Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Milloin yhtiökokouksesta pitää tiedottaa?

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Ennakkoilmoitus yhtiökokouksen pitoajasta: Yhtiökokouksen pitoaika ajoissa tiedoksi

Lain mukaan osakkaalla on oikeus ehdottaa haluamaansa asiaa käsiteltäväksi yhtiökokoukseen, kunhan kaksi ehtoa täytyy: asian täytyy kuulua yhtiökokoukselle ja hallitus saa ehdotuksen tietoonsa niin ajoissa, että se voidaan mainita yhtiökokouskutsussa.

Jotta osakas voisi käyttää ehdotusoikeuttaan, hänen täytyy tietää, milloin yhtiökokous pidetään. Muuten hän ei osaa tehdä ehdotustaan hallitukselle oikeaan aikaan.

Hyvä käytäntö onkin, että hallitus ja isännöinti ilmoittavat osakkaille yhtiökokouksen päivämäärän ja kellonajan heti, kun ne ovat tiedossa. Lisäksi ilmoitetaan ajankohta, mihin mennessä osakkaan pitää ilmoittaa ehdottaa haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Samalla kerrotaan, mihin sähköposti- tai postiosoitteeseen ehdotus lähetetään.

Fakta

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.