Asukkaan tiedot taloyhtiön rekistereissä

21.1.2019
Osakas voi pyytää tietojaan isännöinniltä Kuvitus: Berry Creative

Asukas pyytää selvitystä siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty taloyhtiön rekistereihin. Saako tietopyynnöstä periä maksun? Tietosuoja & taloyhtiön arki -juttusarjassa pureudumme konkreettisiin tilanteisiin, joihin EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa taloyhtiöissä.

Asukas haluaa tarkistaa tietoja, joita hänestä on rekisteröity. Saako tästä periä korvauksen?

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyn tulee voida käyttää oikeuksiaan maksutta. Jos tietojen pyytäminen on jatkuvaa, kiusamielistä taikka ilmeisen perusteetonta, tiedonsaantioikeuden käyttämisestä voidaan periä hallinnolliset kulut.

Isännöintisopimuksessa voidaan asettaa ehtoja tietosuojaan liittyvistä veloituksista.

Tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018.

Lähde: Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton yhdessä laatimat tulkinnat tietosuojasta taloyhtiöissä https://www.isannointiliitto.fi/isannointiliitto-vaikuttaa/toimintaymparistoon-vaikuttaminen/lainsaadannot-ja-normit/tietosuoja-asetus-gdpr/

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Tietosuoja