Vuokralaiset mukaan yhtiökokoukseen

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 5.3.2019
Usein myös vuokralaisella on oikeus osallistua yhtiökokoukseen,

Vuokralainen saa osallistua yhtiökokouksen keskusteluun, mutta ilman äänioikeutta. Kokouksessa vuokralaiset saavat tietoa siitä, mitä talossa tapahtuu.

Vuokralaisella on osallistumisoikeus yhtiökokoukseen yhtiöissä, joissa on vähintään viisi eri omistajan osakehuoneistoa. Asukkaiden osallistumisoikeudella on kuitenkin ehtoja.

Olennaista tietoa vuokralaisellekin

Vuokralaiset saavat osallistua kokouksiin, joissa yhtiökokous vahvistaa tai muuttaa taloyhtiön järjestyssääntöjä tai käsittelee yhteisten tilojen käyttöä – esimerkiksi pesutuvan tai talosaunan korjaamista tai autopaikkojen jakoa.

Asukkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa ja tehdä päätösehdotuksia.

Asukkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen myös silloin, kun yhtiökokouksessa käsitellään sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti asukkaan huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi putkiremontit, julkisivu- ja ikkunaremontit sekä porrashuoneremontit tai piharemontti.

Vuokralainen voi tehdä päätösehdotuksia

Osallistua saavat sekä osakkeenomistajien ja taloyhtiön vuokralaiset että myös heidän alivuokralaisensa – siis kaikki asukkaat. Asukkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa ja tehdä päätösehdotuksia.

Asukkaiden läsnäolo-oikeutta yhtiökokouksessa voidaan rajata. Kun laissa mainitut asiat on käsitelty, vuokralaiset voidaan poistaa yhtiökokouksesta. Yhtiökokous voi sallia asukkaiden läsnäolon myös muiden asioiden käsittelemisen aikana.

Kokouksesta ilmoittaminen ei ole sama asia kuin yhtiökokouskutsun toimittaminen.

Jos yhtä korjaushanketta käsitellään useissa kokouksissa, vuokralainen voi osallistua kokouksiin, joissa käsitellään ja päätetään hankkeen sisällöstä ja toteuttamisesta. Esimerkiksi hankkeen suunnittelun aloittamisesta tai rahoittamisesta päättävään kokoukseen vuokralaisilla ei ole oikeutta osallistua.

Kokouskutsu pitää lähettää ajoissa

Ilmoitus yhtiökokouksesta ja asiasta, jonka käsittelyyn vuokralainen saa osallistua, on asetettava nähtäville viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta joko yhtiön rakennuksissa (esimerkiksi käytävien ilmoitustauluilla) tai toimitettava ilmoitus vuokralaisen asuntoon.

Kokouksesta ilmoittaminen ei ole sama asia kuin yhtiökokouskutsun toimittaminen. Esimerkiksi kokouksesta ilmoittamisessa tapahtuneeseen laiminlyöntiin ei siis sovelleta yhtiökokouksen pätemättömyyttä koskevia säännöksiä.

Osakas voi valittaa yhtiökokouksen päätöksistä käräjäoikeuteen, mikäli esimerkiksi kokouskutsu on ollut virheellinen, mutta asukas, joka ei ole saanut kutsua, ei voi sitä tehdä. Joskus osakkeenomistaja on voinut antaa vuokralaiselleen valtakirjan. Asukkaiden osallistumisoikeutta koskevia säännöksiä ei silloin noudateta. Tällöin osakkeenomistajan vuokralaisella on oikeus käyttää saamansa valtuutuksen perusteella osakkeenomistajan puolesta puhevallan lisäksi myös äänivaltaa ja päätösvaltaa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Vuokra-asuminen Yhtiökokous