Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko kellarivarastoa käyttää muuhun kuin varastointiin?

Jos kellarivarastoa ei asukkaiden keskuudessa käytetä, kannattaa heiltä kysyä, olisiko heillä ennemmin käyttöä esimerkiksi kuntosalille tai kerhohuoneelle. Käyttötarkoituksen muutokselle saattaa yhtiökokouksen päätöksen lisäksi tarvita rakennusluvan.

Kellarivarastoa voi käyttää muuhunkin kuin perinteiseen tarkoitukseensa. Ylipäätään taloyhtiön tyhjillään olevat varastotilat on mahdollista ottaa hyötykäyttöön. Tilan uutta käyttötarkoitusta suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon asukkaiden tarpeet – hyötyisivätkö he eniten esimerkiksi kuntosalista, lasten leikkipaikasta vai kerhohuoneesta?

On myös selvitettävä, onko käyttötarkoituksen muutos rakennusluvan alainen. Rakennuslupaa haettaessa arvioitavaksi voivat tulla esimerkiksi tilan ilmanvaihtojärjestelmän ja äänieristyksen riittävyys sekä poistumisteitä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Hallituksen tulee pohtia myös tilaa koskevia vastuukysymyksiä. Usein hallitus tekee huoltoyhtiön kanssa tilan kunnossapitoa koskevan sopimuksen ja kuntosalitapauksessa myös laitteiden huoltoa koskevan sopimuksen laitetoimittajan kanssa.

Jos edellytykset muutostyön toteuttamiselle ovat olemassa, viedään muutostyöehdotus kustannusarvioineen yhtiökokoukseen, jossa päätös ehdotuksen hyväksymisestä tehdään. Varastotilan muuttaminen toiseksi tilaksi voi myös merkitä yhtiöjärjestyksen muuttamista, jolloin päätös on tehtävä määräenemmistöllä. Tämä riippuu siitä, miten yhtiön hallinnassa oleva varastotila on yhtiöjärjestyksessä mainittu.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy