Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Naapurista tulee tupakansavua asuntooni, voiko tupakoinnin sisällä kieltää?

Naapurista leijailee tupakansavua, joka ärsyttää muita asukkaita. Taloyhtiö voi kieltää tupakoinnin asunnoissa kahdella tavalla: kieltämällä sen yhteisellä päätöksellä yhtiöjärjestyksessä tai hankkimalla tupakointikiellon kunnalta.

Jos naapurista tulee tupakansavua asuntoon, kannattaa tarkistaa, mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan. Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole osakehuoneistoja koskevaa tupakointikieltoa, eikä yhtiö ole hakenut kieltoa kunnalta, ei hallitus voi vaatia osakasta lopettamaan huoneistossaan tupakoimista.

Taloyhtiö voi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin tupakointikiellon hankkimiseksi kunnalta. Kiellon hakemista käsitellään yhtiökokouksessa, ja hakemisesta päättämiseen riittää enemmistöpäätös. Vain taloyhtiö voi hakea kieltoa, mutta osakas tai asukas voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi yhtiökokouksessa.

Kunnan on myönnettävä kielto, jos savu voi kulkeutua toiseen huoneistoon, sen parvekkeelle tai sen käytössä olevalle pihalle. Huoneiston sisätilaa koskeva kielto voidaan myöntää vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista ehkäistä rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella, eikä tupakoiva asukas ole saanut estettyä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään.

Tupakointikiellon noudattamisen valvonta siirtyy kiellon määräämisen jälkeen isännöitsijältä kunnan tehtäväksi. Valvonta toteutetaan ilmiantojen perusteella.

Tupakointi voidaan kieltää huoneistoissa ilman kunnan määräämää kieltoa vain yhtiöjärjestysmääräyksellä. Huoneistoja koskevan tupakointikiellon sisällyttäminen yhtiöjärjestykseen edellyttää yhtiön jokaisen osakkaan suostumusta, minkä jälkeen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tulee viedä yhtiökokoukseen ja hyväksyä määräenemmistöllä.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy