Taloyhtiön kannattaa minimoida liukastumisen riski

Kirjoittanut Pirkko Koivu 9.12.2014 ja päivitetty 18.2.2019
Taloyhtiön pihaa täytyy hoitaa hyvin liukkailla keleillä.

Talvisin loukkaantuu joka kuukausi noin 20 000 suomalaista liukastumisen vuoksi. Taloyhtiö on korvausvastuussa, jos joku liukastuu ja vammautuu jäisellä pihalla.

Lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm Isännöintiliitosta kertoo, että korvausvastuu voi pelottaa taloyhtiöiden hallitusten jäseniä.

– Vastuussa ei ole ensisijaisesti hallituksen jäsen vaan taloyhtiö. Hallituksen jäsenten tärkein tehtävä on valita isännöintiyritys huolehtimaan asioiden hoitamisesta. Isännöintiyritys sopii hiekoituksesta ja muusta pihan huollosta huoltoyrityksen kanssa ja hankkii taloyhtiölle kiinteistövakuutuksen, johon kuuluu tapaturmat kattava vastuuvakuutus.

Hallituksen jäsenten tulee tietää, missä kulkee kunnan ja taloyhtiön vastuualueiden raja. Se vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi Helsingin keskustassa kaupunki on ottanut vastuulleen tiettyjen jalkakäytävien hiekoituksen ja kaupunki myös vastaa mahdollisten tapaturmien korvauksista. Joillakin paikkakunnilla ja alueilla taas taloyhtiön vastuu ulottuu aina kadun keskiviivaan saakka.

Vaikka kaupunki vastaisi jalkakäytävistä, piha-alueiden hiekoitus kuuluu joka tapauksessa taloyhtiön vastuulle.

– Vaikka kaupunki vastaisi jalkakäytävistä, piha-alueiden hiekoitus kuuluu joka tapauksessa taloyhtiön vastuulle. Kulku pysäköintialueelle, sisäpihaan ja esimerkiksi roskakatokseen täytyy tehdä turvalliseksi. Hiekoitus, jään poisto, hyvä valaistus ja kaiteet auttavat ehkäisemään kaatumisia taloyhtiöiden pihoilla, Furuhjelm sanoo.

Kaatumiset tulevat kalliiksi

Vaikka lunta ei talvella tulisikaan paljon, talvet voivat olla jäisiä ja liukkaita. Isojen kaupunkien liukkaus nostaa selvän piikin tapaturmalukuihin.

– Kaatumiset ovat yleisiä tapaturmia, joiden vakavuus helposti aliarvioidaan. Vuosittain kaatumisista aiheutuu vakavia vammoja ja jopa kuolemaan sekä täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin johtavia vahinkoja. Vapaa-ajan tapaturmista tilastointi ei ole yhtä kattavaa kuin työtapaturmista, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho sanoo.

Sysi-Aho muistuttaa myös, että kaikki kaatumiset eivät koskaan päädy tapaturmatilastoihin. On myös mahdollista, että ensin lievältä vaikuttaneesta kaatumisesta jää vaiva, joka pahenee vuosien mittaan.

Kaatumiset ovat yleisiä tapaturmia, joiden vakavuus helposti aliarvioidaan.

Kaatumiset tulevat myös kalliiksi. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan vuosittain yli sata miljoonaa euroa korvauksia. Summasta valtaosa on talviaikaisia liukastumisia.

Seuraa pihan kuntoa

Taloyhtiön pihan turvallisuudesta ei kannata tinkiä, vaan huoltoon tulee varata talousarviossa riittävästi rahaa. Asukkaiden puolestaan on hyvä seurata, miten huolto käytännössä toteutuu. Jos parantamisen varaa on, isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle pitää muistuttaa asiasta.

– Vahinkotapauksessa taloyhtiön tulee pystyä osoittamaan, että pihan hiekoituksesta on turman sattumisen aikoihin huolehdittu asianmukaisesti. Korvausvaatimuksia voi tulla pitkään jälkikäteenkin. Vahingonkorvausvelvollisuus vanhenee vasta kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää vahingosta. Vahingon sattuessa taloyhtiön on näytettävä, että se on huolehtinut huoltovelvoitteensa kuntoon. Vahingon kärsineen täytyy esittää lääkärintodistus ja muut todisteet vahingon sattumisesta ja ajankohdasta, Marina Furuhjelm kertoo.

Vastuu on taloyhtiöllä, vaikka turman kokenut olisi ollut humalassa tai kävellyt jäällä korkokengissä.

– Tämä kohta on ihmetyttänyt taloyhtiöissä, ja se on koettu vääryydeksi. Humalatila voi alentaa korvausvelvoitetta, mutta silloin täytyy olla näyttöä alkoholinkäytöstä, esimerkiksi silminnäkijöitä, Furuhjelm toteaa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Piha Turvallisuus Vastuu