Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Hyvä hallintotapa -suositus

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus sisältää asunto-osakeyhtiöiden arkea helpottavia ohjeita, malleja ja käytäntöjä. Suositus selittää asunto-osakeyhtiölakia ja täydentää sen vähimmäisvaatimuksia sekä yhtenäistää taloyhtiöiden toimintaa.

Suositus antaa konkreettisia ohjeita ja toimintamalleja esimerkiksi taloyhtiön strategiaan, yhtiökokoukseen, hallitustoimintaan, isännöintiin sekä tilin- ja toiminnantarkastukseen liittyen. Suosituksessa käsitellään myös taloyhtiön viestintää, huoneistojen käyttöä, riskien hallintaa ja riitojen ratkaisua sekä osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Suositus edistää taloyhtiöiden avoimuutta, parantaa asumisviihtyvyyttä ja varmistaa, että tehtävät päätökset ja toimenpiteet ovat taloyhtiön edun mukaisia. Suositusta voidaan hyödyntää taloyhtiöissä sellaisenaan tai soveltuvin osin. Jos suositus otetaan käyttöön koko taloyhtiössä, sen käyttöönotosta tulee päättää yhtiökokouksessa.

Tutustu suositukseen.