Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Pitääkö yhtiökokouksen päätöksistä kertoa myös vuokralaisille?

Avoin tiedottaminen on hyvää hallintoa. Moni yhtiökokouksen päätös kiinnostaa vuokralaisiakin.

Jokaisen yhtiökokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, myös yhtiövastikkeiden suuruudesta, on syytä tiedottaa osakkaille ja asukkaille. Avoin tiedottaminen on hyvää hallintoa.

Vuokralaisen vuokrasta on esimerkiksi saatettu sopia, että sitä korotetaan vastikkeen noustessa. Myös vesimaksusta on saatettu vuokrasopimuksessa sopia, että vuokralainen maksaa sen suoraan taloyhtiölle. Tiedot ovat siis vuokralaisellekin tarpeellisia.

On hyvä myös muistaa, että asunto-osakeyhtiölain mukaan myös asukkaat on tietyissä asumiseen liittyvissä asioissa kutsuttava yhtiökokoukseen. Tällöin asukkaalla on samanlainen oikeus kuin osakkeenomistajalla saada tällaisesta kokouksesta laadittupöytäkirja nähtäväkseen ja jäljennös siitä.

Jaana Sallmén, lakiasiantuntija, VT, Isännöintiliitto