Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko autotalliosakkeeseen tehdä haltuunoton, kun vastikkeet ovat rästissä?

Autopaikkanne ovat siis osakashallinnassa, ja autopaikkojen käyttöön ja hallintaan oikeuttavat erilliset osakkeet. Tällaisessa tilanteessa autopaikkamaksu määräytyy samoin perustein kuin yhtiövastike. Ja kun autopaikasta maksetaan vastiketta, autopaikka voidaan ottaa yhtiön hallintaan, jos vastikkeita ei makseta.

Yhtiökokous voi päättää osakehuoneiston hallintaanotosta, jos yhtiövastiketta ei ole maksettu. Ennen päätöstä hallituksen on ensin annettava kirjallinen varoitus osakkeenomistajalle. Hallintaanottoon ei saa ryhtyä, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Yleensä noin 3 kuukauden vastikerästit katsotaan riittäväksi perusteeksi. Jos siis vastikkeita on rästissä vähintään tältä ajalta, voitte alkaa edistää hallintaanottoasiaa.

Kysymykseen vastasi Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy