Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Liikuntarajoitteinen vuokralainen tilasi huollon vaihtamaan ikkunoiden tiivisteet, kenelle lasku kuuluu?

Vuokralaisen olisi pitänyt ilmoittaa puutteesta vuokranantajalle, jonka olisi pitänyt huolehtia asia kuntoon. Vuokralainen ei voi olettaa saavansa korvausta. Toisaalta tapauskohtaisesti kannattaa pohtia, onko kulujen korvaaminen kohtuullista.

Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa huoneistossa muutos- tai korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana myös oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen voi vaatia, kun otetaan huomioon huoneiston ikä, alueen huoneistokanta ja muut paikalliset olosuhteet, jos muusta kunnosta ei ole sovittu. Vuokralaisen pitää hoitaa asuntoa huolellisesti ja ilmoittaa kaikista huoneiston puutteista vuokranantajalle.

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia etukäteen vuokrasopimuksessa tai erikseen vuokrasuhteen aikana korjaus- ja muutostöihin sekä hoitotoimenpiteisiin liittyvistä asioista, kuten että vuokralainen huolehtii käytössään olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta.

Jos vuokralainen kuitenkin tekee itse tai jonkun muun toimesta luvatta korjaus- tai muutostöitä, vuokranantajalle saattaa syntyä oikeus purkaa vuokrasopimus ja oikeus saada vuokralaiselta vahingonkorvausta. Lisäksi vuokranantaja voi vaatia asunnon saattamista ennalleen.

Tapauksesta ei ilmene, oliko vuokrasopimuksessa sovittu mitään huoneiston kunnossapidosta, joten oletamme että mitään erityismääräyksiä ei ollut. Tällöin vuokranantaja olisi vastannut ikkunoiden tiivisteiden vaihtamisesta. Vuokralainen olisi pitänyt ilmoittaa puutteesta vuokranantajalle, jonka olisi pitänyt huolehtia asia kuntoon.

Vuokralaisella ei oletettavasti ollut oikeutta suoraan suorittaa vuokranantajille kuuluvia korjauksia. Siksi vuokralainen ei voi olettaa saavansa korvausta suoritetusta toimenpiteestä. Toisaalta, vaikka vuokralainen oli teettänyt vuokranantajan luvatta tiivisteiden vaihdon, toimenpiteestä aiheutuneet kulut ovat todennäköisesti vastaavansuuruiset kuin jos vuokranantaja olisi itse huolehtinut tiivisteiden vaihtamisesta. Tästä syystä vuokranantajan olisi kohtuullista korvata kulut vuokralaiselle.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy