Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Energiatodistus

Energiatodistus on taloyhtiöille pakollinen asiakirja, jossa kerrotaan, kuinka energiatehokas jokin kiinteistö on.

Energiatodistuksen alussa mainitaan rakennuksen energialuokka, joka kiteyttää rakennuksen energiatehokkuuden. Energiatehokkuutta arvioidaan asteikolla A-G, jossa A on paras ja G huonoin.

Energialuokka pohjautuu niin sanottuun E-lukuun, joka myös kirjataan todistukseen. E-luvun suuruus riippuu paljolti siitä, millä energiamuodolla kiinteistöä ja käyttövettä lämmitetään. Energiaremonttien myötä E-luku pienenee ja energialuokka paranee.

Sekä energialuokka että E-luku kertovat rakennuksen ominaisuuksista ja energiantarpeesta, eivät toteutuneesta energiankulutuksesta. Energiatodistuksessa ilmoitetaan kuitenkin myös laskennallinen energiankulutus tai toteutunut energiankulutus, jos tieto siitä on saatavilla.

Lisäksi todistus sisältää suosituksia, joilla taloyhtiö voi parantaa energiatehokkuuttaan. Energiatodistusta voikin käyttää työkaluna, kun taloyhtiö kehittää energiatehokkuuttaan. Myös asuntokauppatilanteessa todistuksesta voi olla hyötyä.