Näin toimii tupakointikiellon valvonta ja viestintä

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 23.4.2019
Tupakointikieltoa taloyhtiössä valvovat kunta ja taloyhtiö yhdessä.

Tupakointikielto on voimassa parissa sadassa taloyhtiössä Suomessa. Valvontaa ja viestintää hoitavat kunta ja taloyhtiöt yhdessä.

Tupakointikieltoja ja -rajoituksia valvoo ensisijaisesti tilan haltija, eli asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat yhdessä, kertoo Valviran ylitarkastaja Reetta Honkanen.

− Valvonta jakautuu taloyhtiön ja kunnan välille. Kunta valvoo määräämiänsä tupakointikieltoja, mutta tämä tapahtuu pääosin valitusten perusteella. Valitukset taas tulevat tyypillisesti taloyhtiöstä, jossa kielto on voimassa.

Käytännössä valituksen tekijä on tehnyt näköhavainnon tupakointikiellon rikkomisesta, jolloin kunnan viranomainen voi tulla tarkastamaan tilanteen.

Kunnalla on velvollisuus tiedottaa tilan haltijoita määräämästään kiellosta, Honkanen sanoo. Kun asiakirja pitää toimittaa yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai määrää ei tiedetä, kunta voi käyttää niin kutsuttua yleistiedoksiantoa.


Kunnalla on velvollisuus tiedottaa tilan haltijoita määräämästään kiellosta.

Tällöin asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava Virallisessa lehdessä ja lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä asia koskee sekä missä ja miten pitkään asiakirja on nähtävillä. Käytännössä myös taloyhtiö voi tiedottaa kieltopäätöksestä monin eri tavoin.

Usein taloyhtiössä on sovittu, että isännöinti hoitaa viestinnän. Tällöin isännöinti tiedottaa, kun kieltoa haetaan, kertoo Isännöintiliiton jäsenpalvelupäällikkö Anne Murtomäki.

Sitten isännöinti laatii tiedotteen päätöksestä, perusteista ja käytänteistä, kuten valvonnasta, sanktiosta ja siitä, mistä lähin tupakkapaikka nyt löytyy. Asiasta tiedotetaan tuoreeltaan, mutta myös jatkuva tiedotus kannattaa: uusia asukkaita tulee ja menee, ja asiat unohtuvat, ellei niistä muistuteta.

− Tiedote jaetaan taloyhtiön käytäntöjen mukaan taloyhtiösivuille, ilmoitustaululle, sähköpostilla ja/tai postiluukkuihin. ”Me olemme savuton taloyhtiö” -tarra voisi toimia esimerkiksi ilmoitustaululla, jotta tieto välittyy myös vierailijoille, Murtomäki vinkkaa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Tupakka Viestintä