Taloyhtiön piha vaikuttaa asuntojen arvoon – tutustu pihasuunnittelun trendeihin

Kirjoittanut Tiina Katriina Tikkanen 11.7.2022
Decipic/Mika Huisman

Taloyhtiöt panostavat pihojen viihtyvyyteen enemmän kuin aiemmin. Pihan kunnostus kannattaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä ammattilaisten kanssa.

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:n suunnittelijat kertovat, että pihasuunnittelun trendeissä näkyvät nyt luonto ja luonnon arvostus. Taloyhtiöiden pihojen kasvillisuuden määrä halutaan maksimoida, ja pyörä- ja jätekatoksissa käytetään viherkattoja.

Erityisesti tiivistyvissä kaupungeissa taloyhtiöiden pihat nähdään osana laajempaa kaupunkien viherverkostoa. Osana viherverkostoa pihat voivat edistää eri eliölajien leviämistä, joten kasvillisuuden monimuotoisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Suomessa pihasuunnittelun trendeissä tullaan hieman esimerkiksi Tanskan jäljessä. Helsinkiläinen kahden lapsen äiti Laura Asmala asui perheineen Roskildessa vuosina 2014-2017. Hän kiinnitti jo silloin huomiota siihen, että tanskalaisten taloyhtiöiden leikkipaikoilla käytettiin paljon luonnonmukaisia tai luonnollisen näköisiä, rouheita elementtejä.

– Leikkipaikoille oli usein jätetty puita lasten kiipeiltäviksi, Asmala lisää.

Tämä trendi näkyy nyt jonkin verran meillä. Leikkipaikkojen turvallisuustarkastuksia työkseen tekevä yrittäjä Marko Eskolainen Pro Park Palvelut Oy:stä kertoo, että lasten halutaan pääsevän kosketuksiin mullan ja maan kanssa.

– Se on tutkimustenkin mukaan hyvä asia, Eskolainen huomauttaa.

Hän arvioi, että luonto tulee näkymään lähivuosina yhä enemmän leikkipaikoilla. Lisäksi kierrätysmateriaaleja tullaan todennäköisesti hyödyntämään leikkivälineissä enenevässä määrin.

Korttelipihoilla taidetta ja ulkoliikuntapaikkoja

Kaavoituksessa yleistyneen prosenttiperiaatteen mukaisesti taloyhtiöiden pihoilla näkyy usein myös taidetta. Maanlumon asiantuntijoiden mukaan se on trendi.

– Prosenttiperiaate tarkoittaa, että yksi prosentti rakennuskustannuksista varataan taiteeseen, Kaisa Berry Maanlumosta kertoo.

Taloyhtiön pihalla oleva taide voi olla maalaus ulkotilan seinällä, veistos pihan parhaalla paikalla tai esimerkiksi valotaideteos. Helsingin Arabianrannassa on kolmentoista taloyhtiön korttelipihakokonaisuus, johon kuuluu rohkeasti toteutettu, eri taiteenlajeja yhdistävä Hiljentymisen piha. Hiljentymisen pihassa on veistoksellista maastonmuotoilua, teemaan sopiva valaistus sekä runoilija Olli Sinivaaran kohteeseen kirjoittamia runoja, jotka on kaiverrettu pihan muuripintoihin. Taiteellisesta kokonaisuudesta vastasivat Kaisa ja Timo Berry sekä Teresa Rönkä.

Arabianrannan asuinalueen kaltaiset suuret korttelipihat luovat uudenlaisia mahdollisuuksia viihtyisien taloyhtiöpihojen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteispihat mahdollistavat myös laajempia leikkipaikkakokonaisuuksia.

Tukesin ylitarkastaja Arttu Mäkinen pitää isoja yhteiskäyttöpihoja hyvänä kehityssuuntana. Ne palvelevat pihojen leikki- ja liikuntapaikkojen turvallisuuden näkökulmasta, sillä ylläpitotoiminnassa on leveämmät hartiat.

– Ylläpitomenetelmistä ja vastuista on hyvä sopia kirjallisesti, jotta katvealueita ja ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvia turvallisuuspuutteita ei pääse syntymään, Mäkinen lisää.

Mäkisen mukaan ulkokuntoiluvälineiden tuomisesta taloyhtiön pihaan tulee kyselyitä Tukesille aiempaa enemmän. Heidän näkökulmastaan ulkokuntoiluvälineiden laittaminen taloyhtiöiden pihoille on jonkinlainen trendi.

Ylläpitomenetelmistä ja vastuista on hyvä sopia kirjallisesti.

Arttu Mäkinen

Ulkokuntoiluvälineitä koskevat erilaiset turvallisuusvaatimukset kuin lasten leikkikenttävälineitä. Välineitä ei tule asettaa samalle alueelle sekaisin keskenään, sillä lapset eivät osaa erottaa, mitkä välineet ovat aikuisille tarkoitettuja.

