Onko taloyhtiön järjestyssääntöjä pakko noudattaa?

Kirjoittanut Anna Karismo 27.2.2019

Järjestyssäännöt ovat yhdessä sovitut käytösohjeet taloyhtiön asukkaille, ja ne pohjautuvat osakkaiden keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Säännöt laaditaan asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja naapurisovun säilyttämiseksi.

Jokaisella asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys, jossa kerrotaan muun muassa, mitä tiloja milläkin osakkeilla hallitaan ja millä perusteilla osakkaat ovat velvollisia maksamaan vastikkeita yhtiölle. Yhtiöjärjestyksessä ei kuitenkaan kerrota, millaisia pelisääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa taloyhtiöissä on tehty järjestyssäännöt.

Järjestyssääntöjen on tarkoitus lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Niissä voi olla tietoa esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, hiljaisista ajoista, kotieläinten pitämisestä tai tuuletusparvekkeiden käytöstä.

Jotta järjestyssäännöt vaikuttavat toivotulla tavalla, ne on syytä hyväksyttää yhtiökokouksessa. Hyväksymiseen riittää enemmistöpäätös. Jos hallitus päättää järjestyssäännöistä vain omassa keskuudessaan, säännöistä voi tulla kuolleita kirjaimia. Ne saattavat kääntyä jopa itseään vastaan, jos niiden koetaan vastaavan vain pienen piirin tarpeisiin.

Voiko järjestyssääntöjen rikkomisesta joutua vastuuseen?

Vaikka säännöt ovat käytännössä herrasmiessopimus, niillä voi olla myös oikeudellista merkitystä: huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, jos osakas rikkoo sääntöjä toistuvasti, ja jos rikkeellä on “vähäistä suurempi” merkitys.

Järjestyssäännöt eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämää.

Järjestyssäännöt eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämää. Kohtuuttomia kieltoja ei kannata laatia siksikään, että yhtiöllä ei ole keinoja puuttua sellaisten rikkomiseen.

Mitkä ovat kohtuuttomia kieltoja?

Yörauhaa ei kannata venyttää yli aamuseitsemän, sillä etenkin arkiaamuisin kiellosta tulee helposti kohtuuton. Arkisin yörauha suositellaan aloitettavaksi aikaisintaan iltakymmeneltä. Moni osakas tapaa tuttavia tai tekee esimerkiksi kunnossapito- ja muutostöitä asunnossaan päivätyönsä jälkeen, eikä yhtiö voi tätä liiallisesti rajoittaa.

Parvekegrillaaminen on lain mukaan sallittua, eikä sitä voida kieltää kaiken kattavasti. Jos grillaaminen tai lasten palloleikit kielletään tykkänään, keinoja puuttua kieltoon ei ole. Grillaamisen ja leikkien lasketaan kuuluvan normaaliin elämään.

Parvekegrillaaminen on lain mukaan sallittua, eikä sitä voida kieltää kaiken kattavasti.

Toivomus siitä, ettei huoneistoparvekkeilla tupakoitaisi, voi olla nimenomaan vain toivomus. Vaikkei yhtiö voi ryhtyä toimenpiteisiin parvekkeella tupakoivaa kohtaan, voi suositusluontoisellakin järjestyssäännöllä olla kuitenkin moraalista vaikutusta osakkaiden ja asukkaiden käyttäytymiseen.

Parveketupakointia on käsitelty korkeimmassa oikeudessa asti: sen kieltäminen ei käytännössä onnistu tätä nykyä ilman yhtiön yksimielistä päätöstä. Kaikkien osakkaiden suostumus siis tarvitaan, jos taloyhtiöstä halutaan tehdä savuton.

Kirjoittaja: Anna Karismo

Anna Karismo työskenteli Kotitalo-lehden päätoimittajana vuoden 2016 alkuun asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Anna Karismo →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Järjestyssäännöt