Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko taloyhtiössä kieltää Airbnb-vuokrauksen, lapsiperheet sekä koiraperheet häiriön vuoksi?

Yhtiön huoneistojen käyttötarkoituksesta ja hallintaoikeudesta säädetään yhtiöjärjestyksessä. Lähtökohtaisesti osakas saa käyttää huoneistoaan vapaasti yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain rajoissa.

Jos huoneistojen hallintaoikeutta halutaan muuttaa, yhtiöjärjestyksen sisältöä pitää muuttaa. Lain mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous, ja päätös tehdään määräenemmistöllä. Jos yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että huoneistojen hallintaoikeus muuttuu, tarvitaan lisäksi kuitenkin sen osakkaan suostumus, jota asia koskee – kuten tässä tapauksessa.

Kysymykseen vastasi Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy