Asbestikartoituksissa toimitaan tilanteen mukaan

15.11.2016
Kuva: Kaisa Leiwo Kylpyhuoneen purkuvaiheessa ilmaan voi päästä asbestihiukkasia.

Asbestilaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa, joten taloyhtiöissä on jo kokemuksia uuden lain vaatimista asbestikartoituksista. Mitä isännöinniltä yleisimmin kysytään?

Mitä saa tehdä ilman asbestikartoitusta?

Aluehallintovirasto on antanut niin sanotun ”kymmenen reiän säännön”, jonka mukaan asbesti pitää kartoittaa, jos huoneistossa tehdään rakenteisiin enemmän kuin kymmenen reikää. Tämä pitää ottaa huomioon, jos esimerkiksi poraa reikiä taulukoukkuja varten tai aikoo kiinnittää uudet jalkalistat ruuveilla liimaamisen
sijaan.

Aluehallintovirasto ei valitettavasti ole täsmentänyt, minkä kokoista huoneistoa ”kymmenen reiän sääntö” koskee, eli sitä on noudatettava kaikissa huoneistoissa.

Minkä verran näytteitä täytyy ottaa ja mistä niitä otetaan?

Näytetarve on kiinni kohteesta: mikä ikäinen ja kokoinen se on ja mitä siellä on aiemmin tehty. Näytteitä ei automaattisesti tarvitse ottaa kaikista huoneistoista esimerkiksi putkiremontin yhteydessä. Asiantunteva kartoittaja ottaa harkintansa mukaan näytteitä kohteesta. Vasta tarkastuskierroksella selviää, kuinka paljon ja tarkalleen mistä paikoista näytteitä täytyy ottaa.

Yksittäisen huoneiston osalta näytemäärät ovat vaihdelleet yhdestä kahteentoista kartoituksen laajuudesta riippuen. Näytteet hinnoitellaan määrän mukaan, joten tilausvaiheessa tilaaja ei voi täsmälleen tietää, minkä verran kustannuksia tulee.

Kannattaako koko talo kartoittaa kerralla?

Yksiselitteistä oikeaa vastausta ei ole, ja käytännöt vaihtelevat.

Asia täytyy ratkaista taloyhtiön ja osakkaiden tarpeet huomioiden. Kokonaiskartoitus on perusteltu muun muassa silloin, kun yhtiö suunnittelee laajempaa, kaikkia huoneistoja koskettavaa peruskorjaushanketta.

Kysymyksiin vastasivat Kari Kallio Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy:stä, Ilkka Saarinen Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:stä sekä Jouni Vehmanen Maininki Oy:stä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Asbesti