Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Asukkaiden kuuntelu

28.11.2016

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Viestintä, asukkaiden kuuntelu: Asukaskyselyt osaksi arkea

Jos hallitus ja isännöitsijä puuhaavat omassa pienessä kerhossaan, osakkaiden ja taloyhtiön johdon väliin repeää luottamuskuilu. Ja vaikka hallitus ja isännöitsijä tiedottaisivat asioista mutta viestin kulkureitti on toiseen suuntaan tukossa, kuilu on ja pysyy.

Jos asukkailla ei ole luontevaa väylää kertoa arjessa kohtaamistaan vioista, virheistä tai palvelun epäkohdista, rakennukset, huoneistot ja koko talon henki rapistuvat.

Kun hallitus ja isännöinti tekevät säännöllisesti asukaskyselyitä tai järjestävät asukasiltoja, he tietävät, mitä osakkaat haluavat. Lisäksi osakkaiden ja asukkaiden kynnys informoida hallitusta ja isännöintiä esimerkiksi vioista tai vaikkapa tuhohyönteisistä madaltuu.

Omaisuuden arvo säilyy, ja asukkailla on tunne, että he voivat vaikuttaa ja osallistua kotitalonsa asioihin. He viihtyvät talossa, eikä epäluuloa johdon salaseurasta pääse kehkeytymään.

Fakta

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Viestintä