Mistä lisää arvostusta taloyhtiön hallitustyölle?

Kirjoittanut Tero Heikkilä 23.4.2014

Isännöintiliiton tutkimusten mukaan taloyhtiön hallituksen rooli on asukkaille epäselvä. Jopa salaseuramainen. Hallitustyötä pidetään epäilyttävänä ja kuppikuntaisena toimintana. Tästä syystä työtä ei myöskään arvosteta.

Arvostuksen puute näkyy esimerkiksi siinä, etteivät osakkaat välttämättä luota hallituksen esitykseen, kun taloyhtiössä on tehtävänä iso päätös. Hallitusten ja myös isännöintiyritysten on opittava kertomaan asukkaille, mitä he tekevät.

Eilen ministeri Pia Viitanen luovutti Suomen paras hallitus -palkinnon As. Oy Kirkkonummen Nymaninkujan hallitukselle.

Voittajahallitus keskustelee osakkaiden kanssa Facebookissa ja hiekkalaatikolla, haluaa saada heidän huolensa selville ja tarttuu ripeästi asioihin. Juuri tämä on hallituksen tärkein tehtävä – tuntea talon väen toiveet ja huolet.

Hallitus asettaa tavoitteita, ottaa osakkaiden huolet vakavasti, välittää ammattilaisille heidän tahtoansa, luottaa isännöintiin päätösten valmistelijana ja perehtyy asioihin. Kuulostaako tutulta? Riippuu siitä, oletko hallituksen jäsen vaiko osakas, väitän.

Hallituksen tuntomerkkejä ovat myös johdonmukainen päätöksenteko, keskittyminen isoihin linjoihin pyykkinarujen värin sijasta ja rohkea turvautuminen asiantuntijoihin tarvittaessa. Ennen kaikkea hyvä hallitus ymmärtää roolit: isännöinti tekee työt, hallitus päättää.

Hyvä keino saada osakkaat ymmärtämään johdon työtä on käynnistää taloyhtiön strategiaprosessi. Se alkaa kysymällä osakkailta, mihin suuntaan he toivovat taloyhtiötä vietävän. Kun osakkaat kokevat, että heitä kuunnellaan, he arvostavat hallitusta enemmän. Se luo taloyhtiöön tarpeellista keskustelun kulttuuria.

Tero Heikkilä

Kirjoittaja: Tero Heikkilä

Tero Heikkilä työskenteli Isännöintiliiton toimitusjohtajana 2018 loppuvuoteen asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tero Heikkilä →

3 kommenttia

 1. Näin pitäisi taloyhtiön hallituksen toimia, keskustelemalla ja asukkaiden asioita kuuntelemalla! Meillä taloyhtiön uuden hallituksen ensimmäinen yhteydenotto oli “Paimenkirje” ko. taloyhtiön osakkaiden (osakkaan) käyttäytymisestä. Osakas oli rikkonut kotirauhaa jo vuosien ajan As. osakeyhtiössä. Ilmoittajien mukaan yhteydenotot ovat olleet perusteettomia ja toistuvia joko puhelimitse, sähköpostiviestein tai henkilökohtaisesti, joista useat iltaisin ja viikonloppuisin. kielenkäyttö on ollut toisinaan asiatonta. Ko. kirjeessa annettiin ymmärtää, ettei hallituksen jäseniä voi lähestyä, kuin välitöntä korjaustarvetta vaativissa vahinkotapauksissa! Isännöitsijä hoitaa asiat osakkaiden ja hallituksen välillä virka-aikan arkipäivisin isännöintitoimiston aukioloaikoina.

  Tämähän on tätä uutta hallituksen toimintatapaa toivottaa itsensä asukkaiden ja osakkeen omistajien tietoisuuteen isännöitsijän kanssa.
  Joten tervemenoa osakkeen haltuunoton uhalla, jos meidän kotirauhaa rikotte keskustelemalla tai muutoin yhteydenotoilla. Mikä hallituksen vastuu ja velvollisuus taloyhtiössä nykyään?

  1. Kyllä johdon tehtäviin kuuluu myös asumisviihtyisyydestä huolehtiminen. Ei taloyhtiön johto, eli isännöinti ja hallitus, voi sivuuttaa asukkaiden yhteydenottoja, koska hallintaanottomenettely lähtee toisaalta liikkeelle asunto-osakeyhtiössä hallituksen antamasta varoituksesta ja silloin juuri taloyhtiön johdon tulee arvioida, onko kyse sellaisesta menettelystä, joka voisi johtaa varoituksen antamiseen. Johdon tehtävä on lain mukaan huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta suunnitelmallisesti, mikä toisaalta myös edistää asumisviihtyisyyttä.

   Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut johto, jolla on riittävät resurssit (ajankäyttö, osaaminen) ja kannustimet (ml. kompensaation).

 2. Miten osakkaat voivat edetä, jos hallitus ei ole kutsunut koolle ylimääräistä yhtiökokousta, vaikka lähes 18 % osakkeiden määrästä on sitä vaatinut? Onko tämä peruste hallituksen erottamiselle?

  Yhtiökokous ei myöntänyt yhtiökokouksessa hallitukselle vastuuvapautta hallinnon osalta vain muutaman kuukauden osalta, mutta myönsi kuitenkin vastuuvapauden koko edellisen tilikauden tilinpäätöksen osalta sekä hallitukselle että tilintarkastajalle. Voidaanko/pitääkö asia ottaa käsittelyyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja voivatko epäämisen kohteena olleet vaatia, että kokouksessa myönnetään vastuuvapaus tältä osin ellei yhtiökokous pysty antamaan riittäviä perusteluita vastuuvapauden epäämiselle? Taloyhtiölle ei ollut aiheutunut ainakaan taloudellista haittaa, joten mihin muuhun vastuuvapauden epääminen voisi perustua?

Kommentointi on suljettu.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Taloyhtiöstrategia