Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Onko pihan aitaaminen rivitalossa sallittua?

Pihan aitaaminen rivitalossa riippuu siitä, onko piha osakkaan vai yhtiön hallinnassa. Jälkimmäisessä tapauksessa osakas tarvitsee luvan aitaamiseen.

Jos piha-alueen hallinnasta ei ole määrätty yhtiöjärjestyksessä, kuuluu piha-alue yhtiön välittömään hallintaan. Tällöin osakkaalla ei ole oikeutta muutostöihin piha-alueella, eli pihan aitaaminen rivitalossa tai muussakaan taloyhtiössä ei ole sallittua ilman yhtiön suostumusta.

Osakas voi kuitenkin pyytää yhtiöltä lupaa muutostöiden tekemiseen, jolloin luvan myöntäminen on yhtiön vapaassa harkinnassa. Jos lupa myönnetään, tulee yhtiön muistaa yhdenvertaisuusperiaate. Lupa piha-alueen aidottamiseen tulee jatkossa antaa myös muille osakkaille vastaavassa tilanteessa.

Jos piha-alueen hallintaoikeus on yhtiöjärjestyksessä määrätty kuuluvaksi osakkaalle, on osakkaalla lähtökohtaisesti oikeus muutostöiden tekemiseen pihallaan. Osakashallinnassa olevalle piha-alueelle osakas ei kuitenkaan yleensä voi tehdä kovin laajoja rakennelmia, koska ne saattavat vaikuttaa rakennuksen yleisilmeeseen. Osakkaan tulisi ilmoittaa aidottamisesta etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy