Ilona Isännöitsijän työpäivä – näin ratkesi kiista autopaikoista

Kirjoittanut Marina Furuhjelm 13.6.2012

Ilona Isännöitsijä joutuu toisinaan työssään ratkaisemaan asukkaiden välisiä ongelmatilanteita. Tänään Ilona selvittää autopaikkojen jakamisesta syntynyttä kiistaa.

Ilona Isännöitsijän työpäivä alkaa ikävällä sähköpostiviestillä. Kaksi osakasta on riitautunut autopaikkojen jakoperiaatteesta, joka on toisen osakkaan mielestä epäreilu.  Ilona alkaa selvittää tilannetta ja kertoo sähköpostitse osakkaille, kuinka autopaikat taloyhtiössä jaetaan.

Ilona kertoo osakkaille, että asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti.  Myös autopaikat pitää jakaa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Autopaikkoja ei kuitenkaan usein ole tarpeeksi kaikille osakkeenomistajille. Ilona kertoo osakkaille, että tällöin autopaikat arvotaan isännöintiyrityksessä. Tämän jälkeen tehdään jonotuslista kaikista autopaikan haluavista. Autopaikat voisi myös arpoa tietyin väliajoin uudelleen, esimerkiksi vuosittain tai joka kolmas vuosi.

Ilona kertoo osakkaille myös, että yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi jokaiselle osakkaalle on ensin jaettava yksi autopaikka. Ainoastaan jos paikkoja jää yli, osakas voi saada kakkosautopaikan.

Jokaisen uuden osakkaan tai osakkaan vuokralaisen on ilmoitettava, jos hän haluaa autopaikan. Isännöitsijä tekee autopaikan käyttäjän kanssa vuokrasopimuksen autopaikasta.

Taloyhtiön autopaikat eivät siirry asuntokaupan mukana uudelle omistajalle tai vuokralaisen vaihtuessa uudelle vuokralaiselle. Sijoitusosakkaiden asunnoissa asuvilla vuokralaisilla on yhtäläinen oikeus saada autopaikka kuin talossa asuvilla osakkailla.

Hetken kuluttua Ilona saa sähköpostin. Osakkaat ovat tyytyväisiä, sillä he ymmärtävät nyt olevansa yhdenvertaisessa asemassa. Ilona ratkaisi tilanteen ammattimaisesti.

Isännöitsijä tekee harvoin yksin työtä. Isännöitsijän tukena ovat:

 • Kiinteistösihteeri vastaa asiakaspalvelusta
 • Kirjanpitäjä hoitaa rahaliikennettä ja tekee tilinpäätöksiä
 • Tekninen ryhmä tutkii vahinkotapaukset ja tilaa tarvittavat henkilöt korjaamaan viat
 • Nettitukihenkilö vastaa tietotekniikan toimivuudesta ja opastaa tarvittaessa
Marina Furuhjelm

Kirjoittaja: Marina Furuhjelm

Maria Furuhjelm työskenteli Isännöintiliitossa lakiasiantuntijana vuoteen 2015 asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Marina Furuhjelm →

92 kommenttia

 1. Osa yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisista tilanteista liittyy omistajanvaihdoksiin ja osakkaiden vuokralaisten vaihdoksiin. Yhdenvertaisuusperiaate ei yleensä toteudu, jos osakas siirtää autopaikan vuokrasopimuksen ostajalleen myydessään huoneistonsa yhtiöstä. Vastaavasti, jos osakkaan vuokralaisen vaihtuessa autopaikan vuokrasopimus siirretään suoraan uudelle vuokralaiselle, jää yhdenvertaisuusperiaate yleensä toteutumatta. Näissä tilanteissa uusi asukas kiilaa autopaikkajonon ohi. Paikkaa ehkä jo pitkään jonottaneiden kannalta menettely on kohtuuton.

  Maanvuokrasopimus, jonka osakkeenomistaja on tehnyt, ei pääty ilman irtisanomista. Jos osakkeenomistaja vuokraa asuntonsa vaikkapa ulkomaankomennuksen ajaksi lyhytaikaisesti, se ei mielestäni ole riittävä peruste irtisanoa autopaikkaa. Joka tapauksessa isännöitsijän pitäisi irtisanoa autopaikan vuokrasopimus asianmukaisesti. Missään tapauksessa maanvuokrasopimus ei pääty itsestään.

  Pääperiaate on, että kun autopaikka vapautuu, se annetaan seuraavana jonossa olevalle. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat. Ei arvonnatkaan ole poissuljettuja – itse asiassa arvonta on varsin tasa-arvoinen tapa jakaa autopaikkoja. Jonotuslista on kuitenkin minun mielestäni kaikkein oikeudenmukaisin tapa jakaa autopaikkoja – oikeudenmukaisempi kuin täydellinen, aika ajoin toistettavaan arvontaan perustuva yhdenvertaisuus. Saavutetulla edulla, maanvuokrasopimuksella (autopaikalla) on lakiin perustuva pysyvyys aina irtisanomiseen saakka.

  Ei haittaisi, jos taloyhtiön autopaikkojen jakoperiaatteet olisi lainsäädännössä yksiselitteisesti määritelty.

  1. Kiitos kommentista.

   Asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnin yhteydessä taloyhtiön hallinnassa oleva autopaikka ei voi siirtyä uudelle omistajalle. Yhtälailla, jos autopaikoista on olemassa jonotuslista, sijoitusosakkaan vuokralainen asettuu itse jonoon. Vuokralaisen vaihtuessa uusi vuokralainen asettuu siis jonon viimeiseksi eikä saa hyväkseen edeltäjänsä jonotuspaikkaa.

   Mitä tulee vuokrasopimukseen. Jos kyse on ns. pihapaikasta, siihen sovelletaan maanvuokralakia. Sopimus autopaikasta on irtisanottavissa sopimuksen (tai jos ei sopimuksessa ole määritelty niin lain) mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Kun vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, vuokralaiselle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa on lisäksi mainittava irtisanomisen peruste.

 2. Kysyisin, miten kohdellaan heitä, joilla on inva-lupa. Minulla on parantumaton sairaus, joka tekee liikkumisesta mahdottoman ilman rollaattoria ja joskus myös sen kanssa, pitkiä matkoja en pysty kävelemäään lainkaan. Meidän talossamme osa paikoista on pihalla ja osa parkkihallin katolla. Katolla olevia paikkoja minulla ei ole mitään mahdollisuutta käyttää. Meillä on pihassa kaksi vieraspaikkaa, joista toista olen käyttänyt väliaikaisesti silloin, kun en kerta kaikkiaan ole päässyt erikseen vuokraamaani autotalliin, joka on pihan lähellä, mutta jonne myös on vaikea mennä huonojen avausmenetelmien takia. Onko minulla oikeus käyttää paikkaa väliaikaisesti? Nyt siitä on suivaantunut joku talon asukas, joka jättää minulle asiasta lappuja tuulilasiin. Parkkitalon katolla on myös vieraspaikkoja, mutta ilmeisesti ne eivät kiinnosta, vaikka terve ihminen niitä voisi käyttääkin. Miten inva-luvan haltijaa ylipäätään kohdellaan paikoitusasioissa, onko meillä mahdollisuus erityiskäsittelyyn vai onko se puhtaasti taloyhtiön tahdosta kiinni?

  1. Kaavassa (esimerkiksi asemakaava tai yleiskaava) voi olla määräys, että taloyhtiöllä pitää olla tietty määrä autopaikkoja ja tietty määrä invapaikkoja. Oman taloyhtiön tilanteen voi tarkistaa isännöitsijältä. Kaavoista antaa lisätietoa myös kaupunki tai kunta.

   Jos kaavassa ei ole määräyksiä invapaikoista, on taloyhtiön päätöksestä kiinni, varataanko tietyt paikat inva-autopaikoiksi. Asiaa voidaan käsitellä taloyhtiön hallituksen kokouksessa tai viedä jopa yhtiökokoukseen.

 3. Voiko taloyhtiö muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä osakkaiden vuokraamat autopaikat vieraspaikoiksi, vaikka kaikille vakituisesti autoa käyttäville asukkaille ei ole autopaikkaa? Jos voi, miten tässä toteutuu osakkaiden yhdenvertaisuus? Taloyhtiössämme (24 asuntoa) on 20 talli-/katospaikkaa osakkeina sekä 2 yhtiön välittömässä hallinnassa olevaa pihapaikkaa, joista toinen on ollut osakkaalla vuokralla ja toinen on ollut muutaman vuoden vieraspaikkana, koska edellisen käyttäjän muutettua pois, paikkaa ei kukaan ollut halukas vuokraamaan. Nyt toinenkin paikka halutaan muuttaa vieraspaikaksi. Talossa vieraileville löytyy kuitenkin talon sivulaidalta 2 tunnin paikkoja, 50 m säteellä löytyy paikkoja ilman aikarajaa ja n. 100 m päästä parkkitalo.

  1. Yhtiökokous voi päättää, miten taloyhtiön hallinnassa olevat autopaikat käytetään. Esimerkiksi vuokrataanko kaikki asukkaille vai varataanko osa vieraspaikoiksi. Yhdenvertaisuuden kannalta on oleellista kierrättää autopaikkoja yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksellä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kolmen vuoden välein, jos kiertoa ei muuten ole riittävästi.

  2. Kiitos vastauksesta. Tarkentaisin vielä, että halli/katospaikkoja on vain 20 ja asuntoja 24 eli 4 asunnon asukkaat ovat täysin ilman autopaikkaa, jos näitä 2 taloyhtiön hallinnassa olevaa velvoitepaikkaa ei annettaisi talossa asuvien osakkeenomistajien tai heidän vuokralaistensa käyttöön. Voiko olla oikeudenmukaista, että autopaikkoja jaettaessa etusijalla ovatkin talon ulkopuoliset eli vieraat?

