Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Moitekanne

Osakas voi nostaa moitekanteen, jos yhtiökokouksessa on tehty virheellinen päätös. Päätös on virheellinen, jos se on rikkonut asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä niin, että se on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai osakkaan oikeuksiin.

Moitekanne pitää tehdä kolmen kuukauden sisällä päätöksestä. Määräaika johtuu siitä, että yhtiö voi tehdä päätösten pohjalta erilaisia sopimuksia, ja voisi tulla kalliiksi, jos vanhoja päätöksiä voitaisiin todeta pätemättömiksi ja sopimuksia alettaisiin purkaa.

Jos moitekanne menestyy, päätös voidaan julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa. Pätemättömäksi julistetusta päätöksestä pitää järjestää uusi yhtiökokous. Muuttamiseen päädytään yleensä, jos päätös on ollut pätemätön vain yhden osakkaan osalta. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, että osakkaalle ei ole annettu hyvitystä remontista, vaikka se hänelle kuuluisi.