Onko reilua, että taloyhtiön osakkaat maksavat hankinnoista eri hinnan?

3.2.2016
Kuva: Pixabay Jos taloyhtiön pihalle rakennetaan leikkipaikka ja keinut lapsille, onko oikein, että myös lapsettomat osakkaat maksavat siitä?

Kun asunto-osakeyhtiö tekee hankinnan, suuren asunnon omistaja maksaa yleensä enemmän kuin pienen. Yhtiöjärjestys määrittelee kustannusten jakautumisen: yhtiövastike suhteutetaan asuntojen pinta-alaan tai osakkeiden määrään. Onko reilua, että ison asunnon omistaja maksaa aina enemmän?

Onko oikein, että autottoman elämäntavan valinnut osakas joutuu maksamaan taloyhtiön parkkipaikkojen kunnostuksesta?

Yhtiövastikkeilla katetaan hallinnosta, peruskorjauksista ja kunnossapidosta sekä isännöinnistä koituvat kustannukset lain mukaan. Rakennusten ja omaisuuden ylläpito on kaikkien osakkaiden yhteisellä vastuulla.

Rakennusten ja omaisuuden ylläpito on kaikkien osakkaiden yhteisellä vastuulla.

Yhteisen vastuuperiaatteen noudattaminen hankaloituu, jos ihmiset ajattelevat asioita oman edun kautta.

Sama hankinta, eri hinta eri osakkaille

Yhtiövastikeperusteista on vaikea poiketa. Kun taloyhtiön kaikkiin asuntoihin vaihdetaan esimerkiksi keittiön hanat, kolmion omistaja joutuu maksamaan samasta hanasta enemmän kuin yksiön omistaja.

Jos osakkaat haluavat muuttaa kustannusten jakoa niin, että kaikki maksaisivat saman verran, tarvitaan yhtiökokouksen kahden kolmasosan enemmistön päätös.

Hyödyt ja kustannukset pitää laskea

Yksikköperusteisesta kustannusten jakamisesta voidaan poiketa yhtiökokouksen määräenemmistön päätöksellä.

Yhtiöjärjestyksen mukaisista vastikeperusteista voidaan poiketa vain, jos uudistuksella tai korjauksella saatava hyöty ja kustannus ovat kaikille samat.

Vesihanan, lukkojen, asuntojen ulko-ovien ja postiluukkujen uusimisen voidaan yleensä selvästi todeta hyödyttävän kaikkia osakkaita yhtä paljon. Nämä ovatkin yleisimmät hankinnat, joihin taloyhtiöt ovat soveltaneet yksikköperusteista tapaa jakaa kustannuksia.

Yksikköperusteisesta kustannusten jakamisesta voidaan poiketa yhtiökokouksen määräenemmistön päätöksellä.

Koska isojen asuntojen osakkaiden maksurasite on suuri, on usein juuri heidän etunsa, että kustannuksia tasataan. Useimmiten pienten asuntojen osakkaat vastustavat tätä, koska maksujen tasaaminen kasvattaisi heidän maksutaakkaansa.

Yhtiö-käsite on monelle vieras

Hyvin usein on taloyhtiön yhteishengestä eli henkilökemioista kiinni, kuinka paljon naapuria halutaan tulla vastaan kustannusasioissa. Jotkut ovat valmiita maksamaan enemmän vesihanastaan, jotta kaikilla olisi oikeutetusti sama maksu – vaikka mikään pakko ei olisi.

Yksi ongelma voi olla, että käsite “yhtiö” on monelle osakkaalle vieras. Kaikki eivät hahmota, että yhtiö on yhtä kuin osakkaat: kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

Osakkaat, jotka eivät käy yhtiökokouksissa, kokevat usein taloyhtiön päätösten tulevan ylhäältä saneltuina. Osakkaiden olisikin hyvä käydä kokouksissa, jotta yhteisen omaisuuden hoito helpottuisi.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Yhtiövastike