  3. Kyllä, ymmärsin ongelman. Kuitenkin jos yhtiökokous haluaa muuttaa kaksi paikoista vieraspaikoiksi, se voi tehdä niin. Ja vaikka kaikki autopaikat vuokrattaisiin asukkaille, ymmärtääkseni kaksi jäisi edelleen ilman paikkaa. Yhdenvertaista ja oikeudenmukaista onkin kierrättää autopaikkoja tietyin väliajoin. Tämän taloyhtiön tapauksessa joku jää aina ilman autopaikkaa, mutta koska autopaikkoja kierrätetään, asukkaat eivät ole samoja kaiken aikaa. Toisin sanoen kaikilla 24 asukkaalla on samanlainen oikeus näihin 20 autopaikkaan, ja kaikilla asukkailla pitäisi siis jossain vaiheessa olla autopaikka kierrätyksen vuoksi.

  4. Kiitos taas ja pahoittelen jo näin monennetta jatkokysymystäni. Mielestäni tilannetta muuttaa se, että taloyhtiön välittömässä hallinnassa on vain nämä 2 pihapaikkaa. Talli- ja katospaikat ovat osakashallinnassa. Kuitenkin kaikki 22 paikkaa (ml. pihapaikat) ovat velvoitepaikkoja ja jos 2 niistä annetaan satunnaisten vieraiden käyttöön, ei olisi 4 asunnon asukkailla koskaan mahdollista saada autopaikkaa. Olisiko tässä tapauksessa yhdenvertaisuus periaatteen mukaista kierrättää näitä kahta paikkaa 4 asunnon asukkaiden välillä?

  5. Selvä, ymmärsin alunperin hieman väärin. 20 talli- ja katopaikkaa ovat siis osakkeina, ei taloyhtiön vuokraamia.

   Toki olisi kohtuullista, että näitä kahta vuokrapaikkaa säilytettäisiin neljän huoneiston vuokrapaikkoina, mutta yhtiökokouksen enemmistö voi kuitenkin päättää, että taloyhtiössä tarvitaan vieraspaikkoja. Paras ratkaisu voisi olla, että vain toinen paikoista annettaisiin vieraspaikaksi.

 4. Voiko taloyhtiö irtisanoa minun eli osakkeenomistajan nimissäni olleen autopaikan jos vuokralaiseni vaihtuu ja hänellä ei ole autoa?

  1. Käyttäjällä pitää olla konkreettinen autopaikan tarve, jotta hän voi vaatia autopaikkaa. Jos asukas ei omista tai hänen käytössään ei muutoin ole autoa, ja siksi käyttäisi autopaikkaa vain tilapäisluontoisesti, voidaan autopaikat antaa ensisijaisesti muille yhtiössä asuville, joilla on auto käytössään.

   Jos osakkeenomistajalle on vuokrattu autopaikka tai –talli , eikä hän tarvitse sitä (käyttää sitä esimerkiksi varastonaan), yhtiö voi irtisanoa vuokrasopimuksen, jos paikkaa tarvitaan taloyhtiössä asuvan autopaikoituskäyttöön.

 5. Hei,

  tähän aiheeseen liittyen kysyisin, että miten suhtautua peräkärryn säilyttämiseen pistokkeellisella autopaikalla, kun tolppapaikoille on jonoa?

  Yhtiömme on pienehkö rivitaloyhtiö, jossa jokaiselle osakkaalle on 1 katospaikka. Lisäpaikkoja pistokkeella on 4 kpl, kakkosautoja osakkailla on yht. 5-6 eli kaksi jää aina ilman tolppaa ja jännittää auton käyntiin lähtemistä kovalla pakkasella työaamuina.. Sähköttömiä autopaikkoja on 3 kpl. Tarkoitus on muuttaa pari sähkötöntä paikkaa lähivuosina tolpallisiksi, että paikkoja olisi edes se pari lisää. Vieraspaikkoja on 3 kpl (ilman sähköä).

  Lisäksi yhtiössä on ollut ilmeisesti tapana, että paikkoja ei ole tapana arpoa uudelleen ja kaikenlisäksi niitä on yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti siirrelty osakkaalta toiselle keskenään sopimalla (asuntokauppojen yhteydessä tai muuten vaan), vaikka näille paikoille on jonoa.

  Näin uutena puheenjohtajana ja osakkaana en ole tuota peräkärry-asiaa uskaltanut vielä puheeksi ottaa, jos peräkärryn säilyttämiseen ei ole oikeutta puuttua? Isännöitsijä tosin mainitsi ohimennen, että paikat olisi pääasiassa varattu autoille jos jonoa on.

  Vielä kysymys myös vieraspaikkoihin liittyen; jos asukkaille ei ole käyttöautolle säilytystilaa piha-alueella, voiko hallitus (mukamas) kieltää asukasta pitämästä kahta autoa? Eihän tuollaista voi kieltää, jos auto on tarpeellinen käyttäjälleen (työmatkat)?
  Voiko tällöin hallituksen puheenjohtaja antaa miettimättä muiden mielipiteitä luvan tarvitsijalle, jos mitään muuta säilytyspaikkaa ei pihassa ole ja osakas tarvitsee enemmän kuin yhden auton? Kavahdin erään hallituksen jäsenen mielipidettä, kun kielsi säilyttämästä autoa vieraspaikalla vaikka pihassa ei ole mitään muuta paikkaa saatavilla kun vieraspaikka? Ja kadunvarsia säilyttämiseen ei ole. Ja samaan aikaan yksi autopaikka tosiaan on varattu peräkärrylle..

  Pohdin vain mihin toimenpiteisiin voi hallitus ja pj ryhtyä, kun paikkojen jakoperiaatteet ovat hieman kummalliset ja tästä tulee ilmeisen helposti kiistaa osakkaiden keskuudessa. Lisäksi myös hallituksen jäsenissä on näitä, jotka eivät halua yhdenvertaisuusperiaatteenkaan nimissä kakkospaikkaansa luovuttaa uudelleen arvottavaksi..

  Kiitoksia etukäteen.

  1. Autopaikat on tarkoitettu autojen paikoitusta varten, ei varastotilaksi. Jos osakkeenomistajalle on vuokrattu autopaikka tai –talli ja hän käyttää sitä varastonaan tai säilyttää siinä peräkärryä, yhtiö voi irtisanoa vuokrasopimuksen, jos paikkaa tai tallia tarvitaan taloyhtiössä asuvan osakkeenomistajan autopaikoituskäyttöön.

   Hallitus voi päättää, että osa autopaikoista on vieraspaikkoja. Hallitus voi kuitenkin muuttaa päätöksen, jos he kokevat, että vieraspaikat olisivat tarpeellisia asukaspaikoiksi.

  2. Hei, entä voiko taloyhtiö määrätä yhtiön maalle yksityisten osakkaiden omistamasta autokatoksesta ja sen autopaikkojen käytöstä? He eivät maksa edes vuokraa katoksen vaatimasta maa-alasta. Muut tolppapaikkalaiset maksavat 7€/kk, mutta he 2€/kk. Onko tämä YHDENVERTAISUUTTA?

 6. Hei, taloyhtiössämme on yksityisten rakentama autokatos, josta he maksavat vain 2€/kk. Nyt uuden lain mukaan he eivät joudu luopumaan katospaikastaan, vaan he voivat myydä sen seuraavalle ostajalle. Lisäksi he eivät maksa osaa kiinteistöverosta valtaamastaan maa-alasta. Kuinka laillista on yksityisten omistaa yhtiön mailla omaa autokatosta? Yhdenvertaisuusperiaatetta on mielestäni törkeästi rikottu tässä tapauksessa. Katoksen rakensivat aikoinaan hallituksen jäsenet itselleen. Me muut maksamme 7€/kk autopaikastamme.

  1. Näiden tietojen perusteella on hieman vaikeaa antaa asiasta täydellistä vastausta. Sen perusteella, mitä kerrot, katospaikat ovat asuntokaupan yhteydessä luovutettavissa antaa kuvan siitä, että katospaikat ovat joko erillisinä osakeryhminä tai katospaikka on yhtiöjärjestyksen perusteella suoraan osakashallinnassa. Mikäli näin on, katospaikoista maksetaan yhtiöjärjestyksen perusteella vastiketta, toisin kuin yhtiön hallinnassa olevista autopaikoista, joista peritään vuokraa. Tämä selittää luultavasti hintaeron.

  2. Hei, Ilmaisin asian hieman epäselvästi. Taloyhtiön maalle on eräät osakkaat rakentaneet omin varoin autokatoksen, johon asennettiin myöhemmin ovet. Tuolloin on kuulemma sovittu, ettei heidän tarvitse maksaa korvausta eli vuokraa, vaan he saavat pitää autojaan katoksessa kahden euron “sähkön käyttömaksulla”. Taloyhtiöllä ei siis ole mitään tekemistä tämän täysin yksityisessä käytössä olevan katoksen kanssa. Paikat eivät siis ole osakkeina, vaan he voivat myydä paikkoja vapaasti yhtiöltä kysymättä. Eli olen sitä mieltä, että tässä rikotaan YHDENVERTAISUUS periaatetta. Tilanne on hankala, koska he haluavat
   pitää saavuttamansa edut ennallaan. Tilanteen purkukin tuntuu ehkä kohtuuttomalta, mutta kohtuullista olisi että he maksaisivat käyvän vuokran käyttämästään alasta. En ole koskaan aikaisemmin joutunut tekemisiin tälläisen tapauksen kanssa ja olisi mielenkiintoista saada kuulla vastaavista tapauksista.

  3. Tällaiset tilanteet ovat usein aika monimutkaisia, mutta eivät harvinaisia. Valitettavasti ennen vanhaa saatettiin antaa joillekin osakkaille oikeus rakentaa autokatos omalla kustannuksella yhtiön maalle ilman, että asiaa mietittiin ihan loppuun. Yhtiön maalla olevat autokatokset tai peräti autotallit eivät periaatteessa ole luovutettavissa, koska taloyhtiö omistaa alueellaan olevat rakennukset. Jotta katokset olisivat luovutettavissa, olisi niistä pitänyt tehdä osakkeita tai liittää ne huoneiston osakkeisiin. Vaihtoehtoisesti maa-alueesta olisi voitu solmia maanvuokrasopimus. Nyt tilanne pitäisi käytännössä purkaa auki, jotta osakkaiden välinen yhdenvertaisuus toteutuisi ja kunnossapitovastuukysymykset ja vastike(/vuokra)kysymykset voitasiin ratkaista.

   Yleensä ajatellaan, että kyse on ollut muusta maanvuokrasopimuksesta, vaikka sopimusta ei ole tehty kirjallisesti. Silloin taloyhtiö voisi irtisanoa tämän sopimuksen. Osakkaiden rakentamat rakennelmat lunastettaisiin taloyhtiölle, jos niillä on arvoa. Vaihtoehtoisesti rakentajille voisi antaa jonkun tietyn käyttöajan, esim 5 vuotta ns. siirtymäaikana.

 7. Moikka.

  Miten tulisi menetellä kun yhtiössä on osakepaikkoja 15 kpl, 16 vuokrapaikkaa, 2 vieraspaikkaa ja inva-paikka.
  Yhtiössä on asuntoja 30kpl.

  Osalla asunnoista ei ole autoa ollenkaan ja toisilla kaksi autoa. Toisen auton omistajat ovat joko osataneet osake paikan tai vuokranneet kaksi autopaikkaa.

  Jos hallitsee osakepaikkaa ja vuokrapaikkaa niin onko vuokrapaikka kakkos autopaikka?

  Jos on kaksi vuokrapaikkaa niin onko huonommassa asemassa kuin osakepaikan omistaja joka hallitsee myös vuokrapaikkaa? (Molemmilla kaksi autopaikkaa 1x osake ja 1x vuokra verrattuna 2xvuokra)

  Osakas joka on osatnut auton niin keneltä tulee ottaa paikka pois? haneltä jolla on kaksi vuokrapaikkaa vai osakaspaikka ja vuokrapaikka? (vrt. yllä)

  Voiko osakas käyttää vuokrapaikkaa itse ja pitää osakepaikkaa vieraidensa käytössä, jos yhtiössä on tarvetta kaikille autopaikoille?

  Mahtaakohan tuosta saada mitään selvää… 🙂

  1. Taloyhtiön vuokrapaikkoja ei useinkaan ole riittävästi kaikkien osakkaiden tarpeisiin. Mikäli halukkaita on enemmän kuin autopaikkoja, voidaan vuokrapaikat esimerkiksi arpoa. Tämän jälkeen voidaan muodostaa jonotuslista, jonka mukaisessa järjestyksessä paikat jaetaan.

   Joskus autopaikkaosakas saattaa haluta yhtiön autopaikan vaikkapa kakkosautonsa paikoittamiseen. Tässä tilanteessa paikkojen jaossa lähtökohtana tulee olla autopaikkojen todellinen tarve eli osakkaalla pitää olla tällöin kaksi autoa käytössään.

   Yhtiö voi jakaa hallitsemansa autopaikat ensin muille kuin autopaikkaosakkaille, koska näillä on selkeämmin tarve autopaikkaan kuin autopaikkaosakkeen omistajalla. Jos osakas ei edes omista autoa ja siksi käyttäisi autopaikkaa vain tilapäisluonteisesti, voidaan autopaikat antaa ensisijaisesti muille yhtiössä asuville, joilla on auto.

 8. Hei,

  osakas on iäkäs ja tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa kotona ollessaan. Osakkaan 2 tytärtä ovat 3/4 kuukaudesta vuoroillaan asunnossa. He tarvitsisivat myös autopaikan. Taloyhtiö kieltäytyy ottamasta osakasta edes jonotuslistalle, koska hänellä itsellään ei ole autoa eikä korttia. Menetteleekö taloyhtiö oikein vai onko osakkeen omistajalla oikeus vaatia paikkaa yhdenvertaisuuteen vedoten?

  1. Autopaikan tarveharkinta tarkoittaa sitä, että mikäli autopaikkaa tarvitseva henkilö ei itse asu taloyhtiössä, eikä taloyhtiössä asuvalla asukkaalla ole tarvetta autopaikalle, autopaikkaa ei tarvitse myöntää. Ei, vaikka henkilö, joka ei asu taloyhtiössä tarvitsisi autopaikkaa päivittäin. Yksi ratkaisu voisi olla, että omaiset kirjautuisivat kirjoille ko. asuntoon. Tällöin heillä olisi oikeus saada autopaikka.

  2. Kiitos vastauksesta, mikäli osakkaalla on oma auto ( vaikkei korttia olekkaan ) onko hän silloin oikeutettu autopaikkaan?

  3. Taloyhtiö voi lähteä siitä, että autopaikat jaetaan ensisijaisesti päivittäisessä käytössä olevien autojen paikoitukseen. Sinällään autopaikan omistuksella ei voi olla merkitystä, sillä osakkaalla voi olla myös työnantajan auto käytössään. Mielestäni kuitenkin osakkaalla tai samassa taloudessa asuvalla pitäisi olla ajokortti, jotta voitaisiin perustella, että hänellä on tarve autopaikkaan.

  4. ja pitäisikö omaisten muuttaa virallisesti (muuttoilmoitus) osoite äidinsä luokse?

  5. Kyllä, jos virallisesti toinen henkilö asuu asunnossa, hän olisi oikeutettu hakemaan autopaikkaa osakkeenomistajan oikeudella.

 9. Olen 72 vuotias.Minulla on paha vasen lonkka rikko ei ole niveltä ollenkaan mennyt rikki 7 kuukauden ikäisenä. Kävin Tekonivelsairaalassa cokccacca tampereella ja sain vastaukseksi,että on niin vaikea tapaus,että ei voida laittaa uutta tekoniveltä. Haitta luokka 11 täyttyy . Lääkäri on määrännyt,että taloyhtiön on tehtävä minulle invapaikka autolle lähelle sisäänkäynnin pääovea,nyt kuitenkin talouhtiö kieltäytyy tätä tekemästä vaikka kaupunkini myöntääkin sille työlle maksusitoomuksen. Voiko talouhtiön isännöitsiä tai hallitus tällaista kieltää,koska liikkumiseni on kainalosauvojen varassa ja pian vieläkin enemmän,kun tuntuu ,että pian pettää toi toinenkin lonkkanivel,joka on joutunut olemaan kovilla,koska toista puolta olen joutunut varomaan. Kysyn siis,että onko minulla oikeus saada invadiilipaikka lähelle sisään käynnin pääovea.Tai mistä tähän saa varman ja selkeen vastauksen. Kysyn voiko taloyhtiö tätä kieltää lainkaan,minun mielestäni ei voi. Pyydän sähköpostiini tähän asiaani selvän ja selkeän vastauksen mahdollisemman pian siksi,että tiedän pitää oikeuksistani kiinni.

  1. Taloyhtiö voi päättää antaa osakkaalle invapaikan. Tällainen päätös tehdään enemmistöpäätöksellä yhtiökokouksessa. Toisaalta taloyhtiöllä ei ole velvollisuuttaa osoittaa autopaikkaa yhdelle osakkeenomistajalle varsinkin, jos autopaikkoja ei ole riittävästi kaikille, eikä yhtiössä ole erityisiä invapaikkoja. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan tasapuolisesti, eikä siinä valitettavasti voida huomioida osakkeenomistajan henkilökohtaisia erityistarpeita.

 10. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole autopaikkojen jaosta pykälää, pitääkö yhtiöjärjestystä muuttaa vai riittääkö pelkkä enemmistö päätös yhtiökokouksessa ? Voiko osakkaat, joilla on sopimus autopaikasta yhtiön kanssa, vastustaa yhtiökokouksessa esittävää muutosta autopaikkojen uudellen jaosta, esim jos he pelkäävät menettävänsä autopaikkansa. Eli ovatko he jäävejä ? Yhtiön autopaikoilla on mm peräkärryjä, autottomilla tyhjjiä paikkoja ja yhdellä liikeosakehuoneistolla on viisi autopaikkaa. Lisäksi sijoittaja osakkaat antavat vuokralaisen vaihtuessa autopaikan uudelle vuokralaiselle riippumatta siitä onko jonotuslistalla jonottajia. Onko isännöitsijän velvollisuus huolehtia osakkaiden yhdenvertaisuudesta AO laki 10 pykälän mukaisesti . esim autopaikka kiistoissa vai voiko isännöitsijä “piiloutua” yhtiökokouspäätöksen taakse ?

  1. Autopaikkasäännöt voidaan vahvistaa enemmistöpäätöksellä yhtiökokouksessa, eikä niitä tarvitse kirjata yhtiöjärjestykseen. Kun käsitellään yleisesti autopaikkasääntöjä, myös autopaikkaa jo hallitsevat osakkaat voivat osallistua äänetykseen eli he eivät ole jäävejä. Jääviys koskisi tilanteita, joissa käsitellään yhtiökokouksessa heidän vuokrasopimusta yhtiön kanssa.

   Autopaikkasääntöihin kannattaa kirjata selkeästi, mitä autopaikoilla saa säilyttää ja että sijoittajaosakkaan vuokralaisen vaihtuessa autopaikka palautuu taloyhtiön käyttöön jne. Luonnollisesti isännöitsijän velvollisuutena on aina huolehtia osakkaiden yhdenvertaisuudesta. Isännöitsijän on noudatettava yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä. Toisaalta isännöitsijä ei saa laittaa täytäntöön päätöksiä, jotka hän tietää olevan lainvastaisia.

 11. Hei,

  Yhtiössämme on kuusi taloa, joista kahteen yhtiöjärjestys osoittaa kuuluvan autotallin tai -katoksen. Lopuille neljälle talolle yhtiössämme on rakennusvaiheessa osoitettu tontilta hiekkakenttäpysäköinti, mutta ei osakkeisiin sidottua pysäköintioikeutta.
  Vuosia sitten hiekkakenttäpysäköijät pyysivät yhtiön osoittaman pysäköintipaikan siirtoa näiden neljän talon ovien viereen, johon yhtiö suostuikin, ja vapautti samalla hiekkaparkkipaikat kaikkien tarvitsevien asukkaiden vuokrattavaksi.

  Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikilla asukkailla on ainakin yksi parkkipaikka välittömästi käytettävissään, ja mahdollisuus vuokrata yhtiöltä hiekkakentältä kakkosauton paikka. Nyt asukkaat, joilla ei ole osakepohjaista pysäköintipaikkaa, haluavat muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hiekkaparkkipaikat liitettäisiin kyseisten neljän talon osakemäärillään hallinnoimaan omaisuuteen. He haluaisivat myös sailyttää ovenvarsipysäköinnin ennallaan.

  Tällöin nähdäkseni kyseisten neljän talon hallinnassa oleva osakemäärän arvo muuttuisi, kun yhtiön aiemmin hallinnoimaa omaisuutta siirrettäisiin osakkenomistajille. Pitäisikö tällöin kasvattaa myös jäljelle jäävän kahden muun talon osakkeenomistajien osakkeiden arvoa saman verran yhtiön toimesta? Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tämä tuntuisi ainoalta vaihtoehdolta.

  Entäpä autopaikkojen määrä per asunto: tulisiko muutoksen jälkeen yhdenvertaisuusperiaatteen myötä yhtiön osoittaa autotalli- ja autokatostaloille myös toiset autopaikat, koska neljässä muussa talossa sellaiset uuden järjestelyn myötä tulisi olemaan?

  Antaako AOL mitään viitettä siihen, että esitetyn kaltaisiin (työläisiin) muutoksiin tulisi ryhtyä? Onko nykyinen käytäntö näistä vaihtoehdoista eniten lain hengen mukainen?

  1. Laki ei anna suoria vastauksia, miten tilanne tulisi ratkaista, vaan loppupelissä yhtiökokous päättää asiasta. Ongelma on juuri se, ettei yhtiökokous saa tehdä päätöstä, joka rikkoo yhdenvertaisuutta. Mielestäni tässä on kuitenkin monta eri vaihtoehtoa olemassa, ilman että yhdenvertaisuutta rikotaan.

   1. Kaikille annetaan 2 autopaikkaa, eli myös niille, joilla nyt on vain 1 autopaikka.
   2. Jos kaikille ei anneta 2 autopaikkaa, voidaan myös miettiä, pitääkö ne, jotka saavat suoraan hallintaansa yhtiön hallinnassa olevaa aluetta, maksaa tästä taloyhtiölle jotain, jolloin tämä rahallinen korvaus ns. kuittaa sen tilanteen, että kaikille ei pystytä antamaan toista autopaikkaa. Tämä ei kuitenkaan ole minusta tarpeen, jos kaikille pystyttäisiin antamaan toinen autopaikka. Tällöin yhdenvertaisuus siis täyttyisi.
   3. Lisäksi pitää ratkaista, miten autopaikan sitominen huoneistoon toteutetaan. Mahdolliset uudet autopaikat voidaan yhtiöjärjestysmääräyksellä sitoa olemassa oleviin huoneistoihin pelkällä maininnalla, jolloin ne ovat osakashallinnassa, tai niistä voidaan tehdä omia osakkeita.
   4. Kun kysytään lain hengestä on minusta tärkeintä miettiä, mikä on yhtiön etu hankkeessa eli voidaanko tällä maa-alueella tehdä yhtiön hyväksi jotain muuta tulevaisuudessa. Autopaikkojen lisääminen asukkaiden käyttöön on toki lain hengen mukaista, kun niitä tarvitaan, mutta taloyhtiö saa aina itsenäisesti päättää, mihin se maa-alueensa käyttää ja silloin harkittavaksi voi tulla, voisiko aluetta käyttää johonkin muuhun käyttöön.

 12. Onko mahdollista,että vain osalle osakkeenomistajista yhtiö voi vuokrata kaupungilta maa-alueen ja rakennuttaa heille autopaikat kaikkien osakkaiden omistajien kustannuksella.Kustannukset tulisi yhtiön maksettavaksi,esim.maavuokra,täydellinen rakentaminen ,sähkötolpat ja lisäksi hyvinalhainen sähkönkäyttömaksu.Mitään kuukausittain maksettavaa paikkamaksua ei ole esitetty.
  Tämä menettely ei koske, muita kuin hallituksen lähipiiriä ,eli heillä olisi tarkoitus maksattaa kaikki heille kuuluvat lupa ja muut kustannukset toisilla osakkeidenomistajilla.
  Mielestäni tässä loukataan hyvin syvästi yhdenvertaisuusperiaatetta.

  1. Jos yhtiö vastikerahoilla rakentaa autopaikkoja, tulevat ne yhtiön hallintaan ja hallitus yhdessä isännöinnin kanssa jakaa ne tavallisen tapaan arvonnan ja jonotuksen kautta kaikkien halukkaiden osakkaiden käyttöön.

  2. Kiitos vastauksesta.Haluan vielä täsmentää kysymystäni autopaikkojen lisärakentamisesta, vain osalle osakkeenhaltijoista.
   Kyseessä on kiinteistö oy,jossa toteutetaan as.oy lakia .Kiinteistö on valmistunut noin 25 vuotta sitten.Siinä on perustamisvaiheessa ollut liikehuoneisoja,toimistoja ja muutama asuinhuoneisto.Autopaikkoja on ollut yhtiön hallinnassa 25 kpl , käyttötarkoituksena “kiinteistössä asioimista varten”.Asukkailla on ollut käytössä 4kpl autopaikkoja ? Nyttemmin on toimistoja muutettu asuinkäyttöön,ja tästä johtuen tulee tämä autopaikka ongelma. Olen edelleen sitä mieltä,että tämä lisärakentamin ja maanvuokraus ei kuulu osakkeinomistajille,joilla ei ole varattu mahdollista hallinnoida kyseisiä autopaikkoja,vaan ne on suunnattu tiettyille asunnoille.Liikehuoneistojen haltijat on täysin tarkoitus syrjäyttää näiltä autopaikoilta ja laittaa vain maksajaksi.Kyllä tässä yhdenvertaisuus periaatta rikotaan olennaisesti.Näin se vain menee,että jos jälkikäteen rakennetaan jotain, vain osalle osakkeenomistajista,he maksavat siitä kokonaisuudessaan.

  3. Jos keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä noudatetaan asunto-osakeyhtiölakia, tulee osakkeenomistajia vastaavalla tavalla kuin asunto-osakeyhtiöissä kohdella tasapuolisesti. Olen siten edelleen sitä mieltä, että mikäli yhtiön varoilla, eli käytännössä vastikevaroilla, hankitaan yhtiölle maa-aluetta ja kyseiselle alueelle rakennetaan yhtiön varoilla yhtiön hallintaan autopaikkoja, nämä autopaikat tulisi olla kaikkien taloyhtiössä olevien osakkeenomistajien tasapuolisessa käytössä. Sillä ei siis ole merkitystä, onko kyse asuinhuoneistosta vai toimistohuoneistosta vaiko liikehuoneistostosta, vaan kaikkien näiden osakkeenomistajien tulisi kohdella tasapuolisesti, ja niiden osakkeenomistajien halukkuus autopaikkoihin tulisi selvittää.

 13. Jos tytär ja äiti omistavat yhdessä asuntoosakkeen. Äiti asuu vakituisesti asunnossa, tytär vierailee viikoittain äitinsä luona. He ovat vuokranneet suullisella sopimuksella autopaikan. Onko heillä tarpeeksi konkreettinen tarve autopaikkaan?

  Onko suullisella sopimuksella 1 kuukauden irtisanomisaika ja pitääkö se isännöitsijän puolelta tapahtua kirjallisesti?

  1. Haluaisin vielä tarkentaa, onko teillä kaksi autopaikkaa eli äidillä oma ja tyttärellä oma vai yhteensä yksi autopaikka käytössänne?

  2. Käytössä on vain yksi autopaikka. Ja jäi mainitsematta että äidillä ei ole autoa.

  3. Kuten olen aiemmassakin vastauksessa todennut, autopaikan käyttäjällä pitää olla konkreettinen autopaikan tarve, jotta hän voi vaatia autopaikkaa. Konkreettinen tarve tarkoittaa sitä, että auto on päivittäisessä käytössä. Jos osakkaalla ei ole käytössään autoa, ja siksi autopaikan käyttö on ainoastaan tilapäisluontoisesti, perustetta autopaikan tarpeelle ei ole.

 14. Putkiremontin tähden vaaditussa rakennusluvassa vanha lastauspaikka kellarissa virallistettiin autohalliksi. Paikkoja saimme vähemmän kuin siellä epävirallisesti oli ollut. Näin ollen joudumme peruuttamaan paikan viideltä autolta. Onkohan seuraavassa menettelyssa jotain sopimatonta.
  Peruutamme paikat seuraavasti:
  1. Eräällä asukkaalla on kaksi paikkaa: toinen pois.
  2.Yksi paikan haltija ei omista osaketta eikä asu talossa (talossa asuvan tytär)
  3. Tämän lisäksi “peruutamme” varausjonoa niin, että viimeksi saaneet joutuvat luopumaan paikasta mutta siirtyvät tietysti varausjonon kärkeen.

  Jono-systeemi on talossa ollut vuosikymmenet (kenties alusta alkaen) ja on toiminut hyvin. Kaikki halukkaat ovat paikan aikanaan saaneet, viime aikoina yleensä samana tai seuraavana vuonna.

  1. Mielestäni menettelyssänne ei ole mitään sopimatonta, vaan se vaikuttaa järkevältä. Suosittelen kuitenkin, että laaditte autopaikkasäännöt ja vahvistatte ne hallituksen kokouksessa. Vaihtoehtoisesti, jos teillä on jo olemassa autopaikkasäännöt, teette niihin kuvaamasi lisäykset/muutokset.

