Varaa aikaa hankesuunnitelman laatimiseen remontissa

12.1.2016
Hankesuunnitelma on selvitys peruskorjaushankkeen, kuten putki- tai julkisivuremontin, tarvittavasta laajuudesta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Sen pohjalta yhtiökokous päättää, missä muodossa remontti toteutetaan.

Hankesuunnitelma on taloyhtiön remonttihankkeen tärkeimpiä asiakirjoja. Siitä tulee selvitä remontin kulku, kustannusarvio ja toteutustavat mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on myös pyrittävä toteuttamaan.

Hankesuunnitelmaa ei kannata viedä kylmiltään yhtiökokoukseen, vaan sitä pitää pohjustaa osakkaille monin tavoin jo paljon aiemmin. Suunnitelma tulee hyväksytyksi yhtiökokouksessa sitä kivuttomammin, mitä paremmin osakkaat on ennalta sitoutettu hankkeeseen. Hyvänkin hankesuunnitelman läpimeno voidaan pilata kiireellä ja jyräävällä asenteella.

Hankkeen suunnitteluun, siitä tiedottamiseen ja keskusteluun on varattava riittävästi aikaa. Osakkaiden täytyy tuntea, että heidän tarpeitaan ja mielipiteitään on kuultu ja heillä on hankkeessa muukin kuin maksajan rooli. Se helpottaa huomattavasti myös remontin käytännön toteutusta.

Hankkeen suunnitteluun, siitä tiedottamiseen ja keskusteluun on varattava riittävästi aikaa.

Hankesuunnittelun pohjaksi on hyvä tehdä kyselyitä, joilla selvitetään osakkaiden näkemyksiä esimerkiksi piharemontin tarpeellisuudesta ja heidän pihaan liittyviä toiveitaan.

Eniten osakkaita puhuttavat hankkeen kustannukset. Myös eri remonttien tärkeysjärjestys ja remontinaikainen asuminen askarruttavat.

Kuvitettu keskustelu auttaa

Ensimmäisen hankeinfon voi pitää jo siinä vaiheessa, kun suunnittelua vasta kaavaillaan. Tiedotustilaisuudessa asiantuntijat perustelevat osakkaille ja asukkaille kuntotutkimusten pohjalta, miksi esimerkiksi putket on uusittava ja miksi putkiremontin yhteydessä pitää tehdä myös sähkötöitä ja miksi juuri tämä remontti pitäisi toteuttaa ennen toista, osakkaan mielestä paljon kiireellisempää työtä.

Hankesuunnitelman valmistuttua osakkaille jaetaan isännöitsijän laatima tiivistelmä eri toteutusvaihtoehdoista. Siinä eri vaihtoehtojen erot tuodaan selkeästi esille, ja tiedotustilaisuudessa suunnitelman laatija havainnollistaa niitä vielä käytännön esimerkein.

Kustannusarvioissa kannattaa aina varautua toteutuvia kuluja korkeampiin kustannuksiin.

Valo- tai videokuvat eri työvaiheista avaavat asiaa niin, että toteutusvaiheessa prosessi tuntuukin osakkaista jo tutulta. Osakkaalla on myös mahdollisuus käyttää avustajaa kaikissa häntä koskevissa tilaisuuksissa.

Tiedotustilaisuuksilla ja kyselyillä hallitus ja isännöitsijä saavat tuntuman myös siihen, kannattaako hanketta jatkaa nyt vai pitääkö siihen palata myöhemmin uudelleen.

Kustannukset ja säästöt selväksi

Kustannusarvioissa kannattaa aina varautua toteutuvia kuluja korkeampiin kustannuksiin. Korjaushankkeen kustannukset on konkretisoitava osakkaille selvittämällä numeroin, miten remontti vaikuttaa osakkeen vastikkeeseen ja arvoon.

Hoitovastikkeiden ylijäämä helpottaa hankkeen markkinointia osakkaille, koska silloin suunnittelu voidaan toteuttaa omalla rahalla. Myös kiinteistön hoidossa ja kunnossapidossa syntyvien säästöjen osoittaminen edesauttaa hankkeen läpimenoa yhtiökokouksessa niitä yhdistelemällä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke