Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Hiilineutraali

Hiilineutraali tarkoittaa sellaista ihmisen toimintaa, josta syntyy korkeintaan niin paljon hiilipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan ilmakehästä niin sanottuihin hiilinieluihin.

Hiilinieluja ovat esimerkiksi maaperä, metsät ja valtameret. Ne sitovat enemmän hiilidioksidia kuin päästävät ilmakehään.

Hiilineutraali toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta, eikä vaikuta ilmaston lämpenemiseen. Hiilineutraali tarkoittaa siis toiminnan, kuten vaikkapa asumisen tai liikenteen, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tai tasapainottamista nollaan. Yksi keino pyrkiä hiilineutraaliuteen on investoida energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin.

Euroopan unioni on Pariisin ilmastosopimuksen myötä sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi maaksi jo vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää: Ilmastoviisas asuminen