Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Liiketila aiheuttaa muita enemmän jätettä, voimmeko laskuttaa liiketilan osakasta?

Liiketilan vastike voi olla asuinhuoneistojen vastikkeita suurempi. Tämä pitää kuitenkin merkitä yhtiöjärjestykseen, eikä vastiketta voi korottaa ilman yhteistä päätöstä.

Taloyhtiön menot katetaan yhtiövastikkeella, jota maksetaan yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Yhtiövastike muodostuu hoito- ja pääomavastikkeesta sekä erillisvastikkeista. 

Jätehuollon kustannukset kuuluvat taloyhtiön ylläpitomenoihin, jotka katetaan hoitovastikkeella. On tyypillistä, että liikehuoneistoille on määrätty yhtiöjärjestyksessä hoitovastikkeen osalta vastikekerroin, jolla pyritään huomioimaan liikehuoneistoista taloyhtiölle aiheutuva erityinen kustannusrasitus.

Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole alun perin määrätty tällaisesta korkeammasta vastikkeesta liikehuoneistojen osalta, ei liikehuoneistojen omistajilta voi ilman heidän suostumustaan periä yhtiöjärjestyksen vastaisesti korkeampaa vastiketta.

Jos liikehuoneisto-osakasta koskeva vastikekerroin halutaan sisällyttää yhtiöjärjestykseen tai jos määrättyä kerrointa halutaan korottaa, tarvitaan yhtiöjärjestyksen muuttamiseen määräenemmistön lisäksi liikehuoneisto-osakkaan suostumus. 

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää osakkeenomistajan suostumusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseen silloin, kun hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä kohtaan lisätään siten, että vastike- tai muuta maksuperustetta muutetaan tai maksuperuste lisätään tai poistetaan. Vastikekertoimen korottamisessa tai sen sisällyttämisessä yhtiöjärjestykseen on kyse tämän kaltaisesta tilanteesta. 

Jos osakas ei anna yhtiöjärjestyksen muuttamiseen suostumustaan, ei muutosta voida viedä läpi.  

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy