Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko taloyhtiön varastoon perustaa viinikellarin?

Kun tilan käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, täytyy ensin perehtyä rakennuslupiin ja yhtiöjärjestykseen.

Tilanteessa selvitetään ensiksi, onko varasto määritelty rakennusluvassa asukkaiden ns. aputilaksi, jota ei lueta rakennuksen kerrosalaan. Mikäli tila ei ole muutoksen jälkeen enää asukkaiden käytössä, yhtiön tulee osoittaa, että sillä on tarpeeksi varastotilaa.

Kun kyseessä on iso tila, selvitetään erikseen poikkeamisluvan tarve yhteisten tilojen vähentämiseen ja/tai kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseen.

Viinikellarikäytössä on nähdäkseni kysymys edelleen varastoinnista – viinien varastoinnista – joten yhtiöjärjestystä ei tarvinne muuttaa tämän takia. Jos tila ei ole osakkeilla tai yhtiö myy osakkaalle osakkeita, osakeannista päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestysmuutos tarvitaan aina, kun uusia osakkeita muodostetaan.

Jaakko Kanerva, OTM, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy