Voi ei, huoneistoni vuokra nousee

Kirjoittanut Marina Furuhjelm 21.8.2012

Ei hätää, vuokrannousu ei koskaan ole tuulesta temmattu, ja vuokranantajan pitää ilmoittaa siitä vuokralaiselle etukäteen.

Vuokrasopimuksessa pitää olla vuokrankorotusehto, jos vuokranantaja haluaa korottaa vuokraa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti. Vuokrankorotusehdossa kerrotaan, miten vuokraa korotetaan ja milloin.

Vuokrankorotuksen peruste pitää olla sellainen, että vuokralainen ymmärtää etukäteen, miten vuokraa korotetaan. Hyviä perusteita ovat esimerkiksi prosenttiluku, euromäärä, elinkustannusindeksiin sitominen tai yhtiökokouksen päättämä hoitovastikkeen muutos euromääränä tai prosentuaalisesti.

Sen sijaan sellainen peruste, jonka mukaan vuokranantaja saa itse päättä korotuksen määrän, vaatii neuvottelua vuokralaisen kanssa.

Alle kolmen vuoden vuokrasopimuksissa vuokrankorotus ei saa olla sidottu indeksiin.

Putkiremontti voi korottaa vuokraa

Jos vuokranantaja haluaa korottaa vuokraa muuten kuin vuokrasopimuksessa mainitun perusteen mukaan, esimerkiksi enemmän, hänen on keskusteltava asiasta vuokralaisen kanssa. Tällainen ylimääräinen korotus voi liittyä esimerkiksi putkiremonttiin, jonka jälkeen asunnon arvo nousee.

On hyvän tavan mukaista aloittaa neuvottelut 6 kuukautta ennen kuin uusi vuokramäärä astuu voimaan.

Marina Furuhjelm

Kirjoittaja: Marina Furuhjelm

Maria Furuhjelm työskenteli Isännöintiliitossa lakiasiantuntijana vuoteen 2015 asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Marina Furuhjelm →

12 kommenttia

 1. Mistä johtuu, että iso omistaja Helsingistä korottaa vuokria joka vuosi ( 7 vuoden ajalla jo yli 6€/neliö ) joten hinnat ovat jo samassa
  Helsingin kaupungin vuokraasuntojen kanssa sekä autopaikat jotka on hintavampia, kuin isoissa kaupungeissa kuten Espoo ym.
  Yhtiö perustelee sillä ettei ole tarpeeksi asukkaita, sähkö noussut, ja muutkin kulut. Silti on asukkaat säästänyt kuluissa sähkö, vesi ym.
  ja liityttiin kaukolämpöön jonka piti vähentää korotuspaineita. On väärin, että tyhjillään olevat asunnot maksatetaan asukkailla koska asukkaita varmaan tulisi jos vuokrat olisi edullisemmat ja juuri tästä syystä väki vähenee koko ajan myös muualla heidän omistamissaan asunnoissa.
  Vai saavatko he avustusta valtiolta tai muualta koska näyttää tulos huonolta.

  Kommenttia on moderoitu

  1. Jos on kysymys isosta vuokranantajasta, oletettavasti vuokrien perimisen taustalla on omakustannusperiaate. Tämä tarkoittaa, että rajoituksien alaisissa aravavuokra-asunnoissa ja uuden korkotukilain nojalla lainoitetuissa vuokra-asunnoissa vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella. Vuokralaisilta saa siis periä asunnosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liityvien tilojen rahoitus ja kiinteistönpidon mukaiset menot. Käytännössä siis vuokralaiset maksavat remonteista, ylläpidosta ja hallinnosta aiheutuvat kulut vuokrissaan. Mikäli huoneistoja on paljon tyhjillään, kustannukset nousevat valitettavasti väistämättä.

