Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Onko taloyhtiön lähettämien maksuhuomautusten perintäkuluille euromääräinen katto?

Perintäkuluille ei ole asetettu euromääräisiä rajoja, kun kyseessä ovat taloyhtiön lähettämät perintäkirjeet tai maksuhuomautukset. Hyvää perintätapaa tulee kuitenkin noudattaa ja perintäkulujen tulee olla kohtuullisia.

Koska asunto-osakeyhtiön perimää vastiketta osakkeenomistajalta ei pidetä kuluttajasaatavana, niin perintälain kuluttajasaatavaa koskevat euromääräiset rajat eivät kosketa taloyhtiön lähettämiä maksuhuomautuksia tai perintäkirjeitä. Kuitenkin näidenkin osalta laki edellyttää, että tapauksissa noudatetaan hyvää perintätapaa.

Velallinen on lain mukaan velvollinen korvaamaan perinnästä velkojalle aiheutuneet kulut. Perintäkulujen tulee kuitenkin olla kohtuullisia. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat kokonaisuutena arvioiden. Saatavan suuruus ei siis yksinään koskaan riitä määrittämään perintäkulujen kohtuullista määrää.

Perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa liittyy hyvään perintätapaan. Kuluja ei saa aiheuttaa tarpeettomasti esimerkiksi lähettämällä jatkuvasti maksumuistutuksia, joiden kulut on tarkoitus periä velalliselta.

Koska kulujen kohtuullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti, niitä voidaan myös yksittäisissä tapauksissa sovitella. Esimerkiksi tilanteessa, jossa velkoja perii saatavaa itse, kulut ovat kohtuullisia silloin, kun ne kattavat todelliset kulut.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy