Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Milloin osakkaan tai hallitusjäsenen pitää jäävätä itsensä?

Taloyhtiö ei saa päätöksissään suosia ketään osakasta. Matti ei siten voi olla päättämässä huoneistonsa uudistuksista tai Maija äänestää omistamansa huoneiston haltuunotosta.

Esteellisyyksiin varautuminen on osa taloyhtiön kokouksiin valmistautumista. Esteellisyydet täytyy ottaa huomioon niin yhtiökokouksissa kuin hallituksen kokouksissakin, joissa ne huomioidaan hieman eri tavoin.

Yhtiökokouksessa osakas ei saa äänestää siitä asiasta, jota esteellisyys koskee. Jäävi osakas voi kuitenkin osallistua keskusteluun ja päätöksenteon valmisteluun.

Hallituksen kokouksessa jääviys rajoittaa enemmän. Esteellinen hallituksen jäsen ei voi osallistua kyseisestä aiheesta keskusteluun tai sen valmisteluun lainkaan.

Jääviys koskee erilaisia osakkaaseen tai hallitusjäseneen tai hänen omistamaansa huoneistoon liittyviä tilanteita. Näitä ovat esimerkiksi tietyt huoneistoa koskevat uudistukset, huoneiston hallintaanotto sekä sopimukset, joista koituisi osakkaalle tai hallitusjäsenelle taloyhtiön edun vastaista etua.