Pieni yhtiövastike voi olla vaaran merkki

Kirjoittanut Anna Karismo 15.2.2019
Liiketiloista saatavat vuokrat voivat alentaa yhtiövastiketta. Kuva: Kaisa Leiwo

Onko taloyhtiön tontti oma vai vuokralla? Mikä on yhtiön lämmitysmuoto? Paljonko vuosikorjauksiin on budjetoitu rahaa? Kun etsii vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin, saa osviittaa siitä, onko yhtiövastike oikealla tasolla.

Silmiinpistävän kova vastike voi tarkoittaa, että taloyhtiö on joutunut korjauskierteeseen vahinkojen, esimerkiksi putkivuotojen, vuoksi. Jos taas vastike vaikuttaa kovin matalalta, välttämättömiä korjauksia ja huoltotoimia on saatettu laiminlyödä. Taloyhtiön isännöitsijälle ja hallitukselle kumpikin tilanne on hankala.

Kalliiden vastikkeiden taloyhtiöissä osakkaiden maksukyky on koetuksella. Remontit ja korjaukset pitää jaksottaa tarkasti niin, että omistajat pystyvät suoriutumaan niistä. Jos taas vastike on pidetty pitkään mahdollisimman edullisena, odotettavissa voi olla rajujakin vastikkeiden korotuksia. Siinä vaiheessa isännöinti suosittelee hallitukselle yleensä kuntoarvioiden tekemistä ja kertoo, että korjausten siirtämisestä voi koitua iso lasku tulevaisuudessa.

Kohtuullinen vastike saadaan vain hyvällä suunnittelulla

Hoitovastike on oikealla tasolla ja talous tasapainossa, kun taloyhtiötä johdetaan hyvin ja systemaattisesti. Vuosittaiset vastikemuutokset ovat pieniä. Vastikkeen voi arvioida olevan kohtuullinen silloin, kun talon kunto pystytään pitämään osakkaiden haluamalla tasolla pitkälle tulevaisuuteen.

Parhaiten tasapainoon päästään laatimalla taloyhtiölle pitkän aikavälin suunnitelma, strategia. Varautumalla vähintään 2–5 vuoden sisällä tuleviin korjauksiin voidaan pitää vastike tasaisena. Suunnitelmallisten korjaustöiden kilpailuttaminen tulee aina halvemmaksi kuin jos samat asiat jouduttaisiin teettämään hätätyönä. Pahimmillaan vahinkoja korjataan pyhien aikana.

Vuokratontti nostaa vastiketta

Keskimääräinen yhtiövastike oli viime vuonna neljä euroa huoneistoneliöltä Tilastokeskuksen mukaan.Suurin osa vastikkeesta koostuu perusmenoista; lämmityksestä, vedestä, sähköstä, kiinteistöverosta, vakuutuksista, jätehuollosta sekä huoltoyhtiön ja isännöinnin palkkioista.

Vuokratulot voivat vaikuttaa vastikkeeseen alentavasti. Taloyhtiö saattaa omistaa esimerkiksi liiketiloja tai asuntoja. Tonttivuokra taas nostaa vastiketta. Omalla tontilla olevassa yhtiössä vastike voi olla kolmanneksen pienempi kuin vuokratontilla.

Taloyhtiön hallitus voi vaikuttaa vastikkeeseen käymällä huolellisesti läpi suurimmat kuluerät ja valistamalla asukkaita. Esimerkiksi tehostamalla energiankäyttöä saadaan nipistetyksi merkittäviäkin summia taloyhtiön menoista.

Myös vesi on suuri kuluerä. Vedenkulutusta voidaan vähentää opastamalla asukkaita säästämään ja uusimalla tekniikkaa modernimmaksi; suihkuja, hanoja ja vessanpönttöjä.

Taloyhtiö tarvitsee puskureita

Taloyhtiön täytyy myös varautua yllätyksiin. Nyrkkisääntönä voi pitää, että yhtiön tilillä olisi hyvä olla parin kolmen kuukauden vastikkeita vastaava summa odottamattomia tarpeita varten. Jos puskuria ei ole, taloyhtiö joutuu hakemaan korjauksiin pankkilainaa. Osakkaat maksavat lainanhoitokulut vastikkeessa.

Kirjoittaja: Anna Karismo

Anna Karismo työskenteli Kotitalo-lehden päätoimittajana vuoden 2016 alkuun asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Anna Karismo →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Yhtiövastike