Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Ulkomaalaispykälä

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestystä ei ole uudistettu vuoden 1993 jälkeen, siellä saattaa yhä kummitella ulkomaalaispykälä, jossa rajoitetaan ulkomaalaisten oikeutta omistaa taloyhtiön osakkeita. Tällainen ulkomaalaislauseke on nykyisin merkityksetön, eikä sillä voida säätää siitä, saako asunnon myydä henkilöille, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta.

Yhtiöjärjestys kannattaisi päivittää ja kyseinen pykälä poistaa, sillä vanhentuneena ja vailla lain voimaakin, se voi antaa yhtiöstä syrjivän vaikutelman.

Ulkomaalaispykäliä alettiin liittää yhtiöjärjestyksiin toisen maailmansodan aikaan. Vanhaan asunto-osakeyhtiölakiin (1926−92) oli täydennetty vuonna 1939 pykälä, jonka turvin oli mahdollista rajoittaa ulkomaalaisten oikeutta omistaa Suomessa asunto-osakkeita.

Laki kumottiin 1993, ja samalla yhtiöjärjestyksissä olevat ulkomaalaislausekkeet mitätöitiin.