Tupakkakielto taloyhtiöissä edellyttää asukkaiden kuulemista

Kirjoittanut Tommi Leppänen 25.4.2017

Monissa asunto-osakeyhtiöissä vasta harkitaan, lähteekö taloyhtiö hakemaan kunnalta tupakkalain mukaista tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille, -pihoille tai sisälle asuntoihin. Kieltojen ohella monissa yhtiöissä pyritään löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja häiritsevän tupakoinnin ehkäisemiseksi. Kyselyitä ja mielenkiintoa asiaa kohtaan osoitetaan, mutta varsinaisia hakemuksia on tehty vasta muutamia.

Ensimmäisten hakemusten perusteella voidaan nostaa yksi asia tapetille: tilojen haltijoiden kuuleminen.

Jos asunto-osakeyhtiö päätyy valmistelemaan tupakkalain mukaisen kiellon hakemista osakashallintaisiin tiloihin, laki edellyttää tilojen haltijoiden kuulemista. Haltija on se, joka hallitsee esimerkiksi asuntoa, liiketilaa, parveketta tai pihaa joko omistus- tai vuokraoikeuden perusteella. Siis tyypillisesti osakas tai vuokralainen.

Kuuleminen on suoritettava ennen hakemuksen tekemistä. Tupakkalain pykälä ohjaa kuulemista hyvinkin yksityiskohtaisesti. Lain mukaan kuuleminen katsotaan toteutetuksi, kun asuntoyhteisö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen.

Kuulemisessa edellytettävät tiedot voidaan toimittaa yhtiön tiedossa olevaan postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti ne voi lähettää osakkaalle siihen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaavaan teleosoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut taloyhtiölle. Vuokralaisille samat tiedot voidaan laittaa näkyville rakennuksen yleisesti käytettävälle ilmoitustaululle tai toimittamalla hänen hallitsemaansa huoneistoon.

Huolellinen kuuleminen on taloyhtiön etu

Velvollisuus on yhtiön ja sen osakkaiden edun kannalta erittäin tärkeä. Kuuleminen kannattaa suorittaa huolellisesti ja mahdollisimman kattavasti jo taloyhtiössä, jotta varmistetaan hakemuksen käsittelyn sujuminen. Tämä edellyttää tehokasta viestintää asiasta. Jos kuuleminen suoritetaan puutteellisesti tai jätetään kokonaan tekemättä, viranomainen joutuu suorittamaan kuulemisen kokonaisuudessaan hallintolain mukaan. Tämä voi kasvattaa yhtiön tupakointikiellon hakemisesta syntyviä kuluja merkittävästi.

Taloyhtiöiden ja etenkin yhtiön johdon, eli hallituksen ja isännöinnin, tulee kiinnittää kuulemisvelvoitteeseen erityistä huomiota tupakointikieltoa haettaessa. On pidettävä mielessä, että yhtiön johdolla on velvollisuus toimia huolellisesti ja edistää yhtiön etua. Pahimmassa tapauksessa tämän velvollisuuden rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Lue myös 10 kysymystä ja vastausta tupakointikiellosta.

Tommi Leppänen

Kirjoittaja: Tommi Leppänen

Tommi Leppänen työskenteli Isännöintiliitossa lakiasiantuntijana tammikuun 2019 loppuun asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tommi Leppänen →

2 kommenttia

  1. Kenestä tässä jutussa on kyse? Tupakoitsijasta vaiko tupansavun ja -hajun nielijästä, savun “uhrista”. Ketä tarkoitetaan kun puhutaan huoneiston haltijasta? Onko hän tupakoitsija? Vai haittaako tupakansavu ja -haju tupakoimatonta henkilöä?
    Esimerkiksi jos minä valitan tupakansavun ja -hajun haittaavan elämäämme, koska parvekkeemme alla poltetaan ja kaikki haju ja katku tulee huoneistoomme, niin pitääkö minua tulla kuulemaan? Toivoisin, että olen pysynyt tekemään itse ymmärretyksi. Ja edelleen toivon, että tupakka-asiaa käsiteltäisiin myös tältä puolelta? Mitään yksittäistä tapaustahan te ette tässä “ratkaise”

  2. Tottakai “tilojen haltijoita” eli asukkaita on kuultava 😉 Taloyhtiö on ensisijassa asukkaita varten, ei mitään muuta varten.

    Tupakointikieltomenettely ei tämän päivän uutisen mukaan ole kovin suosittu, ehkä osittain viranomaistyön hinnan ja toisaalta kiellon valvonnan vaikeuden vuoksi. Ymmärrettävää.

    Kysymys. KKO on tehnyt päätöksen 2008:7 jossa ymmärtääkseni kiellon voi osakkaiden 100% kannatuksella kirjata yhtiöjärjestykseen. Tämä voisi tulla kyseeseen jos omistajatilanteessa on vaihe jossa kukaan ei polta (tai on hyvin motivoitunut lopettamaan). Tämä keino on ymmärtääkseni vielä yksi vaihtoehto?

    http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2008/20080007

Kommentointi on suljettu.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Tupakka Viestintä