Taloyhtiöiden viestintäsuositus valmistui

18.11.2015
Taloyhtiöiden viestintäsuosituksessa on konkreettisia suosituksia viestinnän parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä avoimuutta isännöinnin, hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä.

Millaisista asioista taloyhtiöissä olisi hyvä viestiä ja miten sen voisi parhaiten tehdä? Kysymyksiin taloyhtiöiden tiedonkulun parantamisesta vastaa uusi, konkreettinen viestintäsuositus.

Asukkaat ja osakkaat kaipaavat tietoa taloyhtiön asioista. Hyvä viestintä parantaa ilmapiiriä ja helpottaa päätöksentekoa. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja oikeusministeriö tarttuivat taloyhtiöiden tiedonkulun parantamiseen laatimalla konkreettisen suosituksen siitä, mistä asioista taloyhtiöissä on hyvä viestiä ja miten sen voisi parhaiten tehdä.

Tiedonkulku taloyhtiön arjessa tökkii

=?UTF-8?B?dmllc3RpbnTDpDEuanBn?Aiheesta järjestetyissä verkkokeskusteluissa kirkastui, että asukkaat ja osakkaat toivovat enemmän tietoa taloyhtiön asioista. Hyvä viestintä helpottaa heidän mielestään osakkaiden päätöksentekoa ja yhtiön johdon toimintaa sekä lisää asumisviihtyisyyttä. Paremmalla viestinnällä vältetään myös monet erimielisyydet ja turhat epäilyt väärinkäytöksistä.

Keskustelijoiden mielestä on tärkeää ottaa riittävästi huomioon kaikkien osapuolten lähtökohdat. He toivoivat myös, että viestinnän kehittämisessä otetaan uusia viestintätapoja tehokkaammin käyttöön.

Tärkeä askel parempaan viestintään

=?UTF-8?B?Vmllc3RpbnTDpDIuanBn?Oikeusministeriö on tehnyt hyvää työtä suomalaisen taloyhtiöasumisen eteen, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä kiittää.

– Taloyhtiössä hallitukset ovat hyvin tietoisia yhtiön asioista, mutta he eivät aina ymmärrä, että asukkaat eivät ole. Tiedon jakaminen ja keskustelu ovat kuitenkin asioita, joita toimivassa asunto-osakeyhtiöss ätarvitaan. Tästä on hyvä jatkaa, ja alkaa arjessa aidosti viedä näitä asioita eteenpäin.

Suosituksessa on 27 kohtaa, joissa otetaan kantaa tilikauden aikaisen tiedottamisen tehostamiseen taloyhtiössä. Suosituksella tavoitellaan avoimuuden ja luottamuksen lisääntymistä isännöinnin, hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä.

Oikeusministeriön aloitteesta laadittu viestintäsuosituksella halutaan parantaa suomalaisten asumista ja omistamista. Ensimmäinen luonnos viestintäsuositukseksi laadittin syksyllä 2013 järjestettyjen verkkokyselyjen sekä keväällä 2014 käydyn verkkokeskustelun palautteen pohjalta.

Alkukesästä 2015 viestintäsuositusluonnoksesta järjestettiin avoin verkkokeskustelu, jossa kerättiin kommentteja ja ehdotuksia taloyhtiöiden viestinnän kehittämiseksi. Keskusteluun osallistui 566 henkilöä, joilta saatiin 1255 kommenttia, 3664 ääntä. Saldona oli 45 uutta ideaa taloyhtiöviestinnän kehittämiseksi.

Viestintäsuositus taloyhtiöille julkaistiin Kiinteistö 2015 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Tutustu suositukseen täällä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Viestintä