Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miten hallitus valmistautuu yhtiökokoukseen?

Hallituksen jäsenelle yhtiökokous on näytön paikka. Siellä isännöinnin ja hallituksen tehtävänä on vakuuttaa osakkaat siitä, että taloyhtiötä hoidetaan hyvin.

Ensinnäkin on tärkeää sisäistää se toimintamalli, että isännöinti ja hallituksen jäsenet vetävät kokouksessa yhtä köyttä. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat palautetaan yhdessä mieleen niin, että kokouksen aikana osakkaat eivät joudu ihmettelemään ristiriitaisia kommentteja. Kun päätösehdotukset on valmisteltu hyvin ja johto seisoo yhdessä sovittujen asioiden takana, kokous etenee sujuvasti.

Toinen tärkeä tehtävä on valmistella uuden hallituksen valinta. Vahva suositus on, että kaikki hallitustyöskentelystä kiinnostuneet osakkaat pääsevät vuorollaan hallitukseen. Koko hallitusta ei kuitenkaan kannata kerralla vaihtaa.

Kolmanneksi, jos yhtiössä on tehty osakaskysely, hallitus käy läpi tulokset ja pohtii, mitä toimenpiteitä ne vaativat. Kysely on hyvä tehdä vuosittain, jotta tuloksia voidaan seurata.

Neljänneksi hallitusjäsen voi muistuttaa itselleen, että hän on edustamassa koko taloyhtiötä eikä itseään tai omaa etuaan.