Taloyhtiöiden yhtiökokoukset ovat taas täällä

Kirjoittanut Marina Furuhjelm 26.2.2013

Kevään yhtiökokouskausi on jälleen käynnistynyt. Osakkaana sinulla on oikeus saada yhtiökokoukseen käsiteltäväksi asia, joka sinua askarruttaa, jos se kuuluu yhtiökokoukseen toimivaltaan. Yhtiökokous tekee päätöksiä monista käytännön asioista, mutta esimerkiksi isännöitsijän valinta ja varoituksen antaminen osakkaalle kuuluvat taloyhtiön hallitukselle.

Yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätöksiä ainoastaan kokouksen esityslistalla olevista asioista. Osakkailla ei kuitenkaan usein ole tietoa, milloin oman taloyhtiön yhtiökokous järjestetään. Jos esimerkiksi haluat viedä yhtiökokouksen käsiteltäväksi taloyhtiön autopaikkasäännöt, sinun on saatettava asia kirjallisesti hallituksen tietoon jo mielellään heti vuoden alussa. Hallitus valmistelee päätösehdotukset yhtiökokoukseen omassa kokouksessaan usein jo viikkoja ennen yhtiökokousta.

Muista, että osakkaan esityksen pitää olla riittävän yksilöity. Esimerkki osakkaan esityksestä yhtiökokouksen esityslistalle:

 • Päätetään vahvistaa As Oy Tampereen Kotitalolle autopaikkasäännöt. Osakas Ollin esitys autopaikkasäännöistä on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.
Marina Furuhjelm

Kirjoittaja: Marina Furuhjelm

Maria Furuhjelm työskenteli Isännöintiliitossa lakiasiantuntijana vuoteen 2015 asti.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Marina Furuhjelm →

11 kommenttia

 1. Hei! Palstallanne kirjoititte, että osakkaat voivat saada asian yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiössämme tämä asia ei kuitenkaan toteudu. Keräsimme allekirjoitukset osakkailta, jotka edustavat 29% kaikista osakkeista. Lakiin vedoten (6:5§) vaadimme kirjallisesti ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle. Halusimme realisoida yhtiön omistaman asunnon ja halusimme, että rahat käytettäisiin lainan lyhentämiseen, joka on otettu taloyhtiön kylpyhuoneremontteihin ja aiemmin tehtyjen remonttien rahoittamiseen.Kutsu kokoukseen ilmestyikin ilmoitustaululle, mutta myöhemmin tuli kaikille osakkaille kirje, että hallitus peruuttaa kyseisen kokouksen.

  Perusteluina hallitus ilmoitti, että asiasta on päätetty 13.6. 12 eikä mitään uusia tietoja ole tullut, jonka takia kokous pitäisi kutsua koolle. Mielestämme yhtiön omistaman asunnon myynti on tällainen uusi asia. Toisena perusteluna kokouksen epäämiselle hallitus esitti, että yhtiön omistama asunto on hyvä sijoitus. Mielestämme asunnosta sijoituskohteena tulisi nimenomaan keskustella ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kolmas perustelu oli: esitys ei ole asunto-osakeyhtiölain 6:32§ yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Mielestämme yhdenvertaisuus toteutuu, koska 13.6. päätettiin korvata takautuvasti aiemmin tehtyjä remontteja.

  Kysymykseni kuuluu: Voiko hallitus kieltäytyä kutsumasta ylimääräistä yhtiökokousta koolle mainituilla perusteluilla? Mikä on teidän kantanne? Toinen kysymys: Mihin pitää ottaa yhteyttä, jos hallitus ei lopultakaan suostu kutsumaan ylimääräistä yhtiökokousta koolle?

  1. Jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle, vaikka kutsu tulisi lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaan toimittaa, tai jos kokouskutsusta voimassa olevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu, aluehallintoviraston tulee hallituksen jäsenen, isännöitsijän, tilintarkastajan, toiminnantarkastajan tai osakkeenomistajan hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kustannuksella. Aluehallintoviraston päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

   Mitä tulee hallituksen päätökseen olla kutsumatta koolle ylimääräistä yhtiökokousta, niin hallitus voi näin toimia, mikäli asia ei kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan tai asia on jo kertaalleen yhtiökokouksessa päätetty, eikä osakas /osakkaat tuo esityksessään mitään uutta esille, mikä voisi vaikuttaa päätöksentekoon. Sen sijaan pelkästään se, että hallitus on sitä mieltä, että asunto on yhtiölle hyvä sijoitus ei ole riittävä peruste olla viemättä asiaa yhtiökokoukseen, mikäli tämä asia ei ole aiemmin yhtiökokouksessa käsitelty. Samaten yhdenvertaisuuskysymykset tulisi arvioida yhtiökokouksessa, ei ennen kokousta sitä koolle kutsuttaessa.

