Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Sähköpääkeskus

Kiinteistön sähköpääkeskus on nimensä mukaisesti talon sähköliitäntöjen pääkeskus. Se liittää rakennuksen sähköverkon valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon liityntäjohtoa pitkin. Sähköpääkeskuksesta sähkö jaetaan sekä koko talon yhteiseen käyttöön että sen huoneistoille. Huoneistojen omia sähkökeskuksia nimitetään ryhmäkeskuksiksi ja arkikielessä ne tunnetaan sulakekaappeina.

Talon sähköpääkeskuksessa sijaitsevat pääsulakkeet, pääkytkin sekä kiinteistön sähkönkulutusta ja huoneistokohtaista sähkönkulutusta mittaavat mittarit.  Nykyisin mittarit ovat usein etäluettavia.

Kiinteistön sähköpääkeskuksen on hyvä sijaita lukittujen ovien takana, jolloin sinne pääsevät vain sähkötilan käyttöön opastetut henkilöt. Kerrostalossa sähköpääkeskus sijoitetaan usein kellarikerrokseen. Pelastustoimella on kuitenkin oltava helppo pääsy sähköpääkeskukseen, joten sinne täytyy olla opastettu kulku.