 2. Omakustanusperiaatteella toimiva (Helsinkin kehyskunnassa oleva) vuokratalo nosti vuokraa 1.3.2012, 5.2% ja nyt 1.3.2013 vuokra nousee 2.48 %.
  Alkuaan 1.9.2010 uuden vuokratalon 58 neliön huoneiston vuokra oli 12,60 euroa, eikä mitään omakustannuslaskelmia ole esitetty. Vuokra tulee olemaan tuosta huoneistosta nyt 788 euroa.

  Isännöitsijän ilmoituksen mukaan, talo on saanut tukirahaa 40 %. Vaikuttaa siltä, että vuokrat ovat tasoltaan kuitenkin vapaarahoitteisten vuokrahuoneistojen tasoa, ellei korkeampia. Talossa ei ole saunaa, ei pesutupaa, eikä kuivaushuonetta. Autopaikkoja muutama ja yksi vieraspaikka 28 asuntoa kohden.

  Miten voisi puuttua vuokranmääritykseen, mihin kannella tai valittaa ?

  1. Edellisessä vastauksessa olen selittänyt, mitä omakustannevuokralla tarkoitetaan. Syy vuokrien nousemiseen johtuu muun muassa kustannusten nousemisesta. Mikäli taloyhtiössänne on talotoimikunta, se on saanut ottaa kantaa vuokrannousuun. Tällöin voitte kääntyä asiassa talotoimikunnan puoleen. Jos epäilette, että vuokra on määritelty väärin, voitte olla yhteydessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. ARA ei ota kuitenkaan kantaa vuokran kohtuullisuuteen

 3. Saako alle kolmen vuoden vuokrasopimuksessa olla korotusehtona yleinen vuokrataso? Laissa sanotaan, että ei indeksin muutokseen perustuvaa tai siihen verrattavissa olevaa ehtoa. Onko yleinen vuokrataso verrattavissa siihen, jos käytetään esim tilastokeskuksen julkaisemia tilastoja neliövuokrista?

  1. Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettu laki, joka kieltää hintojen, palkkojen, ansioiden tai muiden kustannusten kehitystä kuvaavan indeksin muutoksiin perustuvan indeksiehdon tai muun siihen verrattavan sidonnaisuuden ottamisen sopimukseen, ei ole jatkettu vuoden 2012 jälkeen. Sekä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa että laissa liikehuoneiston vuokrauksesta on säädetty, että vuokran tarkistamisesta voidaan sopia ottaen huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa laissa säädetään. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että indeksiehdon on aikaisemmin saanut ottaa vain vuokrasopimuksiin, jotka ovat tehty olemaan voimassa toistaiseksi tai vähintään kolme vuotta.

   Kun indeksiehdon käytön rajoittava laki poistui vuoden 2012 lopun jälkeen, jatkossa myös määräaikaiset alle kolmen vuoden asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrasopimukset voidaan sitoa indeksiin kuten esimerkiksi kuluttajahintaindeksiin tai elinkustannusindeksiin.

   Jatkossa siis indeksit saa olla vuokrankorotusperusteena myös lyhyissä vuokrasopimuksissa. Tärkeätä on kuitenkin huomata, että vuokrankorotusperuste pitää vuokrasopimuksessa yksilöidä tarkasti siten, että vuokralainen tietää sen perusteella, minkä mukaan vuokraa korotetaan. Maininta, että vuokraa korotetaan yleisen vuokratason mukaan ei siis riitä, vaan indeksi tulee nimetä ja vielä maininta, mitä peruspistelukua käytetään vertailulukuna. Jos ei käytetä indeksiä, niin vastaavasti korotusperuste tulee aina yksilöidä, jotta vuokralainen voi sopimusehdon perusteella arvioida, minkä mukaan vuokraa tullaan nostamaan.

 4. Vuokrataloni korottaa vuokria 6 kk:n välein , paitsi ei viime vuonna . Tänä vuonna ei ilmeisesti korotusta ei tule . Vuokranmaksulaput toimitetaan meille 6 kk : n välein . Onko tämä laillista ?

