Osakkaidenkin remonteissa pitää tehdä asbestikartoitus

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 24.9.2019
Myös osakkaan remonteissa täytyy tehdä asbestilain mukainen asbestikartoitus.

Uusi asbestilaki ja asbestiasetus velvoittavat myös osakkaat tekemään asbestikartoituksen omissa remonteissaan. Uudella sääntelyllä pyritään paremmin turvaamaan niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuutta.

Uusi sääntely ja sen mukana tulleet lisävelvoitteet viivästyttävät remontteja ja nostavat kustannuksia jonkin verran. Lisääntyvän työn ja ajan vastapainona remontin päätteeksi voi turvallisemmin mielin jatkaa elämistä hyvässä asuinympäristössä. Asbesti ei itsessään ole vaarallista, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuintiloihin.

Ota huomioon ainakin nämä:

1. Maltti on valttia

Jos olet aikeissa tehdä remontin, joka edellyttää pintarakenteiden purkamista, tee siitä ilmoitus isännöintiin. Tämä saattaa ainakin aluksi viivästyttää remontin kokonaiskestoa, sillä mittaustuloksen valmistuminen ottaa oman aikansa.

2. Asbestikartoitus

Uuden asbestiasetuksen mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus pitää aina etukäteen selvittää. Tämä velvoite koskee myös osakkaiden omia remontteja. Remonttia ei saa purkutyön osalta aloittaa ennen asbestikartoituksen tekemistä.

Purkutyöstä on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää turvallisuusasiakirjaan.

Asbestikartoituksen saa suorittaa “riittävän perehtynyt henkilö”. Lisätietoja kannattaa kysyä omalta isännöitsijältä.

3. Purkutyöt saa tehdä vain pätevä ja rekisteröity toimija

Varmista, että purkutyön tekijä on asbestipurkutyöluparekisterissä. Rekisteri löytyy osoitteesta asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi .

4. Asbestin mittaus

Uusi sääntely velvoittaa mittaamaan asbestipurkutyön jälkeen tilan asbestipitoisuuden, jotta varmistutaan tilan puhtaudesta.

5. Dokumentaatio

Suoritettavasta työstä voi rohkeasti vaatia urakoitsijalta dokumentaatiota urakan eri työvaiheista ja niiden vaikutuksesta hintaan.

6. Kustannusten jako

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaiden välisestä kunnossapitovastuunjaosta. Se pätee, jollei yhtiön yhtiöjärjestyksessä asiasta ole muuta määrätty.

Jos yhtiön kunnossapidettävä rakennuksen osa on rikki, yhtiön pitää teettää korjaus ja maksaa kustannukset. Jos taas remontti tehdään siksi, että osakas haluaa uudistaa huoneistonsa sinänsä ehjiä rakenteita/laitteita, maksaa osakas luonnollisesti remonttikustannukset ja kartoitukset. Asbestilain uudistus ei vaikuta tähän kustannustenjakoon.

Katso täältä Isännöintiliiton ohjeet osakkaalle.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Asbesti