Tukes suosittelee, että taloyhtiöt erottaisivat lasten leikkipaikan ja aikuisten ulkokuntoilupaikan riittävää etäisyyttä, luontaisia pihan muotoja tai kasviaitaa hyödyntäen. Jos leikkipaikka ja aikuisten ulkokuntoiluvälineet sijoitetaan tilanpuutteen vuoksi toistensa välittömään yhteyteen, tulee toiminnot erottaa toisistaan aidan avulla.

Eskolainen kertoo, että vaihtoehtoisesti taloyhtiö voi hankkia sellaiset ulkokuntoiluvälineet ja putoamisalustat, jotka täyttävät leikkipaikkojenkin turvallisuusvaatimukset.

– Se vaatii ammattitaitoa ja koko laiterepertuaari ei ole silloin käytössä, mutta mahdollisuuksia on paljon, hän lisää.

Parempaa huolta kasvillisuudesta ja turvallisuudesta

Vaikka uusissa taloyhtiöissä pihoihin panostetaan aiempaa enemmän, löytyy Suomesta eri ikäisiä taloyhtiöitä, joiden pihat ovat päässeet rapistumaan. Pihojen ylläpitoon ja kunnostukseen ei aina olla varauduttu taloyhtiöissä riittävästi. Pitäisi muistaa, että pihan kunto vaikuttaa suoraan yhtiön asuntojen arvoon. Maanlumon asiantuntijat huomauttavat, että perinteiset kevät- ja syystalkoot eivät välttämättä takaa pihan ja sen luonnon riittävää hoitamista.

Olisi hyvä, jos piha-asiat olisivat taloyhtiössä yhtä tärkeä osa-alue kuin lämmitys tai jätehuolto. Hallituksessa kannattaisi nimetä piha-asioista vastuussa oleva jäsen, ja lisäksi huoltoyhtiöissä tulisi olla vankkaa osaamista erityyppisten pihojen kasvillisuuden hoitamiseen.

Pihan hoitamisen lisäksi taloyhtiöillä olisi parantamisen varaa pihan leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen ylläpidossa. Välineiden mukana tulee ohjeet huolto- ja tarkastusväleistä, joita taloyhtiön pitäisi noudattaa.

Lumen läjityspaikkaa on mietittävä lisäksi siitä näkökulmasta, että lapset kiipeävät mielellään lumikasojen päälle.

Tukes on havainnut valvonnassaan, että suuri osa turvallisuuspuutteista johtuu laiminlyödystä ylläpidosta.

– Jos taloyhtiön leikki- ja ulkokuntoilupaikoilla ei tarkisteta säännöllisesti kaikkia kuluvia osia, kuten keinujen saranoiden ja leikkivälineiden alla olevien turva-alustojen kuntoa, paikat muuttuvat ajan kuluessa vaaralliseksi käyttäjilleen, Mäkinen kertoo.

Irtomateriaalista valmistetut turva-alustat, kuten turvahiekat, voivat kovettua muutaman vuoden kuluessa. Kovettumisen syynä on epäpuhtauksien sekoittuminen turvahiekkaan esimerkiksi paikalle läjitetyn lumen mukana. Taloyhtiöiden tulisikin huomioida asia lumen läjityksessä.

– Lumen läjityspaikkaa on mietittävä lisäksi siitä näkökulmasta, että lapset kiipeävät mielellään lumikasojen päälle ja käyttävät niitä liukumäkenä, Mäkinen sanoo.

Taloyhtiön piha on olohuoneen jatke

Taloyhtiön pihaa voi päivittää monin tavoin viihtyisämmäksi ja asukkaita paremmin palvelevaksi. Jo pienissäkin projekteissa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Yleensä huolella ja ammattitaidolla suunnitellut pihat kestävät paremmin aikaa ja kulutusta. Selkeän pihasuunnitelman avulla pihasta on helpompi pitää huolta jatkossa.

Pihaan kannattaa panostaa siksikin, että se vastaanottaa asukkaat kotiin. Pihan voidaan myös ajatella olevan olohuoneen jatke. Nykyään taloyhtiöiden pihoilla järjestetään juhlia ja yhteisöllisiä tapahtumia.

Pihan viihtyisyyttä voi parantaa tuomalla sinne kauniita ja käytössä kestäviä puutarhakalusteita. Monilta pihoilta löytyy kaupunkiviljelytrendin mukaisia viljelylaatikkoja sekä yhteiskäyttögrillejä. Lisäksi esimerkiksi Vantaan Kivistössä on yhteisessä käytössä olevia pihasaunoja.

Koripalloteline tulee sijoittaa siten, että pelaajille tai esimerkiksi pysäköidyille autoille ei aiheudu vaaraa.

