Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Yhtiökokous päätti tuoda pihalle sepeliä, hallitus tilasi kivituhkaa: menikö oikein?

Hallitus tai isännöitsijä eivät voi poiketa yhtiökokouksen päätöksestä.

Jos yhtiökokous on päättänyt, että pihalle tuodaan nimenomaisesti sepeliä, ei hallitus tai isännöitsijä voi ilman uutta yhtiökokouksen päätöstä poiketa tästä päätöksestä.

Jos yhtiökokous on antanut hallitukselle päätöksensä yhteydessä valtuuden harkita, mitä materiaalia pihalle tilataan, hallitus voi päättää materiaalin. Tällaisessakin tilanteessa tilattavan materiaalin laadusta päättää toimivaltainen hallitus, näin ollen yhdellä hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä ei ole toimivaltaa päättää yksin asiasta.

Aki Rosén, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy