Isännöintiliiton johtaja Juha-Pekka Manninen

Toimivassa taloyhtiöissä hallituspaikoista kilpaillaan

Kirjoittanut Juha-Pekka Manninen 14.3.2019

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin, ja siellä jos jossain voi vaikuttaa yhteisiin asioihin. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön tilinpäätös ja talousarvio sekä tulevat korjaukset, eli käytännössä päätetään, mitä osakkaiden rahoilla tulevana vuonna tehdään.

Yhtiökokouksessa myös valitaan hallitus, eli ne ihmiset, jotka tätä tekemistä ohjaavat. Lisäksi yhtiökokouksen keskusteluosio on tilaisuus tuoda taloyhtiön johdontietoisuuteen mieltään painavat asiat.

Kaiken tämän valossa on hämmentävää, miten harvaa osakasta yhtiökokous kiinnostaa. Tilaisuudessa tehdään isoimmat päätökset meidän monen suurimmasta omaisuudestamme.

Jotta taloyhtiö saadaan toimimaan niin kuin sen on tarkoitettu toimivan, aktiivisuutta tarvitaan lisää. Hallitus voi pyrkiä aktivoimaan osakkaita ja asukkaita esimerkiksi taloyhtiöstrategialla, joka sisältää kyselyn kaikille asukkaille ja osakkaille. Tulosten käsittely yhtiökokouksessa voi konkretisoida itse kunkin vaikutusmahdollisuuksia, ja sitoutuminen ja kiinnostus taloyhtiön asioita kohtaan kasvaa.

Osallistumisinnon kanssa käsi kädessä kasvaa myös mielenkiinto hallituspaikkoja kohtaan. Kun ymmärrys taloyhtiön toiminnasta lisääntyy, osakkaat huomaavat, että hallituksessa pääsee vaikuttamaan kaikkein eniten. Sitten käy niin kuin kuuluukin käydä: kilpailu hallituspaikoista lisääntyy ja hallitus alkaa äänestysten kautta edustaa hyvin koko osakaskuntaa.

Tästä seuraa, että myös hallitustyön laatu luultavasti paranee paranemistaan. Valittu hallitus on aidosti kiinnostunut taloyhtiön asioista. Se on keskusteleva ja toteuttaa yhtiökokouksessa tehtyjä
päätöksiä, tietenkin yhteistyössä isännöinnin kanssa. Hyvä hallitus myös panostaa tähän yhteistyöhön, sillä se oivaltaa, että isännöinti on sen tärkein yhteistyökumppani ja päinvastoin.

Parhaimmillaan molemmat tukevat toisiaan. Jotta yhteistyö isännöinnin kanssa sujuisi, hallituksen ja isännöinnin on tärkeää sopia yhdessä valtuuksista ja toimintatavoista, kuten yhteydenpitokäytännöistä. Valtuuksista sopiminen vähentää epätietoisuutta ja sitä kautta kyseenalaistamista. Luottamus säilyy ja vahvistuu, kun toimitaan sovitun mukaisesti puolin ja toisin.

Kirjoita kommentti

Hienoa että haluat jakaa omia kokemuksiasi. Pysy kuitenkin asiallisesti asiassa. Karsimme etukäteen kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt. Mitä perustellummin asiasi esität, sitä varmemmin se tulee huomioiduksi.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Asukaskysely Taloyhtiön johtaminen Yhtiökokous