Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Huoli-ilmoitus

Huoli-ilmoitus on apuväline, jolla voi saada apua esimerkiksi iäkkäälle naapurilleen. Tietyillä ammattiryhmillä, kuten poliisilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla, on lain mukaan velvollisuus tehdä ilmoitus henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. Vuonna 2013 voimaan tullut vanhuslaki toi myös tavallisten ihmisten ulottuville mahdollisuuden ilmaista huolensa ikäihmisestä.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä, jos näyttää, että ikäihminen ei selviydy asioidensa hoidosta itsenäisesti, joutuu kaltoinkohdelluksi tai on vaaraksi itselleen. Ilmoituksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin voi tehdä esimerkiksi vapaamuotoisella kirjeellä tai soittamalla, mutta monien kuntien verkkosivuilla on sitä varten myös erillinen sähköinen lomakkeensa. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että ihminen saa tarvitsemansa avun, vaikka hän ei osaisi tai ymmärtäisi sitä itse pyytää. Taloyhtiössä ilmoituksen voi tehdä isännöitsijä, hallituksen jäsen tai vaikka naapuri.