Osakas, jos haluat asiasi yhtiökokoukseen, kerro siitä ajoissa hallitukselle

Kirjoittanut Jenni Meronen 22.1.2015 ja päivitetty 18.2.2019
Yhtiökokouksessa päätetään tärkeistä asioista, joten on tärkeää, että osakkaat ja asukkaatkin kokevat tulevansa kuulluiksi päätöksissä.

Yhtiökokouksen lähestyessä hallituksen täytyy viestiä suunnitelmistaan ajoissa. Näin osakas ehtii vaikuttaa yhtiökokouksen sisältöön ja päätöksenteko sujuu.

Yhtiökokouksen kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty ajallaan, ja osakkeenomistajat ovat kokoontuneet päätöksentekoon. Kesken kaiken yksi osakkaista ehdottaa päätettäväksi asiaa, jota ei ole esityslistalla.

Isännöitsijöille tapaus on tuttu, joskin harvinainen.

Osakkaalla on oikeus saada asiansa käsittelyyn

Osakkeenomistajilla on asunto-osakeyhtiölain nojalla oikeus saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Asian tulee kuitenkin olla sellainen, että siitä päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle.

Ehdotus pitäisi saattaa kirjallisesti hallituksen tietoon niin hyvissä ajoin, että se ehtii mukaan kokouskutsun mukana lähtevään esityslistaan.

Lain mukaan kokouksessa voidaan päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

Lain mukaan kokouksessa voidaan päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Lisäksi hallituksen täytyy pitää kokous ja valmistella esiteltävät asiat vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. Mitä aiemmin toiveensa siis tuo esille, sen parempi.

Vaikka asiasta ei yhtiökokouksessa voitaisikaan päättää, voidaan siitä kuitenkin keskustella. Hallitus voi jatkaa asian käsittelemistä myöhemmin. Tarvittaessa asia voidaan valmistella seuraavan kokouksen esityslistalle tai järjestää ylimääräinen yhtiökokous.

Tiedotus avainasemassa

Osakkaista voi toisinaan vaikuttaa siltä kuin yhtiökokouksia suunniteltaisiin salassa, asukkaiden mielipiteitä kysymättä. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä ongelmaa ei pitäisi olla.

Osakkaiden toiveet päätyvät hallituksen tietoon hyvän kanssakäymisen kautta, kun vuorovaikutus osakkeenomistajien, hallituksen ja isännöitsijän välillä toimii. Jotta asukkaiden näkemykset saataisiin mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa, tulee pitkin vuotta toimittaa tiedotteita yhtiön ajankohtaisista asioista.

Omien ehdotusten esittäminen on yleensä osakkaiden oman aktiivisuuden varassa.

Omien ehdotusten esittäminen on yleensä osakkaiden oman aktiivisuuden varassa. Osakkaat toimittavat toiveensa kirjallisesti joko isännöitsijälle, hallituksen puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle. Hallitus ja isännöinti voivat myös itse aktivoitua järjestämällä asukaskyselyn, johon voi vastata paperisesti tai sähköisesti.

Selvät päätösehdotukset kutsuun

Ajoissa toimitettu ja selkeä kokouskutsumateriaali auttaa osakkaita valmistautumaan yhtiökokoukseen. Päätettävistä asioista on kutsussa oltava hallituksen päätösehdotus. Se on konkreettinen päätöksentekoapu osakkaille.

Laki joka velvoittaa taloyhtiön tekemään viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksen. Siitä näkee tulevaisuuden suunnitelmat ja jo tehdyt korjaustyöt. Koska kaikki osakkaat eivät käy kokouksissa, he voivat tätä kautta saada tietää, mitä taloyhtiössä on meneillään.

Kun vireillä on jokin suurempi hanke, esimerkiksi putkiremontista päättäminen, voidaan ennen yhtiökokousta pitää hanketta koskeva asukasilta. Asukasillassa asukkaat ja osakkaat saavat vastauksia kysymyksiinsä. Kun asiat on käsitelty jo valmiiksi läpi, kokoonnutaan yhtiökokoukseen vain päätöksentekoon.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Viestintä Yhtiökokous