 15. Hei, taloyhtiössämme on 10 ylimääräistä autopaikkaa, joista osakkailla on mahdollisuus saada oman autopaikkansa lisäksi yksi lisäautopaikka käyttöönsä. Ylimääräisen autopaikan saa jonotusmenetelmällä.
  Muuttaessamme taloyhtiöön jonotimme reilun vuoden ja saimme käyttöömme yhden ylimääräisistä autopaikoista. Nyt olemme muuttamassa taloyhtiön sisällä uuteen asuntoon. Myimme oman asuntomme ja ostimme toisen, samassa taloyhtiössä sijaitsevan asunnon.
  Saimme tietää nyt 1,5 kuukautta kaupanteon jälkeen (juuri ennen varsinaista muuttoa), että menetämme ylimääräisen autopaikkamme ja joudumme uudelleen jonoon. Hallitus viittasi tilanteessamme yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Onko autopaikan menetykselle oikeasti perusteita?
  Taloyhtiössä on ollut autopaikkojen osalta käytäntö, että jokaiseen asuntoon kuuluu yksi tolppapaikka (kaikki ovat omistaja-asuntoja, taloyhtiössä ei ole vuokra-asuntoja). Tolppapaikan lisäksi osakkailla on mahdollisuus jonottaa itselleen oikeus käyttää yhtä ylimääräisistä autopaikoista. Hallitus aikookin nyt luoda uudet säännöt yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Saako hallitus luoda uudet säännöt ja hyväksyä ne ilman yhtiökokouksen hyväksyntää?

  1. Hallitus voi hyväksyä autopaikkasäännöt tai ne voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa. Osakas voi viedä asian käsiteltäksi yhtiökokoukseen, jos niin haluaa.

   Myyntitilanteessa osakas menettää yleensä oikeutensa autopaikkaan, vaikka olisi ostanut asunnon samasta taloyhtiöstä. Mielestäni ketään ei kohdella tällaisessa tilanteessa väärin.

  2. Hei, olimme yhteydessä myös Kiinteistöliiton lakimieheen ja heidän vastauksensa oli päinvastainen. Heidän näkemyksensä mukaan perusteita autopaikan menetykselle ei ole, koska olemme omalla vuorollamme taloyhtiön käytännön mukaisesti autopaikan jonottaneet. Kuten alkuperäisessä kirjoituksessa mainitsinkin, muita sääntöjä autopaikkojen jakoon taloyhtiössä ei ole ollut. Huomioitavaa on myös se, että emme ole uusia osakkeenomistajia, vaan olemme olleet taloyhtiössä osakkeenomistajina ja kirjoilla jo vuosia. Eli toisen lakimiehen mielestä meitä pitäisi kohdella samalla tavalla kuin muitakin vanhoja osakkeenomistajia, joilla myös on käytössään autopaikka.

   Miten vastaukset voivat olla näin erilaisia? Onko siis vain tuurista kiinni, keneltä neuvoa kysyy? Jos ammattilaisten eli asioihin perehtyneiden näkemykset laista ja toimitatavoista ovat näin erilaiset, on erittäin vaikeaa osakkaana tai hallituksen jäsenenä (amatöörinä) pitää omia puoliaan tai olla tasapuolinen.

  3. Autopaikkojen menetys riippuu siitä, millaiset autopaikkasäännöt taloyhtiössä ovat. Jos autopaikkasäännöissä on määritelty, että mikäli osakas muuttaa, hän menettää autopaikkansa, silloin sillä, muuttaako hän pois vai taloyhtiössä toiseen asuntoon, ei ole merkitystä.

 16. Kiitos aiemmasta vastauksesta!
  Onko niin, että hallituksen vahvistama Autopaikkasääntö riittää, ellei sitä kukaan osakas vie yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

  1. Hallituksen vahvistamat autopaikkasäännöt riittävät, mutta osakkaat sitoutuvat yleensä autopaikkasääntöihin paremmin, kun asia käsitellään yhtiökokouksessa.

  2. Kysyn vähän ehkä sivuten: taloyhtiössä on 2 autotallia vierekkäin, toinen osakkeena ja toinen vuokrattuna. Voiko autot seisoa tallien ovien edessä jatkuvasti, kun tallit ovat täynnä tavaraa? Miten pitäisi toimia, isännöitsijä on laittanut kehoituslaput poistaa autot? Autot seisovat edelleen ovien ulkopuolella.

  3. Tähän on useita ratkaisuja. Ensinnäkin pysäköintikieltokyltin voi laittaa autotallin ovien kohdille. Tällöin asukkaita voidaan sakottaa virheellisestä pysäköinnistä. Lisäksi voidaan puuttua siihen, että autotalleja käytetään väärin, varastoina. Autotallin taloyhtiöltä vuokranneen asukkaan sopimus voidaan irtisanoa. Osakkaalle, jolla on omassa hallinnassaan oleva autotalli, voidaan antaa varoitus käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä ja mikäli tämä ei auta, taloyhtiö voi harkita autotallin hallintaanottoa.

 17. Satuinpa huomaamaan tämän kun etsiskelin tietoja kun oma autopaikkani on vallattu. Halusin autopaikan ja menin huoltoyhtiön toimistoon jossa on varauslista ja laitoin nimeni listaan. Jonossa oli yksi edelläni ja varauduinkin pitkään odotteluun.

  Meni oma aikansa ja huoltoyhtiö lähetti emailin jossa kysyttiin että nyt olisi vapaa autopaikka ja olisinko vielä kiinnostunut. Soitin sinne ja vastasin ottavani paikan. Maksoin autopaikan vuokran eli 7 € kuussa heti vastikkeeen mukana ja sain autopaikan numeron sekä huoltomies toi avaimen siihen.

  En montaa päivää saanut iloita kun huomasin että joku toi autonsa paikalleni. Laitoin alakertaan siitä lapun ja siitä seurasi vain se että nyt auto on siinä 24/7. Toimistoon yritin soittaa useana päivänä mutta siellä ei vastannut kuin puhelinautomaatti. lähetin myös useampia sähköposteja mutta en saanut mitään vastausta.

  Voiko esimerkiksi joku taloyhtiön porukka oma-aloitteisesti jaella autopaikkoja suosikeilleen? Luulisi kun on varauslista että sitä noudatetaan. varsinkin kun kerkisin saamaan jo avaimen ja maksamaan vastikkeessa. Tuosta vain autopaikkani ilmeisesti annetaan toiselle mitään minulle edes ilmoittamatta.

  Mitä voin tehdä? ajattelin seuraavaksi käydä isännöijän juttusilla. Auttaako se jos talomafia päättää taloyhtiössä toisin vai onko lakiin kirjattu että autopaikat pitää jaella tasapuolisesti. Mikä on sitten seuraava aste mihin voi valittaa ja niin edespäi?. Talossa olen asunut parikymmentä vuotta ja aikaisemmin en mitään ole tarvinnut taloyhtiön kautta niin en oikein tiedä miten toimia.

  1. Tällaisessa tapauksessa kannattaa keskustella ensin isännöinnin ja hallituksen kanssa. Tämän jälkeen asian voi ottaa esille yhtiökokouksessa.

 18. Aikaisempaan juttuun on tullu hiukan muutoksia.

  Kävin isännöintiyhtiössä ja siellä ei ollut isäntä kotona mutta oli muuta virkailijoita jotka tutustuivat tilanteeseen. Sanoivat että asia on kohdallani ok ja paikka on minun. Sainkin siitä sitten sähköpostia myös toimistolta.

  “Olen ilmoittanut auton omistajalle, että hän on pysäköinyt vuokratulle paikalle. Toivottavasti asia nyt selvenee.
  Voit jättää syyskuun autopaikan maksamatta, jos et ole saanut nyt elokuussa autoasi maksullisella paikalla pitää. ”

  Olin tyytyväinen kunnes tuli uusi sähköposti jossa peruttiin kaikki.

  “Sain lisävalaistusta isännöitsijä Rxxxxxxx asiaan ja se on taas muuttanut tätä asiaa: Hän on luvannut ko. paikan jo alkuvuodesta Exxxxxx, mutta jostain syystä tieto ei ole saavuttanut minua ja heinäkuussa kun näitä autopaikkoja päivittelin ajantasalle vapaamatkustajien tarkastamiseksi oli autopaikka järjestelmässämme vapaana.
  Isännöitsijän ohjeistuksen mukaisesti siis autopaikkaa en voikaan Sinulle vuokrata.”

  Voinko tehdä enää mitään kun en oikein usko tuohon “vahinkoonkaan”? Taloyhtiössä kun tuntuu olevan pieni ryhmä joka haluaa määrätä kaikkia ja kyttäävätkin sen mukaisesti. Olen itse asustellut vain omissa oloissani enkä ole kenenkään kanssa kaveerannut niin siinäkö mahtaa olla syy tästäkin. Moikannut olen kyllä kaikkia ja ollut ystävällinen jos joku on vastaan tullut mutta en sen paremmin ole kehenkään tutustunut.

  1. Jotta epäselvyyksiltä vältytään, pitäisi taloyhtiössä olla selkeät autopaikkaohjeet. Olen kirjoittanut autopaikkaohjeesta ja niiden laatimisesta tässä kirjoituksessa: https://www.pihaparlamentti.fi/2013/03/autopaikkasaannot-syyniin/

 19. Lähetin isännöitsijälle eriävän mielipiteeni ja muistutin tasavertaisuudesta taloyhtiössä Meni pari päivää niin sain taas emailin.

  “Saatiin selväksi autopaikkakuviot ja sinulle voidaan nyt osoittaa autopaikka no 15. Valitettavasti paikka on vapaanaa vasta 1.9 alkaen. ”

  Eli nyt minulla on taas autopaikka. Kaikki on siis muuten hyvin mutta hermot on riekaleina 🙂 Toivotaan että nyt pysyisi tämä voimassa. Sai ainakin joku joka on ehkä samassa tilanteessa nyt tai tulevaisuudessa vinkkejä. Kiitos.