Arttu Mäkinen

Oleskelua varten pihaan voi rakentaa pergolan tai muun suojaisan paikan. Jos pihassa on ikävän näköinen betoniseinä, siihen voi tilata maalauksen taiteilijalta. Kasvillisuuden lisääminen on hyvä keino pihan kohentamiseen. Jos istuttaminen maanvaraisesti ei onnistu, pihaan voi tuoda näyttäviä istutusruukkuja.

Leikkivälineitä uusittaessa on muistettava, että pienimuotoiseen, yksityisten kotipihojen käyttöön suunnitellut, tyypillisesti rautakaupasta tai marketista ostetut välineet eivät sovellu taloyhtiöiden yhteiselle piha-alueelle. Jos pihalle hankitaan vaikka koripalloteline, sen on oltava sellainen, joka soveltuu yleiseen käyttöön.

– Lisäksi koripalloteline tulee sijoittaa siten, että pelaajille tai esimerkiksi pysäköidyille autoille ei aiheudu vaaraa, Mäkinen huomauttaa.

Tukes suosittelee kääntymään leikkikenttävälineiden hankinnassa ja asentamisessa ammattilaisen puoleen, jos taloyhtiön hallituksella ei ole omaa erityisosaamista aiheesta.

Piharemontti lähtee asukkaiden tarpeista

Taloyhtiöt tekevät suurempia piharemontteja esimerkiksi salaojien kaivamisen tai julkisivuremontin yhteydessä. Pienten taloyhtiöpihojen suunnittelu ja toteutus toimivaksi kokonaisuudeksi on vaativaa: tilaan on saatava mahtumaan muun muassa lain vaatimat pelastustiet ja lumitilat sekä luotava mukavia paikkoja asukkaiden kohtaamiseen, yhdessä olemiseen ja pihasta nauttimiseen.

Maanlumosta kerrotaan, että uutta pihaa tai suurta piharemonttia suunniteltaessa lähdetään liikkeelle taloyhtiön ja sen asukkaiden tarpeista, taloyhtiön sijainnista sekä maastonmuodoista. Jos kyseessä on vanha taloyhtiö, piharemontti suunnitellaan ja toteutetaan alueen aikakauden henkeä sekä taloyhtiön perinteitä kunnioittaen.

Kaupungeissa pihoja rakennetaan usein myös katoille tai autohallien päälle, jolloin kyseessä on maanvaraisen pihan sijaan kansipiha. Kansirakenteiden keskimääräinen käyttöikä on noin 30 vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kunnostaa perusteellisesti. Tämä tulisi huomioida taloyhtiöiden elinkaaren kustannuksissa.

Olisi hyvä, jos lapset pystyisivät tekemään leikkipaikalla mahdollisimman erilaisia toimintoja.

Kansille ei saada puita kasvamaan, joten maanvarainen piha on luonnollisuuden ja luonnon säilyttämisen kannalta kansipihaa kestävämpi ja pitkäikäisempi vaihtoehto. Maisema-arkkitehtitoimistosta muistutetaan, että jo yksikin pihassa kasvava kookas puu on asukkaille tärkeä.

Isommassa pihankunnostusprojektissa myös leikkipaikkaa voi miettiä kokonaisuutena uudelleen. Kaupungin rakennusvalvonta määrittää, että taloyhtiön pihassa on oltava leikkivälineitä, mutta leikkipaikkaa voi tarvittaessa päivittää vastaamaan asukkaiden toiveita.

Olisi hyvä, jos lapset pystyisivät tekemään leikkipaikalla mahdollisimman erilaisia toimintoja.

Marko Eskolainen

Eskolaisen mukaan olisi hienoa, että piha inspiroisi leikkimään ja liikkumaan. Yleensä leikkivälineet on suunnattu pienemmille lapsille, koska isommat lapset voivat lähteä kotipihasta vähän pidemmälle. Eskolainen on leikkipaikkoja kiertäessään huomannut, että hyvä leikkipaikka tarjoaa haastavuutta ja riemua.

– Olisi hyvä, jos lapset pystyisivät tekemään leikkipaikalla mahdollisimman erilaisia toimintoja.

Hän lisää, että keinu pitää yhä pintansa leikkivälineenä. Myös Maanlumon asiantuntijat ovat Eskolaisen kanssa samoilla linjoilla. Erityisesti riippumattoa muistuttava pesäkeinu on hyvä paikka oleskeluun kaikenikäisille asukkaille.

Juttua varten on haastateltu seuraavia asiantuntijoita Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumosta: Kaisa Berry, Elsi Lehto, Teresa Rönkä, Liisa Dahlqvist. Kuvissa näkyvät kohteet ovat Maanlumon suunnittelemia.

Lue myös: Pihajuhlan paikka! Turkulaistaloyhtiö perusti kukkaniityn hukkamaalle

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Kunnossapito Piha