Mistä tietää, onko taloyhtiö liian velkaantunut?

Kirjoittanut Anna Karismo 15.2.2019
Taloyhtiöllä voi olla paljon lainaa. Miten osakkaan tai asunnon ostajan pitäisi suhtautua taloyhtiölainoihin?

Taloyhtiön isoon remonttiin voi upota osakkaalta jopa kymmeniä tuhansia euroja. Miten voi arvioida, ovatko taloyhtiön velat kohtuullisella tasolla?

Taloyhtiöissä joudutaan usein pohtimaan, milloin yksittäisen osakkaan maksuvelvollisuus nousee liian korkeaksi.

Velan määrää voi verrata vuokriin. Velkaa on osakasta kohden liikaa silloin, kun vastaavan asunnon saa vuokratuksi halvemmalla kuin mitä osakkeen hoito- ja rahoitusvastikkeet ovat kuukaudessa.

Osakkeiden vakuusarvot voivat laskea, jos taloyhtiön lainasumma lähentelee osakkeiden myyntihintaa. Etenkin pienen yhtiön suuri velka voi herättää rahoittajan pohtimaan, minkälaisia osakkaita yhtiössä on.

Suhteuta laina käyttötarkoitukseen

Taloyhtiön velanottoa pitää tarkastella aina suhteessa lainan käyttötarkoitukseen. Jos lainaa täytyy ottaa hoitokuluihin tai äkillisiin korjausmenoihin, hoitovastikkeita ei ole määritelty oikein. Silloin kannattaa maksaa ennemmin ylimääräistä hoitovastiketta kuin yhtiölainaa.

Velan ottaminen kiinteistön arvoa ylläpitäviin peruskorjaushankkeisiin on lähes väistämätöntä. Harva taloyhtiö pystyy toteuttamaan remontteja ilman lainarahaa. Jos taloyhtiö on vanha ja velaton, eikä suuria korjauksia ole tehty vuosien varrella, taloyhtiöllä on näkymätöntä korjausvelkaa. Tällainen korjausvelka kostautuu takuuvarmasti myöhemmin.

Osakemuotoisuus tuo turvaa osakkaiden maksuhäiriöiltä

Taloyhtiön osakemuotoisuus turvaa siltä varalta, että joku osakkaista ei maksa osuuttaan lainasta. Ääritapauksessa osakehuoneisto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan maksamattomien yhtiölainojen takia.

Huoneisto voidaan ottaa haltuun yhtiökokouksen päätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiö vuokraa huoneiston ulkopuoliselle ja lyhentää vuokratuloilla osakkaan maksamattomia ja erääntyviä yhtiövastikkeita. Huoneiston hallintaanotto ei kuitenkaan vaikuta omistusoikeuteen.

Osakkaan osuus vastikeperusteen mukaan

Kun taloyhtiö suunnittelee korjaushanketta, isännöintiyritys selvittää, miten  remontti voidaan parhaiten rahoittaa niin taloyhtiön kuin osakkaidenkin kannalta.

Osakkaat maksavat osuutensa taloyhtiön korjaushankkeen kustannuksista yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaisesti. Osakkaat määrittelevät itse yhtiökokouksessa, miten he haluavat rahoittaa suunnitellut hankkeet. Rahoitusvaihtoehtoja ovat tilanteesta riippuen esimerkiksi yhtiölainan ottaminen, taloyhtiön omistusten, kuten asunto-osakkeiden, myyminen tai lisärakentaminen.

Kirjoittaja: Anna Karismo

Anna Karismo työskenteli Kotitalo-lehden päätoimittajana vuoden 2016 alkuun asti.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Anna Karismo →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Lainat