 20. Vuokraan taloyhtiöltä tolppapaikkaa ja paikalleni on ilmestynyt rekisteristä poistettu ja katsastamaton auto. Auto on seissyt paikallani kolmen päivän ajan. Omistaja on tiedossani (asuu samassa taloyhtiössä) ja olen pyytänyt häntä siirtämään autonsa pois, mutta mitään ei ole tapahtunut. Isännöitsijä on lähettänyt omistajalle siirtopyynnön kirjeitse, mutta siitä tuskin on hyötyä sillä muutkaan pyynnöt eivät ole auttaneet. Poliisi ei tällaisiin tilanteisiin ehdi puuttua. Käsittääkseni en voi itse tilata pysäköinninvalvontaa paikalle sakottamaan/hinaamaan autoa, koska kyseessä on taloyhtiön autopaikka-alue. Mitä voin tällaisessa tilanteessa tehdä ja mitkä ovat isännöitsijän velvollisuudet? Olenko oikeutettu korvauksiin autopaikkavuokrasta?

  1. Olen vastannut edellisessä kommentissa samankaltaiseen kysymykseen.

 21. Voiko hallitus muuttaa vieraspaikkan toiseen käyttötarkoitukseen kysymättä osakkailta tai edes tiedottamatta muutoksesta?
  Kommenttia on moderoitu

  1. Jos vieraspaikat ovat olleet aktiivisesa käytössä, mielestäni niiden poistamisesta ja käyttötarkoituksen muuttamisesta tulisi keskustella yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen päätöksestä pitää informoida osakkaita.

 22. Kysymys Yhtiöjärjestyksessä ei sanota mitään autopaikoista .
  Ovatko osakkaiden vaiko taloyhtiön hallussa ?
  Kauppakirjan liitteessä on maininta että jokaisella huoneistolla on
  autopaikka

  1. Jos yhtiöjärjestyksessä ei sanota mitään autopaikoista, ne ovat taloyhtiön hallinnassa.

  2. Vielä autopaikkojen jaosta .Voidaanko paikat
   jakaa liiketilojen ja asuinhuoneistojen eri ryhmiksi kaava sanoo jokaisella huoneistolla on oltava autopaikka liiketilojlla on oltava
   alkavaa 80/n2 yksi autopaikka nyt 7 liikettä
   ja 13 paikka liiketilaa on 660/n2 eli on 2 paikka jokaisella .vielä on annettu pihan puolelta 4 paikkaa jossa on 11 paikkaa viety vieraspaikat asuntoja on 14,

  3. Kaava ottaa kantaa siihen, montako autopaikkaa pitää rakentaa. Sitä, miten autopaikat jaetaan taloyhtiössä osakkaiden kesken, säätelee puolestaan asunto-osakeyhtiölaki ja yhdenvertaisuusperiaate. Osakkaiden yhdenvertaisuudessa ei käytännössä ole merkitystä sillä, omistaako osakas asuinhuoneiston tai liikehuoneiston. Liikehuoneiston omistaja on yhtälailla oikeutettu saamaan käyttöönsä taloyhtiön hallinnassa olevan autopaikan.

   Sen sijaan joskus taloyhtiöllä on taloyhtiön omia liiketiloja vuokralla. Tällöin taloyhtiö voi antaa etusijan taloyhtiön liikehuoneistojen vuokralaisille ja päättää, että tietyt autopaikat ovat aina näiden käytössä. Tällöin osakkaiden yhdenvertaisuutta ei rikota, koska kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan edelleen samalla tavalla ja yhdenvertaisesti.

 23. Taloyhtiömme uutena omistaja-asukkaana olen kohdannut käytännön, joka nähdäkseni on asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Kyse on osakkaiden kustantamista lämpötolpista taloyhtiön vuokrapaikoille ja siinä yhteydessä muodostuneista autopaikkojen “omistusoikeuksista”.

  Tehdessäni alkuvuodesta asuntokauppaa ilmoitin tarvitsevani tolppapaikan ja kyselin autopaikkakäytäntöjä; välittäjä kertoi isännöitsijän ja myyjän informoimana, että paikoille jonotetaan ja että ensi alkuun saan kylmän paikan. Kaupanteon jälkeen ilmoittautuessani tolppajonoon ilmenikin, että “tolppapaikoille ei voi jonottaa”, sillä ne kuuluvat niille asunnoille, joiden (silloiset) omistajat ovat maksaneet aikoinaan tolppakustannuksen. Isännöitsijä väitti kertoneensa asian välittäjälle, joka oli toista mieltä; itse asunnonmyyjä oli aiemmin ollut taloyhtiön hallituksen pj, joka luonnollisesti tiesi käytännöstä.

  Isännöitsijäntodistuksen mukaan kaikki autopaikat ovat kylmiä ja tolppapaikkojen lukumäärä on nolla. Kaavan mukaisen paikkamäärän (14) lisäksi pihalla on kymmenkunta lisäpaikkaa, joista ei ole mainintaa isännöitsijäntodistuksessa. Yhtiöjärjestyksessä ei mainita autopaikoista erikseen eikä asuntokohtaisesti sanallakaan. Taloyhtiö omistaa tontin.

  Aikoinaan (80-luvulla) osa osakkaista on omakustanteena ja yhtiön luvalla asennuttanut autopaikoilleen omaan käyttöönsä lämpötolpat; kuulemma tuolloin on sovittu, että asunnon myynnin yhteydessä tolpasta (paikasta) on luovuttava ja myytävä se joko naapurille tai asunnon seuraavalle omistajalle.

  Soitin keväällä Kiinteistöliiton lakimiehelle, joka totesi käytännön lainvastaiseksi. Tolppapaikkojen oikeudettomat vuokrasopimukset (eli ei-alkuperäiset maksajat: asuntokaupan myötä paikan saaneet tai naapurilta tolppapaikan rahalla ostaneet) kuuluisi irtisanoa ja arpoa tolppapaikat tarvitsijoiden kesken. Tilanteissa, joissa alkuperäinen tolpankustantaja myy asuntonsa ja muuttaa pois, taloyhtiön pitäisi lunastaa tolppa omakseen.

  Olen ollut asiasta yhteydessä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan. Kävi sattumalta ilmi, että puheenjohtajan perheellä (eläkeläispariskunta) itsellään onkin kaksi tolppapaikkaa, joista toinen alkuperäinen ja toinen naapurilta “ihan rahalla” ostettu. Tarjouduin lunastamaan siirtomaksulla toisen tolppapaikan. Pj kieltäytyi, vaikka totesi ottajia olevan vaikka kuinka; tuumasi myös, että hänen tuskin tarvitsee vastata kysymyksiini tämän asian tiimoilta.

  Yhteydenottoni isännöitsijään ovat toistaiseksi olleet yhtä hedelmättömiä. On kuulemma lakimiesten kanssakin todettu, että ei voi mitään. Totesi myös, että “eihän ketään voi pakottaa myymään tolppaa taloyhtiölle”.

  Nyt siis uusilla taloon muuttaneilla osakkailla ei ole toivoakaan lämpötolpasta, ellei sellainen periydy asunnon mukana, ja samaan aikaan joillakin asunnoilla voi olla useampi lämpötolppapaikka. Erityisen kylmäävältä tuntuu, että taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kaksine tolppapaikkoineen ei näe tilanteessa mitään väärää.

  Taloyhtiömme käytännön mukaisesti näiden autopaikkojen omistusoikeus on luovutettu taloyhtiöltä pois pelkän tolppakustannuksen hinnalla. Tolppapaikan vuokra on vain muutaman euron kalliimpi kuin kylmän paikan vuokra. Isännöitsijäntodistuksessa tolppapaikkojen vuokrat siis mainitaan, joten ovat kyllä kirjanpidollisesti olemassa, vaikka saman todistuksen mukaan lämpötolppapaikka on nolla kpl.

  Lisäksi tähän teemaan liittyen: samoihin aikoihin taloon muuttanut naapuri, joka sai asuntokauppansa mukana suoraan tolppapaikan, kertoi, että hänen asuntonsa markkinointi- ja myyntiasiakirjoissa oli maininta, että asuntoon kuuluu lämpötolppapaikka. Eikö tämä ole lainvastaista?

  1. En menisi niin pitkälle, että luokittelisin menettelyä lainvastaiseksi. On aika tavanomaista että vuosien varrella osakkaille on erinäisin sopimuksin annettu oikeuksia rakentaa autopaikkoja tai lämmitystolppia taloyhtiön maalle ilman, että asia on ihan mietitty loppuun asti. Se mitä tässä varmasti on mennyt väärin, on tietojen antaminen asuntokaupan yhteydessä, mutta nämä on sitten omat asuntokauppariitansa.

   Nyt taloyhtiössä tulisi kuitenkin miettiä, miten yhdenvertaisuutta saataisiin toteutettua, kun paikat selkeästi ovat taloyhtiön hallinnassa. Vaikka alunperin osakkaat ovat saaneet omalla kustannuksellaan rakentaa ne tolpat taloyhtiön alueelle, ei tämä oikeus ole ikuisesti suojattu, kun autopaikka ei ole osakashallintaan siirretty. Minusta taloyhtiössä kannattaisi ryhtyä neuvottelemaan osakkaiden kanssa siitä, että taloyhtiö lunastaisi johonkin hintaan lämmitystolpat taloyhtiölle, koska varsinainen autopaikka on kuitenkin ymmärtääkseni taloyhtiön hallinnassa. Näin on monessa taloyhtiössä vastaavanlaisissa tapauksissa tehty.

 24. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä eivät voi tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia päätöksiä eli päätöksiä, jotka suosivat yhtä tai osaa osakkaista toisen/toisten osakkaiden kustannuksella.

