arviot tarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseksi. Tällöin raportti toimii isännöitsijälle apuvälineenä korjausten budjetoinnissa ja taloyhtiöllä on aina mahdollisuus teettää tarvittavat korjaukset vapaasti valitsemallaan urakoitsijalla, ilman sidonnaisuuksia tarkastuksen tekijään.

Millainen katon tarkastus meidän taloyhtiöllemme?

Koska katon tarkastamisen tulisi olla katon ylläpidon perusta, se kannattaa aina teettää kattojen tarkastuksiin erikoistuneella ammattilaisella. Ammattilainen pystyy tarjoamaan oikeanlaisen tarkastusmenetelmän katemateriaalista riippumatta. Me Kattotutkalla teemme vuosittain yli kolmetuhatta kiinteistöjen katon tarkastusta oman itsenäisen Kattotarkastukset-yksikkömme kautta kaikkialla Suomessa.


Katemateriaali vaikuttaa tarkastusmenetelmiin. Esimerkiksi huopakatolla (tasakatto) hyödynnetään sähköimpulsseja SLD-tarkastuksessa.

Koulutettu, vahvan asiantuntemuksen omaava ja eri katemateriaaleihin sekä niiden tarkastusmenetelmiin erikoistunut kuntotarkastaja valitaan kohteen katemateriaalin mukaisesti. Taloyhtiön tai isännöitsijän ei tarvitse osata valita rakennuksen katolle sopivaa tarkastusmenetelmää, vaan asiantuntijamme auttavat sopivan menetelmän valinnassa kohteen lähtötiedot saatuaan.

Kaikilla vesikatoilla tarkastus voidaan suorittaa kevyempänä PTS-kartoituksena, mikäli katon kokonaistilanteesta on olemassa lähihistoriasta luotettavaa dokumentoitua tietoa. PTS-kartoitus selvittää vesikaton, sadevesijärjestelmän ja kattovarusteiden huolto- ja korjaustarpeet seuraavien viiden vuoden ajalle. Siitä laadittava PTS-raportti on oiva työkalu täydentämään taloyhtiön PT-suunnitelmia.

PTS-kartoitus voidaan myös laajentaa kokonaisvaltaisemmaksi Vesikaton Kuntotarkastukseksi, mikäli PTS-kartoituksen aikana katolla tehdyt havainnot sitä puoltavat. Vesikaton Kuntotarkastus on suositeltavaa myös silloin, kun luotettavaa lähtötietoa katon aiemmasta tilanteesta ei ole, tai halutaan esimerkiksi kartoittaa koko katon uusimisen tarpeen aikataulua.

Tasakatoilla (kermikatot) varsinaiset vahinkokohdat ovat usein kaukana silmillä havaittavista vuotavista ja kosteista paikoista. Tasakaton halkeamien ja vaurioituneiden kohtien paikannus onnistuu täsmällisesti ja luotettavasti ainoastaan sähköimpulsseja hyödyntävällä SLD-tarkastusmenetelmällä, jota me Kattotutkalla käytämme yksinoikeudella Suomessa.

Näiden kolmen perusteellisen vesikaton tarkastusmenetelmän lisäksi akuuteissa vuototilanteissa hyödynnämme tarkastusosaamistamme vuototarkastusten suorittamisessa. Vuototarkastuksen lähtökohta on paikantaa katolla oleva vuotokohta ja korjata se niin pian kuin mahdollista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että taloyhtiön vesikaton ylläpidon perustana pitäisi aina olla oikea ja ajantasainen tieto katon tilanteesta. Tämän tiedon hankkimiseksi tai ajan tasalla pitämiseksi on tarjolla erilaisia katon tarkastuspalveluita. Katon tarkastaminen on koulutetun kuntotarkastajan työtä, joka tekee tarkastuksen puolueettomasti ja katemateriaalin mukaan valitulla menetelmällä.

Tarkastusraportin tulee olla selkokielinen, havainnollinen ja toimenpide-ehdotukset sisältävä. Tästä kaikesta taloyhtiön on kannattavaa maksaa kohtuullinen korvaus, sillä saavutettavat hyödyt taloyhtiön ja kiinteistön kunnossapidon näkökulmasta ovat kustannuksiin nähden merkittävät. Esimerkkinä tieto siitä, että koko kattoa ei tarvitsekaan uusia, vaan pieni paikallinen korjaus riittää, merkitsee taloyhtiölle valtavaa säästöä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Katto Kunnossapito