Kutsu myös vuokralaiset yhtiökokoukseen

Kirjoittanut Maria Rautio 19.2.2019
Vuokralainen voi osallistua yhtiökokoukseen, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Vuokralainen saa osallistua yhtiökokoukseen taloyhtiössä, joissa on vähintään viisi eri omistajan osakehuoneistoa. Hänellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Kaikki taloyhtiön asukkaat – mukaan lukien osakkeenomistajien ja taloyhtiön vuokralaiset ja heidän alivuokralaisensa – saavat osallistua yhtiökokouksiin, joissa vahvistetaan tai muutetaan taloyhtiön järjestyssääntöjä tai käsitellään yhteisten tilojen korjaamista tai autopaikkoja jakamista. Jokaisella asukkaalla on oikeus olla läsnä myös silloin, kun yhtiökokouksessa käsitellään sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti asukkaan huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi putkiremontit, julkisivu- ja ikkunaremontit sekä porrashuoneremontit tai piharemontti.

Asukkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa ja tehdä päätösehdotuksia.

Asukkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa ja tehdä päätösehdotuksia. Kun laissa mainitut asiat on käsitelty, vuokralaiset voidaan poistaa yhtiökokouksesta. Toisaalta yhtiökokous voi sallia asukkaiden läsnäolon myös muiden asioiden käsittelemisen aikana.

Jos yhtä korjaushanketta käsitellään useissa kokouksissa, vuokralainen voi osallistua kokouksiin, joissa käsitellään ja päätetään hankkeen sisällöstä ja toteuttamisesta. Hankkeen suunnittelun aloittamisesta tai rahoittamisesta päättävään kokoukseen vuokralaisilla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua.

Toimi hyvissä ajoin

Ilmoitus yhtiökokouksesta ja asioista, jonka käsittelyyn vuokralainen saa osallistua, on asetettava nähtäville viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsu laitetaan porraskäytävän ilmoitustaululle tai  toimitetaan erikseen jokaiseen huoneistoon, jossa asuu vuokralainen tai muu asukas.

Asukkaiden osallistumisoikeutta koskevia säännöksiä ei noudateta silloin, kun osakkeenomistaja on antanut vuokralaiselleen valtakirjan. Tällöin osakkeenomistajan vuokralaisella on oikeus käyttää saamansa valtuutuksen perusteella osakkeenomistajan puolesta puhevallan lisäksi myös äänivaltaa ja päätösvaltaa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Vuokra-asuminen Yhtiökokous