  Miten ja kuka käytännössä valvoo yhtiökokouksessa tätä määräystä? Mitä keinoja on käytettävissä osakkaalla, joka yrittää saada asioita oikealle tolalle? Isännöitsijä ei katso voivansa tehdä mitään, jos ja kun hallitus kieltäytyy korjaamasta tilannetta. Voiko yhtiökokouksen päätöksestä valittaa (ulkopuoliselle taholle, kenelle?) ja onko siitä mitään hyötyä?

  Yhtiökokous (eli käytännössä lämpötolppapaikkojen haltijat) ei taloyhtiön hallituksen pj:n mukaan kuulemma tule hyväksymään esitystä, jossa oikeudettomat autopaikat lunastettaisiin taloyhtiölle.

  1. Osakkaiden pitää itse valvoa yhtiökokouksessa yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista. Toki isännöitsijän on ammattilaisena osattava ja ymmärrettävä neuvoa osakkaita siinä, mikä on oikea menettelytapa. Jos osakas on kuitenkin sitä mieltä, että yhdenvertaisuutta on päätöksenteossa rikottu, hänen on moittittava yhtiökokouksen päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa käräjäoikeuteen.

 25. Hei, haluaisin tiedustella miten meidän tulisi menetellä, kun olemme juuri muuttaneet uuteen vuokra-asuntoon, johon sanottiin kuuluvan autopaikka. Tämä käy ilmi myös vuokrasopimuksesta. Nyt sitten isännöitsijä soitti ja sanoi, että avain pitää palauttaa, sillä autopaikka ei siirry huoneiston mukana. Emme tienneet tästä mitää, joten eikö vuokranantaja ole tästä vastuussa? Sopimuksemme on tehty Vuokraturvan kautta.
  Kiitos jo etukäteen!

  1. Hei! Emme ota kantaa yksittäisiin neuvontakysymyksiin. Täältä löydät lisätietoa osakkaiden ja asukkaiden neuvontapalveluista: http://www.isannointiliitto.fi/asuminentaloyhtiossa/neuvontapalvelut/

 26. Hei
  Onko osakkaalla joka jonotusperiaatteen mukaan on saanut hallintaansa paikan taloyhtiön autohallista, oikeus pitää paikka ja käyttää sitä vaikka itse muuttaa pois taloyhtiöstä ja vuokraa, ei siis myy, asuntonsa edelleen. Autohallipaikkoja ei tällä hetkellä riitä kaikille halukkaille. Vai onko periaatteena kuitenkin aina asumiseen liittyvä oikeus, osakkaana tai vuokralaisena, ei omistus.

  1. Autopaikan käyttäjällä pitää olla konkreettinen autopaikan tarve, jotta hän voi vaatia autopaikkaa. Konkreettinen tarve tarkoittaa sitä, että auto on päivittäisessä käytössä. Jos asukkaalla ei ole käytössään autoa, ja siksi autopaikan käyttö on ainoastaan tilapäisluontoista, perustetta autopaikan tarpeelle ei ole.

  2. Hei
   Olikohan edellinen vastaus kysymykseeni….taisin ilmaista itseni epäselvästi:-)

   Onko pääperiaate autopaikalle asuminen vai omistaminen taloyhtiössä ? Voiko sijoitusasunnon omistaja, joka itse ei asu talossa olla oikeutettu taloyhtiön hallipaikkaan sillon kun paikkoja ei riitä kaikille talossa asuville.

  3. Yhdenvertaisuusperiaate liittyy osakkeiden omistamiseen, eli se tarkoittaa sitä, että myös sijoitusasunnon omistajalla on tietty oikeus autopaikkoihin, koska häntä on kohdeltava yhdenvertaisesti muihin osakkeenomistajiin nähden. Autopaikat ovat kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu niitä asukkaita varten, jotka asuvat taloyhtiössä, joka siis johtaa siihen, että tämän yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että sijoittajaosakkaalla on oltava samanlainen oikeus luovuttaa autopaikka hänen asunnossaan asuvalle vuokralaiselle. Eli yksinkertaistettuna, autopaikan käyttää tässä tilanteessa sijoittajaosakkaan asunnossa asuva vuokralainen.

  4. Tämä on varsin yleinen ongelma varsinkin isoimmissa taloissa jossa on paljon sijoitusasuntoja. Kun autopaikka vuokrataan sijoittaja osakkaalle paikka siirtyy yhtiön tietämättä aina uudelle vuokralaiselle tai on tyhjänä kunnes taas asuntoon tulee vuokralainen joka tarvitsee autopaikkaa. Inhimillistä toimintaa onhan asunto helpompi vuokrata kun voi luvata autopaikan mutta ei täytä yhdenvertaisuutta. Siis autopaikka on vuokrattava vuokralaiselle ja hänen on se myös maksettava yhtiölle jolloin kun maksu loppuu voidaan todeta, ettei autopaikkaa enää tarvita ja se voidaan antaa jonossa seuraavalle.

 27. Taloyhtiö vuokraa autopaikat. Yhdenvertaisuuden turvaamiseksi taloyhtiön pitäisi periä autopaikasta käypä markkinavuokra. Jos vuokra ei kata todellisia pääomakustannuksia, sähkökuluja, auraus- ja siivouskuluja, hiekoituskuluja, sähkölaitteistojen korjauksia yms. kuluja, niin todellisuudessa nekin osakkaat, joiden käytössä ei ole autoa, joutuvat hoitovastikkeen muodossa osallistumaan autopaikasta syntyviin kuluihin. Mikä voisi olla Tampereella Kaukajärvellä oikea markkinavuokra? Vastaattehan sähköpostiini. Kiitos!

  1. En anna juridisia neuvoja enkä voi ottaa kantaa yksittäisen taloyhtiön autopaikkamaksujen suuruuteen tässä blogissa, vaan tarkoitus on laajemmin herättää kirjoitukseni kautta keskustelua taloyhtiö- ja asumisen asioista. Autopaikkamaksuista ja periaatteista on käyty keskustelua kirjoituksessa Ensimmäinen… toinen… kolmas huuto voittaa autopaikan: https://www.pihaparlamentti.fi/2013/08/ensimmainen-toinen-kolmas-huuto-voittaa-autopaikan/

 28. As Oy:ssä on kolme asuntoa ja jokaisella asunnolla on hallinnassaan yksi autokatospaikka. Ilmeisesti rakennuspiirustuksiin on arkkitehti piirtänyt tontille kolme lisäpaikkaa.

  Ko. paikat ovat olleet vieraskäytössä, mutta käytäntö on osoittanut ettei siihen mahdu kuin kaksi autoa. Silloin piha onkin jo täynnä autoja ja katoksesta on vaikea päästä pois. Aluetta ei ole merkitty liikennemerkein tai muuten pysäköintipaikaksi. Ko. pieni hiekkakenttä on lasten leikkipaikkana silloin kun siinä ei ole autoja.

  Nyt yksi osakas on ostanut kakkosauton ja pysäköi sen ns. vieraspaikalle. Muilta osakkailta ei ole kysytty onko tämä ok.

  Kysymykseni kuuluukin: Onko sopivaa ottaa tämmöinen ns. vieraspaikka omaan pysäköintikäyttöön kysymättä muiden osakkaiden mielipidettä?

  Naapurisovun vuoksi tuntuu vaikealta mennä asiasta huomauttamaan, varsinkaan kun ei ole varmuutta toimiiko osakas väärin.

  1. Varmasti paras ratkaisu olisi, että päättäisitte yhdessä, miten autopaikat käytetään ja muodostaisitte yhdessä näistä ns. ylimääräisistä autopaikoista autopaikkakäytännöt. Ottakaa asia seuraavassa yhtiökokouksessa esille. Joskus voi myös auttaa se, että vieraspaikat merkitään selkeästi, jos yhtiö on tehnyt selkeän päätöksen siitä, että tietyt paikat pidetään vieraiden käytössä.

 29. AsOy:mme perii ns. autopaikkamaksua osakkaalta 12 kk:n ajalta.
  Autopaikka sinällään on yhtiön aluetta, sillä sitä aluetta ei kerrota osakkaan hallintaan kuuluvaksi nykyisessä yhtiöjärjestyksessä.
  Kaksi kysymystä:
  Kuuluuko autopaikan kunnossapito osakkaalle vai yhtiölle?
  Voiko autopaikalla säilöä vaikka ns. museoautoa pressun alla? auton siirrettävyys on olematon ja yhtiön puolesta paikka ei voi hoitaa jos hoito kuuluu yhtiölle.

  Kirjanne sivulla 90 mainitaan että paikalla pitäisi olla ns. päivittäisessä käytössä oleva auto.
  Millainen ehdotus tulkinnaksi?

  1. Yhtiön hallinnassa olevat autopaikat ovat taloyhtiön kunnossapitovastuulla. Yhtiöjärjestyksessä voidaan poiketa lain mukaisesta kunnossapitovastuusta, mutta vastuun siirtäminen osakkaille yhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen osalta on harvinaista.
   Kun kyse on yhtiön hallinnassa olevista autopaikoista voi taloyhtiö määritellä autopaikkasäännöissä miten autopaikat tulee käyttää. Autopaikkasäännöissä voidaan määritellä, että autopaikat tulee olla ns. aktiivisessa käytössä. Suosittelen kuitenkin aina, että yhtiö valmistelee autopaikkojen käytöstä hyvät autopaikkasäännöt, jotka viedään yhtiökokoukseen hyväksyttäväksi.

