Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miten hallitus valmistautuu yhtiökokoukseen?

Hallituksen jäsenelle yhtiökokous on näytön paikka. Siellä isännöinnin ja hallituksen tehtävänä on vakuuttaa osakkaat siitä, että taloyhtiötä hoidetaan hyvin.

Ensinnäkin on tärkeää sisäistää se toimintamalli, että isännöinti ja hallituksen jäsenet vetävät kokouksessa yhtä köyttä. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat palautetaan yhdessä mieleen niin, että kokouksen aikana osakkaat eivät joudu ihmettelemään ristiriitaisia kommentteja. Kun päätösehdotukset on valmisteltu hyvin ja johto seisoo yhdessä sovittujen asioiden takana, kokous etenee sujuvasti.

Toinen tärkeä tehtävä on valmistella uuden hallituksen valinta. Vahva suositus on, että kaikki hallitustyöskentelystä kiinnostuneet osakkaat pääsevät vuorollaan hallitukseen. Koko hallitusta ei välttämättä kannatta vaihtaa kerralla, vaan asiat tunteva konkari voi olla uusille hallituslaisille avuksi.

Kolmanneksi, jos yhtiössä on tehty osakaskysely, hallitus käy läpi tulokset ja pohtii, mitä toimenpiteitä ne vaativat. Kysely on hyvä tehdä vuosittain, jotta tuloksia voidaan seurata. Tuloksista voidaan keskustella yhtiökokouksessa tai niiden perusteella voidaan tuoda esityslistalle asioita. Jos kyselyssä on noussut ilmi vaikkapa leikkipaikan kunto, voidaan yhtiökokouksessa päättää sen kunnostamisesta.

Niin yhtiökokouksessa kuin muussakin toiminnassa hallitusjäsenen täytyy muistaa, että hän on edustamassa koko taloyhtiötä eikä itseään tai omaa etuaan.