 2. Kevään yhtiökokous on takanapäin ja mieltä jäi askarruttamaan eräs asia. Kokouksessa päätettiin alkaa perimään sauna- ja pesutupamaksuja. Aiemmin ne ovat olleet “ilmaisia” eli kulut on katettu yhtiövastikkeesta. Voiko asian päättää ilman, että siitä on mainittu kokouskutsussa? Eli siis sisältyykö se yhtiövastikkeesta päättämiseen?

  1. Yleensä sauna ja pesutupamaksut on mainittu talousarviossa. Tämä tarkoittaa, että ne vahvistetaan yhtiökokouksessa siinä esityslistan kohdassa, jossa vahvistetaan talousarvio. Kohta voi olla sama kuin vastikkeiden vahvistaminen. Esityslistalla ei siis tarvitse olla asiasta omaa päätöskohtaa.

 3. Yhtiöjärjestyksessä on sanottu, että yhtiökokous määrää yhtiövastikkeen. Tuleeko hallituksen antaa yhtiökokouksessa
  esitys sen suuruudesta, vai voiko pienessä kahden asunnon
  yhtiössä yhtiövastikkeen suuruuden määrittely tapahtua
  itse yhtiökokouksessa? Määrittely on helppoa, koska vuotuisia
  laskuja on vain muutamia, eikä korjaustarpeita ole.

  1. Jotta asiasta voidaan tehdä yhtiökokouksessa päätös, siitä pitää olla maininta yhtiökokouskutsussa.

   Kun on kyse varsinaisesta yhtiökokouksesta, yhtiöjärjestyksessä mainitaan useimmiten, mitä kokouksessa pitää käsitellä. Yleensä yhtiöjärjestyksessä on mainittu myös, että kokouksessa vahvistetaan yhtiövastikkeen määrä, jolloin riittää kokouskutsussa viittaus yhtiöjärjestykseen ko. kohtaan. Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiölaki kuitenkin edellyttää, että hallitus valmistelee päätettävät asiat siten, että hallituksen päätösehdotukset ovat nähtävillä kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

 4. Hei,
  yhtiökokouksessamme kohdassa muut asiat päätettiin talkoovoimin siistiä käytössä oleva pesutupa ja ostaa sinne uusi, toimiva pesukone. Tästä asiasta ei oltu mainittu kokouskutsussa, asiasta oli aikaisemmin keskusteltu isännöitsijän kanssa sähköpostitse, ja isännöitsijä oli luvannut, että asia käsitellään yhtiökokouksessa. Kysyisin, onko tehty päätös lainvoimainen?

  1. Valitettavasti en voi ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin.
   Talkootyöt ovat kuitenkin taloyhtiössä vapaaehtoisia, eli osakkaita ei voi pakottaa talkootöiden tekemiseen. Tämä siis muun muassa tarkoittaa, että vaikka asia olisikin päätetty yhtiökokouksessa lain edellyttämällä tavalla sellainen osakas, joka ei halua vapaaehtoisesti suorittaa yhtiön kunnossapitovastuulla olevia töitä talkoovoimin, ei sitä tarvitse tehdä. Olen talkoista kirjoittanut aikaisemmin: https://pihaparlamentti.fi/2012/05/piha-puhtaaksi-talkoovoimin/
   Jotta yhtiökokouksessa voidaan tehdä lain mukainen päätös, pitää asia olla mainittu yhtiökokouskutsussa. Ainoastaan, mikäli kaikki osakkaat ovat edustettuina ja suostuu siihen, voi päätöstä tehdä myös kokouskutsun ulkopuolisista asioista. Toki tässä kannattaa pohtia myös sitä, olisiko hallitus jo itse voinut päättää pesukoneen hankinnasta.

 5. Onko autopaikkasäännöt vahvistettava yhtiökokouksessa vai voiko yhtiön hallitus päättää säännöistä ja vain esitellä ne yhtiökokouksessa?

 6. Hej

  Mistään ei löydy selostusta siitä mitä taloyhtiötä ja osakasta koskevat asiat, joita osakas haluaa esityslistalle, ovat yhtiökokouksen päätettävissä. Näkyy vain että osakas voi viedä asioita esityslistalle hyvissä ajoin mikäli ovat yhtiökokouksen päätettävissä.

 7. KIITOS, sain apua aluehallintavirasto -neuvoista, koska emme millään pääse yht.kok. asialistalle (olemme yrittäneet kohta 3 vuotta)

Kirjoita kommentti

Hienoa että haluat jakaa omia kokemuksiasi. Pysy kuitenkin asiallisesti asiassa. Karsimme etukäteen kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt. Mitä perustellummin asiasi esität, sitä varmemmin se tulee huomioiduksi.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Yhtiökokous