Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Palokatko

Palokatko katkaisee tulipalon etenemisen. Sillä estetään tulen, kuumuuden ja savukaasujen leviäminen rakennuksen sisällä esimerkiksi huoneistojen välillä. 

Kerrostalossa huoneistot, porraskäytävät ja hissikuilut muodostavat palo-osastoja. Jos palokatko puuttuu, tulipalo voi lähteä leviämään osastojen välillä, jolloin vaikkapa ullakkopalosta leviää palokaasuja yläkerran huoneistoihin. 

Palokatkon lisääminen tarkoittaa palo-osastojen välisten aukkojen tiivistämistä ja paloeristämistä. Palokatkoja asennetaan rakennuksen osiin, joiden läpi johdetaan talotekniikkaa, kuten vesi- ja viemäriputkia, ilmakanavia, lämmitysputkistoja ja muita läpivientejä.  

Palokatkokaan ei ehkäise tulipalon leviämistä loputtomiin. Sillä kuitenkin saadaan nostettua rakenteen paloluokka siksi, mikä se olisi ilman läpivientien tuomaa riskiä. Asuintalossa on tärkeä huolehtia palokatkoista, sillä määräysten mukaisiksi päivitetyt palokatkot turvaavat poistumisen palavasta talosta ja estävät vahingon leviämisen.