Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Taloyhtiön yhtiökokous voi päättää samoista asioista useasti

Voiko taloyhtiön yhtiökokous päättää samoista asioista useasti? Asiaa selvitettiin korkeimmassa oikeudessa saakka.

Satakuntalaisen taloyhtiön yhtiökokous antoi vuonna 2003 osakkaalle luvan hakea rakennuslupaa hallitsemalleen rantatontille. Kuusi vuotta myöhemmin yhtiökokous teki uuden päätöksen, jolla rakennusluvan hakemisen ehtoja muutettiin. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden mielestä samasta asiasta ei olisi saanut päättää kahta kertaa, ainakaan ilman asiallisia perusteita. Korkein oikeus oli viime viikon päätöksessään toista mieltä: yhtiökokouksella on valta päättää aiemminkin päättämistään asioista, kunhan ne eivät ole yhtiöjärjestyksen vastaisia.

Korkeimman oikeuden ratkaisu on Isännöintiliiton lakiasiantuntijan, VT Jaana Sallménin mukaan kiinteistöalalla vakiintuneen tulkinnan mukainen.

– Oikeastaan on aika jännä, että näinkin päivänselvä asia on päätynyt korkeimpaan oikeuteen asti, ja että kaikki oikeusasteet päätyivät asiassa vähän erilaiseen lopputulokseen, Sallmén sanoo.

Kyse oli loma-asuntojen rakentamisesta

Satakuntalainen kiinteistöosakeyhtiö hallinnoi rantatontteja, joille rakennettiin loma-asuntoja. Yksi osakas sai alkuperäisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan oikeuden hakea rakennuslupaa hallitsemalleen rakennuspaikalle niin, että mökit sijaitsevat vähintään kahdeksan metrin päässä naapurin tontista.

Vuonna 2009 yhtiökokous pienensi uudella päätöksellä vaaditun etäisyyden neljään metriin.

Kaksi muuta osakasta vaati kuitenkin kanteessa Satakunnan käräjäoikeuteen, että jälkimmäinen päätös mitätöidään.

Käräjäoikeus ja hovioikeus eri mieltä osakkaiden yhdenvertaisuudesta

Käräjäoikeus oli kanteentekijöiden kanssa samaa mieltä; sen mielestä aiempi, vuoden 2003 päätös oli lainvoimainen, eikä yhtiökokous voinut muuttaa sitä uudella päätöksellä. Käräjäoikeuden mielestä vuonna 2009 tehty päätös asetti myös osakkeenomistajat eriarvoiseen asemaan, koska muiden osakkaiden mökit olivat etäämmällä tonttien rajoista.

Vaasan hovioikeus taas totesi, ettei vuonna 2009 tehty päätös loukannut osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Sen mielestä asunto-osakeyhtiölaki ei myöskään estä yhtiökokousta muuttamasta aikaisemmin tekemäänsä päätöstä.

Hovioikeus kuitenkin tulkitsi lakia niin, että yhtiökokouksen päätöksiä ei voi muuttaa ilman asiallisia perusteita. Osakas ei esittänyt hovioikeuden mielestä asiallista perustetta sille, että yhtiökokouksen olisi pitänyt ottaa uudelleen käsiteltäväksi rakennusten etäisyys rajasta. Hovioikeus ei siis muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Korkein oikeus: Yhtiökokouksen päätös on pätevä

Korkein oikeus toteaa lopullisessa päätöksessään, että asunto-osakeyhtiölain perusteella yhtiökokous voi kyllä päättää asiasta, josta aikaisempikin yhtiökokous on jo tehnyt päätöksen.

“Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä rakennusten sijoittamisesta rakennuspaikoille. Yhtiökokouksen päätös ei siten ole yhtiöjärjestyksen vastainen… Asiassa ei ole esitetty laillista perustetta [jälkimmäisen] yhtiökokouksen tekemän päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi tai mitättömäksi.”