Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Pitääkö hallituksen jäsenen tuntea asunto-osakeyhtiölaki?

Kaikkien taloyhtiön hallituksen jäsenten on kokemuksesta riippumatta syytä tuntea oman yhtiön tilanne. Tämä pitää sisällään teknisen, taloudellisen ja juridisen tilan. Sen sijaan hallituksen jäsenen ei tarvitse olla ennestään minkään alan erityisasiantuntija, ei myöskään lain.

Uuden hallituksen tulisi saada valintansa jälkeen perehdytystä tehtävään. Tässä käydään läpi esimerkiksi taloyhtiön keskeiset sopimukset sekä asunto-osakeyhtiölain oleelliset pykälät. Kannattaa tarkistaa, miten esimerkiksi kunnossapitovastuu on järjestetty. Noudatetaanko lakia vai sisältyykö yhtiöjärjestykseen taloyhtiökohtaisia poikkeuksia?

Asunto-osakeyhtiölaki on myös helposti saatavilla verkkoversiona ja yhtiöjärjestyksen saa isännöitsijältä.

Aito kiinnostus ja halu oppia vie pitkälle. Hallituksen kokoonpanoon voi kuulua ennestään konkareita, ja isännöinti toimii asunto-osakeyhtiölain tuntevana asiantuntijana. Taloyhtiön hallituksella on yleinen huolellisuusvelvollisuus, eli sen pitää pystyä osoittamaan jälkikäteen menetelleensä huolellisesti. Tarkasti valmistellut päätökset ja asiantuntijoiden käyttäminen on osoitus tästä.