Uusi laki helpottaa ryhmärakentamista

Kirjoittanut Maria Rautio 19.2.2019
Kuva: Kaisa Leiwo

Ensi syksynä voimaan astuva laki turvaa ryhmärakennushankkeisiin lähtevien oikeudellista asemaa ja helpottaa rahan saamista hankkeille.

Uusilla pelisäännöillä varmistetaan, että ryhmärakentamisesta kiinnostuneet saavat jo alkuvaiheessa asianmukaisen tiedon projektiin liittyvistä riskeistä. Ryhmärakennuttamisen idea on, että osakkaat ottavat suuremman vastuun ja riskin rakennushankkeessa. Vastapainoksi he saavat asuntoja, joiden hinnoista puuttuu kaupallisen rakennuttajan kate ja joiden suunnitteluun ja varusteluun he ovat voineet suoraan vaikuttaa.

Ryhmärakennetulle taloyhtiölle aiempaa helpommin rahoitusta

Ryhmärakennuttaminen on vielä Suomessa harvinaista, mutta lainmuutokset saattavat johtaa siihen, että yhä useampi uskaltaa jatkossa lähteä mukaan rakentamaan taloa porukassa. Uuden lain arvioidaan helpottavan myös rahoituksen saamista pankeilta. Pankit ovat suhtautuneet hankkeisiin varoen, koska rakennuttavan yhtiön vakavaraisuus on yksittäisten asukkaiden varassa.

Uutta lakia sovelletaan sekä asuntoyhteisömuodossa toteutettaviin että kiinteistömuotoisiin ryhmärakennuttamishankkeisiin. Kummassakin tapauksessa voi olla mukana myös konsultti. Tieto helpottaa päätöksentekoa.

Markkinointia koskevilla uusilla säännöksillä varmistetaan, että hankkeesta kiinnostuneet saavat siitä jo alkuvaiheessa mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa. Näin heillä on mahdollisuus huomioida ennen päätöksentekoa projektin mahdolliset riskit.

Ryhmärakennuttamiseen voi sisältyä etuja ja riskejä verrattuna asunnon ostamiseen.

Hankkeen markkinointivaiheessa kerättävät osallistumismaksut rajataan 100 euroon asuinneliöltä. Maksu per asunto olla korkeintaan 10 000 euroa. Jos konsultti käynnistää hankkeen, osallistumismaksu on pienempi, enintään 30 euroa asuinneliöltä ja 3 000 euroa asunnolta.

Uusia velvoitteita konsultille

Uudessa laissa huomioidaan myös konsultin rooli hankkeessa. Jatkossa hänen tulee antaa hankkeeseen osallistuville laissa säädetyt tiedot ennen kuin konsulttisopimus ja ryhmärakennuttamissopimus allekirjoitetaan. Lisäksi konsulttipalvelulle asetetaan ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksia sekä palkkiota koskevia säännöksiä.

Ulkopuolisen ammattilaisen käyttö ei ole pakollista, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa se on käytännössä välttämätöntä. Isännöinnin ottaminen mukaan jo rakennusvaiheessa on suositeltavaa; ulkopuolisen asiantuntijan mukanaolo esimerkiksi ehkäisee mahdollisia erimielisyyksiä.

Asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa, joissa on mukana ryhmärakennuttajakonsultti, edellytetään, että tietyt hanketta ja asuntoyhteisöä koskevat asiakirjat on luovutettava ennen sopimuksen tekemistä kolmannelle taholle säilytettäväksi.

Selvät säännöt ovat onnistumisen perusta

Ryhmärakennuttamiseen voi sisältyä etuja ja riskejä verrattuna asunnon ostamiseen. Hankkeeseen osallistuvalla on yleensä suurempi mahdollisuus vaikuttaa asuntonsa ja talon yhteistilojen ratkaisuihin kuin normaaliin tapaan asuntonsa ostavalla. Usein ryhmärakennuttamalla kodin voi myös saada markkinahintaa edullisemmin.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Rakentaminen