Voiko yhtiökokouksen pitää “kevyesti”?

Kirjoittanut Taiga Häkkilä 17.4.2023
Yhtiökokouksen voi järjestää myös etänä helposti ja turvallisesti.

Osakkaat voivat lain mukaan tehdä yhteisiä päätöksiä myös yhtiökokousta pitämättä, jos kaikki siihen suostuvat.

Voiko yhtiökokouksen pitää normaalia kevyemmällä mallilla, jos käsiteltäviä asioita on vähän, Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama?

Laki velvoittaa pitämään taloyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä laissa säädetyt ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Laki mahdollistaa yhtiökokousmenettelyä koskevista säännöksistä poikkeamisen päätöksenteossa vain kaikkien osakkaiden suostumuksella.  

Hallitus voi päättää, että osakkaille annetaan mahdollisuus osallistua yhtiökokouksen päätöksentekoon etäyhteydellä tai ennakkoon esimerkiksi sähköpostitse, jos yhtiöjärjestyksessä ei kielletä tällaista osallistumistapaa. Etä- ja ennakko-osallistumisen hyödyntäminen lisää joustavuutta kokousjärjestelyihin.  

2. Onko yhtiökokouksen pitämiselle vaihtoehtoja?

Osakkaat voivat lain mukaan tehdä päätöksiä myös yhtiökokousta pitämättä. Edellytyksenä on se, että kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat asiasta yksimielisiä. Yhtiökokouksen voi siis mahdollisesti korvata tällaisella niin kutsutulla yhteispäätöksellä. Jos yksikin osakas haluaa, että asiat käsitellään ja niistä päätetään yhtiökokouksessa, ei yhteispäätös ole mahdollinen. Käytännössä se soveltuukin parhaiten yksinkertaisiin päätösasioihin pienessä yhtiössä.  

3. Jos ylimääräistä aikaa yhtiökokouksessa jää, pitäisikö se käyttää tulevaisuuden suunnitteluun?

Tulevan toiminnan suunnittelu taloyhtiössä on hyvinkin järkevää, joten aikaa siihen kannattaa joka tapauksessa käyttää. Vaikka yhtiökokous joudutaan pitämään, voidaan pakolliset asiat käsitellä ripeästi ja ottaa tulevaisuuden suunnittelu omana asianaan esityslistalle. Suunnittelussa kannattaa hyödyntää osakkaiden ja asukkaiden näkemyksiä ja tehdä esimerkiksi asukaskysely, jonka tulokset voidaan käydä yhdessä läpi yhtiökokouksessa.  

Taiga Häkkilä

Kirjoittaja: Taiga Häkkilä

Haluan tuoda asumisen aiheita monipuolisesti esille. Toimittajana innostun erityisesti arkisista vinkeistä ja yhteisöllisistä tarinoista. Taiga Häkkilä työskenteli Kotitalo-median verkkotuottajana toukokuuhun 2023 asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Taiga Häkkilä →

Artikkeli ilmestynyt Kotitalo-lehden numerossa 2/2023

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Yhtiökokous