  2. Kiitos selkeästä ja nopeasta vastauksesta opastuksineen!

 30. Pienessä As Oy:ssä on seitsemän asuntoa. Näistä asunnoista yksi sijoitusosakas omistaa kolme, hänen sukulaisensa omistaa yhden ja asuu siinä, ja muut kolme ovat kolmen eri asukasosakkaan hallussa. Sijoitusosakas ei itse asu talossa. Hänen kolmesta asunnostaan yksi on vuokrattuna ulkopuoliselle, muut kaksi muitten sukulaistensa käytössä. Hänellä+sukulaisilla on tällä hetkellä yhteensä vain yksi auto, muilla kolmella on yksi auto/osakas. Ongelmana on se että pihalla on yhteensä vain kolme autopaikkaa, mutta tarvetta olisi siis neljälle. Autopaikoista taloyhtiö ei peri maksua, niitä ei myöskään mainita yhtiöjärjestyksessä. Miten tällaisessa tapauksessa pitäisi jakaa näitä paikkoja? Voiko sijoitusosakkaalla (40 % yhtiökokouksen äänimäärästä) olla jonkinlainen “pysyvä” oikeus yhteen autopaikkaan? Entä jos sijoitusosakkaan vuokralaiseksi tulee lisää autonomistajia?

  1. Yhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen jaossa pitää aina kohdella osakkaita yhdenvertaisesti. Tämän takia yhdelle osakkaalle ei voi antaa pysyvän oikeuden saada vuokrata yhtiöltä autopaikkoja. Olen kirjoituksessa Autopaikkasäännöt syyniin yhtiökokouksessa kirjoittanut autopaikkojen jaosta:
   https://www.pihaparlamentti.fi/2013/03/autopaikkasaannot-syyniin/

 31. Haluaisin tietää jos asuntoyhtiön hallitus voi päätää että osakkeina olevat autotallit saavat ainoastaan olla yhtiössä asuvien käytössä? Minulla on autotalli
  jonka haluan vuokrata sen ulkopuoliselle. Tämä sääntö ei kuullosta reilulta, se alentaa huomattavasti minun sijoitukseni vuokratuottoa.

  1. Marina Furuhjelm on siirtynyt Isännöintiliitosta Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n.

 32. Taloyhtiö möi vuonna 1998 suljetulla huutokaupalla minulle, eniten tarjonneelle, ylimääräisen autopaikan 2110 markan hinnalla. Myynnistä tehtiin kauppakirja, jonka taloyhtiön hallituksen jäsenet allekirjoittivat. Autopaikka on siitä lähtien ollut omistamani asunto-osakkeen vuokralaisen käytössä.
  Vuonna 2013 taloyhtiö on päättänyt lunastaa kaikki autopaikat haltuunsa 100 e/paikka hinnalla. Jatkossa yhtiö siis alkoi vuokrata autopaikkoja jonotuslistan mukaan ns yhdenvertaisuutta noudattaen.
  Voiko taloyhtiö määrätä minut myymään autopaikkani takaisin yhtiölle , yhtiön määräämällä hinnalla, 15 vuoden kuluttua kaupasta, jossa taloyhtiö itse oli myyjänä ja kauppahinta silloin merkittävästi korkeampi?

 33. Hei, taloyhtiömme on päättänyt rakentaa kevytkatoksen autopaikkojemme päälle. Autopaikat ovat olleet kovin kysyttyjä jo ennen katossuunnitelmia, jonossa on useampi osakas. Yhtiökokouksessa missä katoksen rakentamisesta päätettiin oli voimakasta keskustelua miten autopaikat tulisi jakaa. Eli kun taloyhtiön / osakkaiden rahoittamana rakennetaan autokatos, tarkoittaako tämä sitä että paikat tulisi automaattisesti jakaa uudelleen? -Esimerkiksi arpomalla. Onko tähän mitään lakisääteistä perustetta? Autopaikkojen määrä siis pysyy samana. Kiitos avustasi.

 34. Olen asunut yhdessä rivitaloyhtiössä n 8 vuotta ja ollut sen hallituksen jäsen 3 vuotta. Olen yrittänyt ajaa läpi autopaikkasääntöjä sekä hallituksessa että yhtiökokouksessa ilman menestystä. Enemmistö on vastustanut autopaikkasääntöjä. Autopaikoista ei peritä mitään vuokraa, ja se on johtanut tilanteeseen että asukkaat joilla on monta autoa, pysäköivät toisen tai kolmannen autonsa vieraspaikoille ja niiden asukkaiden, joilla ei ole autoa, paikoille, näiden autottomien asukkaiden “luvalla”.

  Onko mitään keinoa lakiteitse saada tällaiseen taloyhtiöön selkeitä autopaikkasääntöjä siitä huolimatta että enemmmmmistö on vastustanut sellaisia?

 35. Omistan sijoitusasunnon asunto-osakeyhtiössä, jossa on 5 pihapaikkaa ja 15 asuntoa. Yhtiössä on myös jokunen muu sijoitusasuntokäytössä oleva asunto. Yhtiöjärjestyksessä (talo vuodelta 1941, nykyisen yhtiöjärjestyksen päiväys 02/1993) ei mainita mitään autopaikoista vain ainoastaan, että yhtiön toimialana on omistaa ja hallita ko osoitteessa olevaa tonttia ja sanotulla tontilla olevaa rakennusta. Talossa on myös yksi pienehkö kellaritila työtilana, omana osakkeenaan.

  En itse asu asunnossa, vaan siinä asuu poikani. Minulla (mutta siis käytännössä asunnossani asuvalla pojallani) on käytössäni pihapaikka kuukausivuokraa vastaan. Poikani pihalla pitämässä ja aktiivisesti käyttämässä autossa poikani on haltijana.

  Sain juuri yhtiökokouskutsun, jossa asialistalla on hallituksen “Autopaikkojen säännöt ja sopimusehdot” ja niiden hyväksyminen. Ehdot on muotoiltu näin (otsikko edellä mainittu):

  1) Autopaikat vuokrataan toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena 1 kk irtisanomisajalla, kulloisenkin voimassaolevan hallituksen vahvistaman veloituksen mukaisesti.
  2) Autopaikanhaltijan tulee asua (ko osoitteessa), poikkeuksena yhtiön tiloissa toimivat yritykset. Talon ulkopuolisille osakkaille ei vuokrata autopaikkoja.
  3) Autopaikanhaltijalla tulee olla auto rekisteröitynä nimiinsä tai hänen tulee olla auton haltijana.
  4) Pitkäaikainen auton varastoiminen ei ole sallittua. Auton tulee olla tieliikennekelpoinen ja aktiivisessa käytössä.
  5) Autopaikan edelleen vuokraaminen on kielletty.
  6) Vapautuvat autopaikat vuokrataan jonotuslistan mukaisesti. Osakas ohittaa vuokralaisen.
  7) Yhtiöllä on oikeus irtisanoa paikan vuokrasopimus välittömästi, jos edellä mainittuja ehtoja ei noudateta.
  8) Yhtiöllä on oikeus ottaa autopaikat tilapäisesti pois käytöstä vrk:n varoitusajalla tarvitsemakseen ajaksi, silloin kun yhtiön korjaustyöt sitä vaativat.
  9) Yhtiöllä on oikeus vuokrata käyttämättömiä autopaikkoja yhtiön ulkopuoliselle taholle, hallituksen erikseen määrittelemällä tavalla.

  Helsinki pp.kk.2020
  Hallitus.

  Tämä kuulostaa mielestäni jotakuinkin pätemättömältä “säännöltä”, mitä mieltä olette?

  Yleistä taustoitusta/spekulaatiota itse juridisen pääpohdinnan taustalle:
  – ko hallitus on pitkäikäinen /ikiaikainen ja varmistanut jatkuvuutensa hyvin (mm iso asunto muuten pääosin yksiöistä/pienistä kaksioista koostuvassa yhtiössä, jossa osakkaat eivät juurikaan vaivaudu yhtiökokouksiin.
  – Yksi hallituksen jäsenistä on ilmeisen kovasti viehtynyt ajatuksesta päästä vuokramaan “hyvään hintaan” paikkaa lähialueen työmatkalaisille (yhtiön sijainti on varmasti sangen houkutteleva tuossa mielessä).
  -Itse olen varmasti hallituksen ja isännöitsijän mielestä ikävä ja hankala osakas, koska osallistun kokouksiin ja olen joka vuosi joutunut huomauttamaan sangen karkeistakin raha-asia- ja menettelyvirheistä niin hallitusta kuin sangen itsevaltiasta isännöitsijääkin.
  – Tässä on jokin ei puhtaasti yhtiön intressejä ajava ajatus, joka ei kuitenkaan ole itselleni auennut. Kaikki paikat kun siis ovat aina olleet vuokrattuina ja maksut maksettuina.

  Lisäkysymyksinä itse säännöstön pätevyyden lisäksi mm:
  -Autopaikan siirtyminen jos asukas vaihtuu (esim tyttäreni muuttaisi asuntoon)
  -Irtisanomispykälä: voiko olla noin avonainen esim yhtiön osalta, vaatinee läpinäkyvät selkeät ja hyväksyttävä kriteerit, jota irtisanomine olisi mahdollista?

 36. Hei,
  Taloyhtiössämme on alkamassa muutaman päivän sisällä salaojaremontti, jonka on arvioitu kestävän lokakuun loppuun. Remonttifirma on jättänyt ‘tiedotteen’ (jossa ei mainita edes mistä remontista on kyse, otsikossa vain tiedote 1.9.2021. Tämä on ainoa asukkaille toimitettu tiedote tulevasta remontista), jossa ilmoitetaan että autotallipaikat on tyhjennettävä remontissa tarvittavia varusteita ja tarvikkeita varten 6.9.2021 mennessä.
  Autokatospaikat ovat kuitenkin osakkaiden hallussa, l. ne eivät ole taloyhtiön vuokrapaikkoja. Voidaanko siis vaatia, että asukkaat tyhjentävät hallinnassaan olevat autokatospaikat remonttifirman romppeita varten? Korvaavia paikkoja ei ole osoitettu asukkaille. Katoksessa on 8 paikkaa, ja taloyhtiön vuokrapaikat ovat täynnä.
  Kiitos paljon avusta jo etukäteen.

 37. Anteeksi, tarkennus salaojaremontti-kysymykseen. Kyse on siis autokatospaikoista (ei tallipaikoista), mikä tarkentui kysymyksessäni kyllä myöhemmin..

Kommentointi on suljettu.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Naapurit Parkkipaikat Vuokra-asuminen