  Kommenttia on moderoitu

  1. Kommentistasi ei käy ilmi, onko kyseessä arava- vai korkotukikohde. Kommenttini koskee siksi vapaarahoitteista vuokrataloyhtiötä.

   Laissa sanotaan, että vuokra määräytyy sen mukaan, mitä on sovittu. Myös vuokrankorottamisesta voidaan sopia vuokrasopimuksessa. Kun vuokranantaja yksipuolisesti korottaa vuokria, korotus perustuu vuokrasopimukseen ehtoon. Ehdosta käy ilmi korotusperuste ja kuinka usein vuokraa korotetaan. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainintaan korotuksesta, siitä on neuvoteltava vuokra-asukas kanssa.

   Vuokranantaja voi toimittaa vuokranmaksulaskut esimerkiksi kuukausittain tai kaikki kerralla tai puolen vuoden välein, kuten tässä tapauksessa. Tärkeintä on, että vuokra-asukas on ilmoitettu etukäteen vuokran oikea määrä.

 5. Vuokranantaja lähetti ehdotuksen vuokrankorotuksesta, joka on noin kolminkertainen siihen nähden mitä vuokrasopimuksessa olevan indeksiin sidotun ehdon mukainen korotus olisi. Perusteena on se, että asunnon vuokrataso on pienempi kuin alueen yleinen vuokrataso. Ehdotettu summa menee kuitenkin kohtuullisuuden rajoihin alueen vuokratasoon nähden.

  Ehdotuksen osana oli kuitenkin myös muutos korotusehtoon, joka mahdollistaisi vastaavan kokoiset korotukset myös tulevina vuosina. Ehdotuksessa myös ilmaistiin, että mikäli sitä ei hyväksytä, vuokranantajalla on huoneenvuokralain mukaisesti mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus. Vuokranantajana on iso eläkevakuutusyhtiö, joka on ulkoistanut vuokraustoiminnan toiselle yhtiölle. Ehdotus lähetettiin 6kk ennen ehdottua muutosta.

  “Kannattaako” em. kaltaisen yritystahon kanssa yrittää neuvotella ehdotuksesta, eli löytyykö heiltä joustonvaraa? Taloutemme tulot ovat ainakin väliaikaisesti merkittävästi aikaisempaa pienemmät, ja parinkin kympin ero kuussa tuntuisi. Entä olisiko vuokranantajalla riittävästi perusteita irtisanoa sopimus jos euromääräisen korotuksen hyväksyy, mutta ei muutosta korotusehtoon?

  1. Neuvotella kannattaa minusta aina ja oikea menettelytapa on minusta juuri se, että annat vuokralaisena vuokranantajalle ns. vastaehdotuksen. Se, onko vuokranantajalla kuinka paljon joustovaraa, en valitettavasti pysty arvioimaan.

   Jos kuitenkin olet valmis hyväksymään vuokranantajan esittämä vuokrataso, joka korottaisi vuokran jo käyvälle tasolle ja vuokrasopimuksessasi on jo vuokrankorotusehto (indeksin mukainen), minusta vuokranantajalla ei sen jälkeen olisi oikeutta irtisanoa vuokrasopimuksenne, koska irtisanomisperuste ei minusta täyttäisi lain määritelmää hyvän tavan mukaisesta irtisanomisperusteesta.

 6. Paljonko putkiremontin teettäminen keskimäärin korottaa Helsingin keskustassa sijaitsevan vanhan kerrostaloasunnon vuokra-arvoa? Minkätasoinen prosentuaalinen vuokrankorotus olisi tällä perusteella kohtuullinen?

  1. Valitettavasti minä en juristina pysty arvioimaan, minkälainen putkiremontin vaikutus on vuokra-arvoon. Välittäjä olisi varmasti oikea taho sitä tekemään. Uskoisin, että arvioinnin voisi tehdä myöskin paremmin jos kävisi paikan päällä asunnossa.

Kommentointi on suljettu.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Huoneisto Vuokra-asuminen